februari

19 februari 2018 - Preventieadviseur niveau 2 - Kortrijk

PROGRAMMA

In deze opleiding spitsen we ons toe op enerzijds technische kennis , maar evenzeer ook op de sociale vaardigheden en organisatorische competenties die nodig zijn voor de functie van preventieadviseur.

Multidisciplinaire basisvorming (120 uur)

 • Inleiding tot preventie
 • Algemeen wettelijk kader
 • Anatomie, fysiologie en psychologie
 • Juridische en economische aspecten
 • Risicoanalysetechnieken, arbeidsanalyse, studie werkomstandigheden
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Fysieke, psychosociale en mentale belasting
 • Arbeidshygiëne, ergonomie en psychosociale aspecten
 • Arbeidsmiddelen, brandpreventie, elektrische risico's
 • Structuur in het preventiebeleid
 • Taken, verantwoordelijkheden, statuut en deontologie van de verschillende actoren
 • Gegevensverzameling

Multidisciplinaire specialisatie (90 uur)

 • Strategieën voor risico's, evaluatie en beheer
 • Logistieke aspecten: beheer van de preventiedienst, aankoop en indienststelling
 • Mechanische en elektrische risico's
 • Gevaarlijke stoffen
 • Noodplanning
 • Veiligheid in de procesindustrie
 • Brand, brandpreventie en explosiegevaar
 • Mechanishe transportmiddelen
 • De Europese machinerichtlijn
 • Lawaai en trillingen
 • Veiligheid bij bouwwerken en werven
 • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Veiligheid van gebouwen

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

19 februari 2018 - ISO 9001:2015 INTERNE AUDITOR - Gent

De internationale norm ISO 9001:2015 stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Ze biedt organisaties een instrument waarbij de efficiëntie van een organisatie verhoogt.

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta.

20 februari 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Berchem

20 februari 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Berchem

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

21 februari 2018 - Preventieadviseur: Multidisciplinaire specialisatiemodule niveau 2 - Gent

21 februari 2018 - Preventieadviseur: Multidisciplinaire specialisatiemodule niveau 2 - Gent

Kluwer

22 februari 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Brugge

22 februari - Opleiding Circulaire Economie - Brugge

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

22 februari 2018 - Studiedag IMJV - Diepenbeek

Het IMJV 2018 (over het productiejaar 2017) moet uiterlijk op 14 maart 2018 ingediend worden via het online IMJV-loket (open vanaf 1 februari 2018).

Tijdens deze studiedag komt u alles te weten hoe u IMJV 2018 moet indienen. U kunt ter plekke met ondersteuning uw IMJV 2018 invullen.
 
Permanente vorming
De deelname aan deze studiedag geldt voor de milieucoördinator als drie uur bijscholing vermeld in artikel 41 van het VLAREL en in artikel 4.1.9.1.2, §2, 1°, d van titel II van het VLAREM.

Schrijf in via deze link!

PRAKTISCHE INFO
Datum: donderdag 22 febuari 2018
Tijdstip: 13.30 - 16.30 uur
Locatie: UHasselt | campus Diepenbeek
Kostprijs: € 100 excl. btw
U kunt gebruik maken van de kmo-portefeuille voor gedeeltelijke betaling van het inschrijvingsgeld.

27 februari 2018 - Preventieadviseur Niveau 2 - Leuven

27 februari - Preventieadviseur Niveau 2 - Leuven

Prevent

27 februari 2018 - Preventieadviseur Niveau 1 - Leuven

27 februari - Preventieadviseur Niveau 1 - Leuven

Prevent

27 februari 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Genk

27 februari - Opleiding Circulaire Economie - Genk

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

maart

1 maart 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Gent

1 maart 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Gent

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

5 maart 2018 - Milieucoördinator niveau B - Kortrijk

PROGRAMMA

Module 1: uitgangspunten - achtergronden - basisbegrippen

 • Inleiding + grondslagen milieuwetenschappen
 • Structuur en opbouw milieuwetgeving (Vlarem I)
 • Milieubeleidsvorming en instrumenten van de overheid
 • Ruimtelijke ordening
 • Formulering milieu-eisen (Vlarem II)
 • Praktijksessie Vlarem

Module 2: milieubeheersystemen en taken van de milieucoördinator

 • Opstellen milieuvergunningsaanvragen
 • Monitoring van emissies
 • Subsidies
 • Integratie milieuzorg in bedrijfsbeheer
 • Emissiejaarverslag en administratie
 • Opstarten milieuzorgsysteem
 • Milieuheffingen

Module 3: taakstelling milieucoördinator

 • Preventie bodem- en grondwaterverontreiniging
 • Preventie externe veiligheid
 • Vermijding afvalstromen: opzetten preventieprojecten
 • Raadplegen gegevensbestanden
 • Beheersingstechniek: rookgaszuivering
 • Praktijk metingen en analyses
 • Saneringstechnologie
 • Interne en externe communicatie
 • Beheersingstechniek: afvalwaterbehandeling
 • Preventie afvalwater good housekeeping
 • Milieu-effectenrapportage (MER)
 • Veiligheidsrapportering (VR)
 • Energiebeleid
 • Bedrijfseconomische aspecten milieubeheer
 • Beheersingstechniek geluid
 • Projectbeheer
 • Praktijk afvalbehandeling en luchtzuivering

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

6 maart - Lezing: "Een groene economie ten dienste van de samenleving"

Hoe ziet een economie eruit die de grenzen van de planeet respecteert en iedereen zicht geeft op een goed leven? De Oostenrijkse econoom Christian Felber maakt een scherpe analyse én biedt een inspirerend antwoord. Op 6 maart is hij in het land voor een lezing. Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, UGent; OIKOS; het Departement Omgeving en The Shift nodigen u hiervoor graag uit.

Meer info vind je hier

7 maart 2018 - Preventieadviseur: Multidisciplinaire specialisatiemodule niveau 1 - Gent

7 maart 2018 - Preventieadviseur: Multidisciplinaire specialisatiemodule niveau 1 - Gent

Kluwer

8 maart 2018 - ISO 9001:2015-OPLEIDING KWALITEITSMANAGEMENT - Hasselt

De ISO 9001-cursus van Allanta is zinvol voor iedereen die betrokken is bij het invoeren en beheren van een kwaliteitsmanagement volgens de ISO 9001:2015-richtlijnen. Ook voor interne auditoren is deze training een absolute aanrader.

Tijdens de opleiding verkrijgt u kennis van de normeisen en een praktische invulling ervan, leert u de kwaliteitsprincipes beter kennen en ontdekt u de verschillen ten opzichte van de ISO 9001:2008-norm. Na deze cursus bent u in staat om eenkwaliteitssysteem toe te passen in uw organisatie en uw kwaliteitsmanagementsysteem om te vormen naar de eisen van de nieuwste norm (2015).

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta.

13 maart 2018 - Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten - Aalst

13 maart - Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten - Aalst

Kluwer

13 maart 2018 - ISO 9001:2015 TRANSITIETRAINING - Gent

ISO 9001:2015, de nieuwste revisie van de norm, is opgebouwd volgens de nieuwe ‘High Level Structure’ (HLS) en houdt enkele grote veranderingen in. De bestaande kwaliteitsmanagementsystemen volgens de norm ISO 9001:2008 moeten de komende jaren aangepast worden aan de nieuwe eisen. Ook voor interne auditoren verandert er heel wat, want zij moeten gaan auditen volgens de inhoud van ISO 9001:2015.

Meer info over deze opleiding bij Allanta.

13 maart 2018 - Veiligheid, milieu en kwaliteit Documentenbeheer voor de preventieadviseur - Diegem

13 maart 2018 - Veiligheid, milieu en kwaliteit Documentenbeheer voor de preventieadviseur - Diegem

Kluwer

15 maart 2018 - ISO 14001:2015-OPLEIDING - Hasselt

Een milieumanagementsysteem richt zich op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied en maakt bij voorkeur deel uit van het gangbare managementsysteem.

Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:

 • Voldoen aan wet- en regelgeving en beheersen van milieurisico's
 • Streven naar een permanente verbetering van milieuprestaties van uw organisatie

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta

18 maart - Global Recycling Day

Een nieuwe themadag is geboren: 18 maart is vanaf nu Global Recycling Day!

20 maart 2018 - Preventieadviseur niveau 2 - Kortijk

PROGRAMMA

In deze opleiding spitsen we ons toe op enerzijds technische kennis , maar evenzeer ook op de sociale vaardigheden en organisatorische competenties die nodig zijn voor de functie van preventieadviseur.

Multidisciplinaire basisvorming (120 uur)

 • Inleiding tot preventie
 • Algemeen wettelijk kader
 • Anatomie, fysiologie en psychologie
 • Juridische en economische aspecten
 • Risicoanalysetechnieken, arbeidsanalyse, studie werkomstandigheden
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Fysieke, psychosociale en mentale belasting
 • Arbeidshygiëne, ergonomie en psychosociale aspecten
 • Arbeidsmiddelen, brandpreventie, elektrische risico's
 • Structuur in het preventiebeleid
 • Taken, verantwoordelijkheden, statuut en deontologie van de verschillende actoren
 • Gegevensverzameling

Multidisciplinaire specialisatie (90 uur)

 • Strategieën voor risico's, evaluatie en beheer
 • Logistieke aspecten: beheer van de preventiedienst, aankoop en indienststelling
 • Mechanische en elektrische risico's
 • Gevaarlijke stoffen
 • Noodplanning
 • Veiligheid in de procesindustrie
 • Brand, brandpreventie en explosiegevaar
 • Mechanishe transportmiddelen
 • De Europese machinerichtlijn
 • Lawaai en trillingen
 • Veiligheid bij bouwwerken en werven
 • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Veiligheid van gebouwen

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

21 maart - Internationale dag van de bossen

21 maart - Internationale dag van de bossen

22 maart - Wereld water dag

22 maart - Wereld water dag

21 maart 2018 - ISO 9001:2015 INTERNE AUDITOR - Hasselt

De internationale norm ISO 9001:2015 stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Ze biedt organisaties een instrument waarbij de efficiëntie van een organisatie verhoogt.

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta.

22 maart 2018 - Preventieadviseur niveau 2 - Kortrijk

PROGRAMMA

In deze opleiding spitsen we ons toe op enerzijds technische kennis , maar evenzeer ook op de sociale vaardigheden en organisatorische competenties die nodig zijn voor de functie van preventieadviseur.

Multidisciplinaire basisvorming (120 uur)

 • Inleiding tot preventie
 • Algemeen wettelijk kader
 • Anatomie, fysiologie en psychologie
 • Juridische en economische aspecten
 • Risicoanalysetechnieken, arbeidsanalyse, studie werkomstandigheden
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Fysieke, psychosociale en mentale belasting
 • Arbeidshygiëne, ergonomie en psychosociale aspecten
 • Arbeidsmiddelen, brandpreventie, elektrische risico's
 • Structuur in het preventiebeleid
 • Taken, verantwoordelijkheden, statuut en deontologie van de verschillende actoren
 • Gegevensverzameling

Multidisciplinaire specialisatie (90 uur)

 • Strategieën voor risico's, evaluatie en beheer
 • Logistieke aspecten: beheer van de preventiedienst, aankoop en indienststelling
 • Mechanische en elektrische risico's
 • Gevaarlijke stoffen
 • Noodplanning
 • Veiligheid in de procesindustrie
 • Brand, brandpreventie en explosiegevaar
 • Mechanishe transportmiddelen
 • De Europese machinerichtlijn
 • Lawaai en trillingen
 • Veiligheid bij bouwwerken en werven
 • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Veiligheid van gebouwen

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

22 maart 2018 - ISO 14001:2015 INTERNE AUDITOR TRAINING - Hasselt

Een milieumanagementsysteem is, bij voorkeur, een onderdeel van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij staan drie belangrijke uitgangspunten centraal: 

•    Aan wet- en regelgeving voldoen
•    Milieurisico’s beheersen
•    Permanente verbetering van de milieuprestaties nastreven

Interne milieuaudits evalueren de doeltreffendheid van het milieumanagementsysteem in uw organisatie. De diverse stappen in het auditproces zijn vastgelegd in de ISO 19011-norm. De resultaten van interne audits geven aanleiding tot structurele verbeteringen van het milieusysteem.

Bent u nog niet vertrouwd met de ISO 14001:2015-norm? Dan kunt u de opleiding volgen over het opzetten, implementeren en beheren van een milieumanagementsysteem. Wie wel vertrouwd is met ISO 14001, maar de laatste versie nog niet kent, is wellicht gebaat bij onze doelgerichte transitietraining. Ten slotte biedt Allanta een ISO 14001:2015-training voor Lead Auditors aan.

Meer info over de opleiding van Allanta.

22 maart 2018 - Bodemwetgeving: basisopleiding - Berchem

22 maart - Bodemwetgeving: basisopleiding - Berchem

Kluwer

29 maart 2018 - ISO 9001:2015 TRANSITIETRAINING - Hasselt

ISO 9001:2015, de nieuwste revisie van de norm, is opgebouwd volgens de nieuwe ‘High Level Structure’ (HLS) en houdt enkele grote veranderingen in. De bestaande kwaliteitsmanagementsystemen volgens de norm ISO 9001:2008 moeten de komende jaren aangepast worden aan de nieuwe eisen. Ook voor interne auditoren verandert er heel wat, want zij moeten gaan auditen volgens de inhoud van ISO 9001:2015.

Meer info over deze opleiding bij Allanta.

april

7 april - Wereldgezondheidsdag

7 april - Wereldgezondheidsdag

16 april 2018 - ISO 9001:2015-OPLEIDING KWALITEITSMANAGEMENT - Gent

De ISO 9001-cursus van Allanta is zinvol voor iedereen die betrokken is bij het invoeren en beheren van een kwaliteitsmanagement volgens de ISO 9001:2015-richtlijnen. Ook voor interne auditoren is deze training een absolute aanrader.

Tijdens de opleiding verkrijgt u kennis van de normeisen en een praktische invulling ervan, leert u de kwaliteitsprincipes beter kennen en ontdekt u de verschillen ten opzichte van de ISO 9001:2008-norm. Na deze cursus bent u in staat om eenkwaliteitssysteem toe te passen in uw organisatie en uw kwaliteitsmanagementsysteem om te vormen naar de eisen van de nieuwste norm (2015).

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta.

17 april 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Berchem

17 april 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Berchem

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

19 april 2018 - De nieuwe omgevingsvergunning - Leuven

19 april - De nieuwe omgevingsvergunning - Leuven

Kluwer

19 april 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Brugge

19 april 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Brugge

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

19 april 2018 - De omgevingsvergunning - Leuven

19 april 2018 - De omgevingsvergunning - Leuven

Kluwer

21 April - Werelddag voor creativiteit en innovatie

21 April - Werelddag voor creativiteit en innovatie

22 april - Internationale Moeder Aarde Dag

22 april - Internationale Moeder Aarde Dag

24 april 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Genk

24 april 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Genk

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

26 april 2018 - Opslag gevaarlijke producten volgens Vlarem - Leuven

26 april 2018 - Opslag gevaarlijke producten volgens Vlarem - Leuven

Kluwer

26 april 2018 - Opslag gevaarlijke producten volgens Vlarem - Leuven

26 april - Opslag gevaarlijke producten volgens Vlarem - Leuven

Kluwer

26 april 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Gent

26 april 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Gent

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

28 april - Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

28 april - Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

mei

10 mei 2018 - Milieuadministratie: basisopleiding - Leuven

10 mei - Milieuadministratie: basisopleiding - Leuven

Kluwer

21-25 mei 2018 - EU Green Week

De EU Green Week heeft dit jaar als thema: Green Cities for a greener future

EU Green Week

22 mei 2018 - ISO 9001:2015 INTERNE AUDITOR - Gent

De internationale norm ISO 9001:2015 stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Ze biedt organisaties een instrument waarbij de efficiëntie van een organisatie verhoogt.

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta.

22 mei - Internationale dag voor biologische diversiteit

22 mei - Internationale dag voor biologische diversiteit

24 mei 2018 - Interne veiligheidsaudit OHSAS 18001 - Vilvoorde

24 mei 2018 - Interne veiligheidsaudit OHSAS 18001 - Vilvoorde
Kluwer

30 mei 2018 - ISO 9001:2015-OPLEIDING KWALITEITSMANAGEMENT - Hasselt

De ISO 9001-cursus van Allanta is zinvol voor iedereen die betrokken is bij het invoeren en beheren van een kwaliteitsmanagement volgens de ISO 9001:2015-richtlijnen. Ook voor interne auditoren is deze training een absolute aanrader.

Tijdens de opleiding verkrijgt u kennis van de normeisen en een praktische invulling ervan, leert u de kwaliteitsprincipes beter kennen en ontdekt u de verschillen ten opzichte van de ISO 9001:2008-norm. Na deze cursus bent u in staat om eenkwaliteitssysteem toe te passen in uw organisatie en uw kwaliteitsmanagementsysteem om te vormen naar de eisen van de nieuwste norm (2015).

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta.

juni

5 juni - Wereld Milieu dag

5 juni - Wereld Milieu dag

5 juni 2018 - Bodemwetgeving: basisopleiding - Diegem

5 juni - Bodemwetgeving: basisopleiding - Diegem

Kluwer

6 juni 2018 - ISO 14001:2015-OPLEIDING - Gent

Een milieumanagementsysteem richt zich op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied en maakt bij voorkeur deel uit van het gangbare managementsysteem.

Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:

 • Voldoen aan wet- en regelgeving en beheersen van milieurisico's
 • Streven naar een permanente verbetering van milieuprestaties van uw organisatie

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta

8 juni - Wereld Oceaan dag

8 juni - Wereld Oceaan dag

13 juni 2018 - ISO 14001:2015 INTERNE AUDITOR TRAINING - Gent

Een milieumanagementsysteem is, bij voorkeur, een onderdeel van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij staan drie belangrijke uitgangspunten centraal: 

•    Aan wet- en regelgeving voldoen
•    Milieurisico’s beheersen
•    Permanente verbetering van de milieuprestaties nastreven

Interne milieuaudits evalueren de doeltreffendheid van het milieumanagementsysteem in uw organisatie. De diverse stappen in het auditproces zijn vastgelegd in de ISO 19011-norm. De resultaten van interne audits geven aanleiding tot structurele verbeteringen van het milieusysteem.

Bent u nog niet vertrouwd met de ISO 14001:2015-norm? Dan kunt u de opleiding volgen over het opzetten, implementeren en beheren van een milieumanagementsysteem. Wie wel vertrouwd is met ISO 14001, maar de laatste versie nog niet kent, is wellicht gebaat bij onze doelgerichte transitietraining. Ten slotte biedt Allanta een ISO 14001:2015-training voor Lead Auditors aan.

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta!

13 juni 2018 - ISO 9001:2015 INTERNE AUDITOR - Hasselt

De internationale norm ISO 9001:2015 stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Ze biedt organisaties een instrument waarbij de efficiëntie van een organisatie verhoogt.

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta.

20 juni 2018 - Milieuadministratie: de belangrijkste jaarlijkse aangiftes - Leuven

20 juni 2018 - Milieuadministratie: de belangrijkste jaarlijkse aangiftes - Leuven
Kluwer

september

5 september 2018 - ISO 9001:2015-OPLEIDING KWALITEITSMANAGEMENT - Hasselt

De ISO 9001-cursus van Allanta is zinvol voor iedereen die betrokken is bij het invoeren en beheren van een kwaliteitsmanagement volgens de ISO 9001:2015-richtlijnen. Ook voor interne auditoren is deze training een absolute aanrader.

Tijdens de opleiding verkrijgt u kennis van de normeisen en een praktische invulling ervan, leert u de kwaliteitsprincipes beter kennen en ontdekt u de verschillen ten opzichte van de ISO 9001:2008-norm. Na deze cursus bent u in staat om eenkwaliteitssysteem toe te passen in uw organisatie en uw kwaliteitsmanagementsysteem om te vormen naar de eisen van de nieuwste norm (2015).

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta.

11 september 2018 - ISO 14001norm - Vilvoorde

11 september 2018 - ISO 14001norm - Vilvoorde

Kluwer

13 september 2018 - Preventieadviseur: Multidisciplinaire basismodule - Gent

13 september 2018 - Preventieadviseur: Multidisciplinaire basismodule - Gent

Kluwer

25 september 2018 - Energiemanagement: ISO50001 in theorie en praktijk - Elewijt

25 spetember 2018 - Energiemanagement: ISO50001 in theorie en praktijk - Elewijt

Kluwer

13 september 2018 - Preventieadviseur: Multidisciplinaire basismodule - Gent

13 september 2018 - Preventieadviseur: Multidisciplinaire basismodule - Gent

Kluwer

oktober

9 oktober 2018 - Opslag gevaarlijke producten volgens Vlarem - Brussel Kluwer

9 oktober 2018 - Opslag gevaarlijke producten volgens Vlarem - Brussel

Kluwer

10 oktober 2018 - ISO 9001:2015 INTERNE AUDITOR - Hasselt

De internationale norm ISO 9001:2015 stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Ze biedt organisaties een instrument waarbij de efficiëntie van een organisatie verhoogt.

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta.

23 oktober 2018 - ISO 9001-norm - Antwerpen

23 oktober 2018 - ISO 9001-norm - Antwerpen

Kluwer

november

8 november 2018 - Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten - Elewijt

8 november 2018 - Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten - Elewijt

Kluwer

december

4 december 2018 - Update Milieuadministratie - Diegem

4 december 2018 - Update Milieuadministratie - Diegem

Kluwer

5 december - Wereld Bodemdag

5 december - Wereld Bodemdag


Agenda
Webdesign by

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

x