januari

2017 is het jaar van duurzaam toerisme voor ontwikkeling

De Verenigde Naties kiezen elk jaar een thema. Voor 2017 is dat het International Year of Sustainable Tourism for Development.

17 januari 2018 - ISO 9001:2015-OPLEIDING KWALITEITSMANAGEMENT - Gent

De ISO 9001-cursus van Allanta is zinvol voor iedereen die betrokken is bij het invoeren en beheren van een kwaliteitsmanagement volgens de ISO 9001:2015-richtlijnen. Ook voor interne auditoren is deze training een absolute aanrader.

Tijdens de opleiding verkrijgt u kennis van de normeisen en een praktische invulling ervan, leert u de kwaliteitsprincipes beter kennen en ontdekt u de verschillen ten opzichte van de ISO 9001:2008-norm. Na deze cursus bent u in staat om eenkwaliteitssysteem toe te passen in uw organisatie en uw kwaliteitsmanagementsysteem om te vormen naar de eisen van de nieuwste norm (2015).

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta.

17-18 januari 2018 - InterSOLution - Gent

InterSOLUTION 2018, internationale vakbeurs voor zonne-energie in de
Benelux

 • Data: woensdag 17 januari 2018 (9.30u tot 20u!) en donderdag 18 januari 2018 (9.30u tot 18u)
 • Locatie: Flanders Expo (hal 3), Maaltekouter 1, Gent (België)
 • Gratis voor professionele genodigden (uitnodiging aan te vragen via: www.intersolution.be)

18 januari 2018 - Niveau A, via overgangsniveau - Leuven

18 januari - Niveau A, via overgangsniveau - Leuven

Prevent

18 januari 2018 - Milieucoördinator Niveau A - Leuven

18 januari - Milieucoördinator Niveau A - Leuven

Prevent

18 januari 2018 - Milieucoördinator Niveau B - Leuven

18 januari - Milieucoördinator Niveau B - Leuven

Prevent

18 januari 2018 - SO 9001:2015 TRANSITIETRAINING - Hasselt

ISO 9001:2015, de nieuwste revisie van de norm, is opgebouwd volgens de nieuwe ‘High Level Structure’ (HLS) en houdt enkele grote veranderingen in. De bestaande kwaliteitsmanagementsystemen volgens de norm ISO 9001:2008 moeten de komende jaren aangepast worden aan de nieuwe eisen. Ook voor interne auditoren verandert er heel wat, want zij moeten gaan auditen volgens de inhoud van ISO 9001:2015.

Meer info over deze opleiding bij Allanta.

24 januari 2018 - ISO 9001:2015-OPLEIDING KWALITEITSMANAGEMENT - Hasselt

De ISO 9001-cursus van Allanta is zinvol voor iedereen die betrokken is bij het invoeren en beheren van een kwaliteitsmanagement volgens de ISO 9001:2015-richtlijnen. Ook voor interne auditoren is deze training een absolute aanrader.

Tijdens de opleiding verkrijgt u kennis van de normeisen en een praktische invulling ervan, leert u de kwaliteitsprincipes beter kennen en ontdekt u de verschillen ten opzichte van de ISO 9001:2008-norm. Na deze cursus bent u in staat om eenkwaliteitssysteem toe te passen in uw organisatie en uw kwaliteitsmanagementsysteem om te vormen naar de eisen van de nieuwste norm (2015).

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta.

24 januari 2018 - ISO 9001:2015 TRANSITIETRAINING - Gent

ISO 9001:2015, de nieuwste revisie van de norm, is opgebouwd volgens de nieuwe ‘High Level Structure’ (HLS) en houdt enkele grote veranderingen in. De bestaande kwaliteitsmanagementsystemen volgens de norm ISO 9001:2008 moeten de komende jaren aangepast worden aan de nieuwe eisen. Ook voor interne auditoren verandert er heel wat, want zij moeten gaan auditen volgens de inhoud van ISO 9001:2015.

Meer info over deze opleiding bij Allanta.

25 januari 2018 - Masterclass Milieucoördinatie - Leuven

25 januari 2018 - Masterclass Milieucoördinatie - Leuven

Prevent

25 januari 2018 - De omgevingsvergunning - Berchem

25 januari 2018 - De omgevingsvergunning - Berchem

Kluwer

30 januari 2018 - Bodemwetgeving: basisopleiding - Berchem

30 januari - Bodemwetgeving: basisopleiding - Berchem

Kluwer

februari

6 februari 2018 - ISO 9001-norm - Vilvoorde

6 februari 2018 - ISO 9001-norm - Vilvoorde

Kluwer

7 februari 2018 - ISO 9001:2015 INTERNE AUDITOR - Gent

De internationale norm ISO 9001:2015 stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Ze biedt organisaties een instrument waarbij de efficiëntie van een organisatie verhoogt.

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta.

8 februari 2018 - ISO 14001 - TRANSITIETRAINING - Hasselt

De norm ISO 14001 wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren. Door ISO 14001 te implementeren, kunnen organisaties aan hun management, werknemers en externe stakeholders garanderen dat de milieu-impact wordt gemeten én verbeterd.

Eind 2015 werd de hernieuwde versie van de ISO 14001-norm gepubliceerd. De toepassing van deze norm legt de lat voor vele organisaties opnieuw een stuk hoger. ISO 14001:2015 is gebaseerd op de ‘High-Level Structure’ (HLS) en vraagt meer aandacht voor de stakeholders en de context waarin organisaties opereren. De focus op producten en diensten vanuit een lifecycle-perspectief, de beheersing van uitbestede processen, opportuniteiten en risico’s zijn nieuwe aandachtsgebieden.

Meer info over deze opleiding van Allanta.

8 februari 2018 - ISO 14001norm - Melle

8 februari 2018 - ISO 14001norm - Melle

Kluwer

19 februari 2018 - Preventieadviseur niveau 2 - Kortrijk

PROGRAMMA

In deze opleiding spitsen we ons toe op enerzijds technische kennis , maar evenzeer ook op de sociale vaardigheden en organisatorische competenties die nodig zijn voor de functie van preventieadviseur.

Multidisciplinaire basisvorming (120 uur)

 • Inleiding tot preventie
 • Algemeen wettelijk kader
 • Anatomie, fysiologie en psychologie
 • Juridische en economische aspecten
 • Risicoanalysetechnieken, arbeidsanalyse, studie werkomstandigheden
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Fysieke, psychosociale en mentale belasting
 • Arbeidshygiëne, ergonomie en psychosociale aspecten
 • Arbeidsmiddelen, brandpreventie, elektrische risico's
 • Structuur in het preventiebeleid
 • Taken, verantwoordelijkheden, statuut en deontologie van de verschillende actoren
 • Gegevensverzameling

Multidisciplinaire specialisatie (90 uur)

 • Strategieën voor risico's, evaluatie en beheer
 • Logistieke aspecten: beheer van de preventiedienst, aankoop en indienststelling
 • Mechanische en elektrische risico's
 • Gevaarlijke stoffen
 • Noodplanning
 • Veiligheid in de procesindustrie
 • Brand, brandpreventie en explosiegevaar
 • Mechanishe transportmiddelen
 • De Europese machinerichtlijn
 • Lawaai en trillingen
 • Veiligheid bij bouwwerken en werven
 • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Veiligheid van gebouwen

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

19 februari 2018 - ISO 9001:2015 INTERNE AUDITOR - Gent

De internationale norm ISO 9001:2015 stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Ze biedt organisaties een instrument waarbij de efficiëntie van een organisatie verhoogt.

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta.

20 februari 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Berchem

20 februari 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Berchem

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

21 februari 2018 - Preventieadviseur: Multidisciplinaire specialisatiemodule niveau 2 - Gent

21 februari 2018 - Preventieadviseur: Multidisciplinaire specialisatiemodule niveau 2 - Gent

Kluwer

22 februari 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Brugge

22 februari - Opleiding Circulaire Economie - Brugge

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

27 februari 2018 - Preventieadviseur Niveau 2 - Leuven

27 februari - Preventieadviseur Niveau 2 - Leuven

Prevent

27 februari 2018 - Preventieadviseur Niveau 1 - Leuven

27 februari - Preventieadviseur Niveau 1 - Leuven

Prevent

27 februari 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Genk

27 februari - Opleiding Circulaire Economie - Genk

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

maart

1 maart 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Gent

1 maart 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Gent

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

5 maart 2018 - Milieucoördinator niveau B - Kortrijk

PROGRAMMA

Module 1: uitgangspunten - achtergronden - basisbegrippen

 • Inleiding + grondslagen milieuwetenschappen
 • Structuur en opbouw milieuwetgeving (Vlarem I)
 • Milieubeleidsvorming en instrumenten van de overheid
 • Ruimtelijke ordening
 • Formulering milieu-eisen (Vlarem II)
 • Praktijksessie Vlarem

Module 2: milieubeheersystemen en taken van de milieucoördinator

 • Opstellen milieuvergunningsaanvragen
 • Monitoring van emissies
 • Subsidies
 • Integratie milieuzorg in bedrijfsbeheer
 • Emissiejaarverslag en administratie
 • Opstarten milieuzorgsysteem
 • Milieuheffingen

Module 3: taakstelling milieucoördinator

 • Preventie bodem- en grondwaterverontreiniging
 • Preventie externe veiligheid
 • Vermijding afvalstromen: opzetten preventieprojecten
 • Raadplegen gegevensbestanden
 • Beheersingstechniek: rookgaszuivering
 • Praktijk metingen en analyses
 • Saneringstechnologie
 • Interne en externe communicatie
 • Beheersingstechniek: afvalwaterbehandeling
 • Preventie afvalwater good housekeeping
 • Milieu-effectenrapportage (MER)
 • Veiligheidsrapportering (VR)
 • Energiebeleid
 • Bedrijfseconomische aspecten milieubeheer
 • Beheersingstechniek geluid
 • Projectbeheer
 • Praktijk afvalbehandeling en luchtzuivering

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

7 maart 2018 - Preventieadviseur: Multidisciplinaire specialisatiemodule niveau 1 - Gent

7 maart 2018 - Preventieadviseur: Multidisciplinaire specialisatiemodule niveau 1 - Gent

Kluwer

8 maart 2018 - ISO 9001:2015-OPLEIDING KWALITEITSMANAGEMENT - Hasselt

De ISO 9001-cursus van Allanta is zinvol voor iedereen die betrokken is bij het invoeren en beheren van een kwaliteitsmanagement volgens de ISO 9001:2015-richtlijnen. Ook voor interne auditoren is deze training een absolute aanrader.

Tijdens de opleiding verkrijgt u kennis van de normeisen en een praktische invulling ervan, leert u de kwaliteitsprincipes beter kennen en ontdekt u de verschillen ten opzichte van de ISO 9001:2008-norm. Na deze cursus bent u in staat om eenkwaliteitssysteem toe te passen in uw organisatie en uw kwaliteitsmanagementsysteem om te vormen naar de eisen van de nieuwste norm (2015).

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta.

13 maart 2018 - Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten - Aalst

13 maart - Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten - Aalst

Kluwer

13 maart 2018 - ISO 9001:2015 TRANSITIETRAINING - Gent

ISO 9001:2015, de nieuwste revisie van de norm, is opgebouwd volgens de nieuwe ‘High Level Structure’ (HLS) en houdt enkele grote veranderingen in. De bestaande kwaliteitsmanagementsystemen volgens de norm ISO 9001:2008 moeten de komende jaren aangepast worden aan de nieuwe eisen. Ook voor interne auditoren verandert er heel wat, want zij moeten gaan auditen volgens de inhoud van ISO 9001:2015.

Meer info over deze opleiding bij Allanta.

13 maart 2018 - Veiligheid, milieu en kwaliteit Documentenbeheer voor de preventieadviseur - Diegem

13 maart 2018 - Veiligheid, milieu en kwaliteit Documentenbeheer voor de preventieadviseur - Diegem

Kluwer

15 maart 2018 - ISO 14001:2015-OPLEIDING - Hasselt

Een milieumanagementsysteem richt zich op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied en maakt bij voorkeur deel uit van het gangbare managementsysteem.

Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:

 • Voldoen aan wet- en regelgeving en beheersen van milieurisico's
 • Streven naar een permanente verbetering van milieuprestaties van uw organisatie

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta

18 maart - Global Recycling Day

Een nieuwe themadag is geboren: 18 maart is vanaf nu Global Recycling Day!

20 maart 2018 - Preventieadviseur niveau 2 - Kortijk

PROGRAMMA

In deze opleiding spitsen we ons toe op enerzijds technische kennis , maar evenzeer ook op de sociale vaardigheden en organisatorische competenties die nodig zijn voor de functie van preventieadviseur.

Multidisciplinaire basisvorming (120 uur)

 • Inleiding tot preventie
 • Algemeen wettelijk kader
 • Anatomie, fysiologie en psychologie
 • Juridische en economische aspecten
 • Risicoanalysetechnieken, arbeidsanalyse, studie werkomstandigheden
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Fysieke, psychosociale en mentale belasting
 • Arbeidshygiëne, ergonomie en psychosociale aspecten
 • Arbeidsmiddelen, brandpreventie, elektrische risico's
 • Structuur in het preventiebeleid
 • Taken, verantwoordelijkheden, statuut en deontologie van de verschillende actoren
 • Gegevensverzameling

Multidisciplinaire specialisatie (90 uur)

 • Strategieën voor risico's, evaluatie en beheer
 • Logistieke aspecten: beheer van de preventiedienst, aankoop en indienststelling
 • Mechanische en elektrische risico's
 • Gevaarlijke stoffen
 • Noodplanning
 • Veiligheid in de procesindustrie
 • Brand, brandpreventie en explosiegevaar
 • Mechanishe transportmiddelen
 • De Europese machinerichtlijn
 • Lawaai en trillingen
 • Veiligheid bij bouwwerken en werven
 • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Veiligheid van gebouwen

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

21 maart 2018 - ISO 9001:2015 INTERNE AUDITOR - Hasselt

De internationale norm ISO 9001:2015 stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Ze biedt organisaties een instrument waarbij de efficiëntie van een organisatie verhoogt.

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta.

22 maart 2018 - Preventieadviseur niveau 2 - Kortrijk

PROGRAMMA

In deze opleiding spitsen we ons toe op enerzijds technische kennis , maar evenzeer ook op de sociale vaardigheden en organisatorische competenties die nodig zijn voor de functie van preventieadviseur.

Multidisciplinaire basisvorming (120 uur)

 • Inleiding tot preventie
 • Algemeen wettelijk kader
 • Anatomie, fysiologie en psychologie
 • Juridische en economische aspecten
 • Risicoanalysetechnieken, arbeidsanalyse, studie werkomstandigheden
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Fysieke, psychosociale en mentale belasting
 • Arbeidshygiëne, ergonomie en psychosociale aspecten
 • Arbeidsmiddelen, brandpreventie, elektrische risico's
 • Structuur in het preventiebeleid
 • Taken, verantwoordelijkheden, statuut en deontologie van de verschillende actoren
 • Gegevensverzameling

Multidisciplinaire specialisatie (90 uur)

 • Strategieën voor risico's, evaluatie en beheer
 • Logistieke aspecten: beheer van de preventiedienst, aankoop en indienststelling
 • Mechanische en elektrische risico's
 • Gevaarlijke stoffen
 • Noodplanning
 • Veiligheid in de procesindustrie
 • Brand, brandpreventie en explosiegevaar
 • Mechanishe transportmiddelen
 • De Europese machinerichtlijn
 • Lawaai en trillingen
 • Veiligheid bij bouwwerken en werven
 • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Veiligheid van gebouwen

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

22 maart 2018 - ISO 14001:2015 INTERNE AUDITOR TRAINING - Hasselt

Een milieumanagementsysteem is, bij voorkeur, een onderdeel van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij staan drie belangrijke uitgangspunten centraal: 

•    Aan wet- en regelgeving voldoen
•    Milieurisico’s beheersen
•    Permanente verbetering van de milieuprestaties nastreven

Interne milieuaudits evalueren de doeltreffendheid van het milieumanagementsysteem in uw organisatie. De diverse stappen in het auditproces zijn vastgelegd in de ISO 19011-norm. De resultaten van interne audits geven aanleiding tot structurele verbeteringen van het milieusysteem.

Bent u nog niet vertrouwd met de ISO 14001:2015-norm? Dan kunt u de opleiding volgen over het opzetten, implementeren en beheren van een milieumanagementsysteem. Wie wel vertrouwd is met ISO 14001, maar de laatste versie nog niet kent, is wellicht gebaat bij onze doelgerichte transitietraining. Ten slotte biedt Allanta een ISO 14001:2015-training voor Lead Auditors aan.

Meer info over de opleiding van Allanta.

22 maart 2018 - Bodemwetgeving: basisopleiding - Berchem

22 maart - Bodemwetgeving: basisopleiding - Berchem

Kluwer

29 maart 2018 - ISO 9001:2015 TRANSITIETRAINING - Hasselt

ISO 9001:2015, de nieuwste revisie van de norm, is opgebouwd volgens de nieuwe ‘High Level Structure’ (HLS) en houdt enkele grote veranderingen in. De bestaande kwaliteitsmanagementsystemen volgens de norm ISO 9001:2008 moeten de komende jaren aangepast worden aan de nieuwe eisen. Ook voor interne auditoren verandert er heel wat, want zij moeten gaan auditen volgens de inhoud van ISO 9001:2015.

Meer info over deze opleiding bij Allanta.

april

16 april 2018 - ISO 9001:2015-OPLEIDING KWALITEITSMANAGEMENT - Gent

De ISO 9001-cursus van Allanta is zinvol voor iedereen die betrokken is bij het invoeren en beheren van een kwaliteitsmanagement volgens de ISO 9001:2015-richtlijnen. Ook voor interne auditoren is deze training een absolute aanrader.

Tijdens de opleiding verkrijgt u kennis van de normeisen en een praktische invulling ervan, leert u de kwaliteitsprincipes beter kennen en ontdekt u de verschillen ten opzichte van de ISO 9001:2008-norm. Na deze cursus bent u in staat om eenkwaliteitssysteem toe te passen in uw organisatie en uw kwaliteitsmanagementsysteem om te vormen naar de eisen van de nieuwste norm (2015).

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta.

17 april 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Berchem

17 april 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Berchem

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

19 april 2018 - De nieuwe omgevingsvergunning - Leuven

19 april - De nieuwe omgevingsvergunning - Leuven

Kluwer

19 april 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Brugge

19 april 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Brugge

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

19 april 2018 - De omgevingsvergunning - Leuven

19 april 2018 - De omgevingsvergunning - Leuven

Kluwer

24 april 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Genk

24 april 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Genk

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

26 april 2018 - Opslag gevaarlijke producten volgens Vlarem - Leuven

26 april 2018 - Opslag gevaarlijke producten volgens Vlarem - Leuven

Kluwer

26 april 2018 - Opslag gevaarlijke producten volgens Vlarem - Leuven

26 april - Opslag gevaarlijke producten volgens Vlarem - Leuven

Kluwer

26 april 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Gent

26 april 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Gent

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

mei

10 mei 2018 - Milieuadministratie: basisopleiding - Leuven

10 mei - Milieuadministratie: basisopleiding - Leuven

Kluwer

22 mei 2018 - ISO 9001:2015 INTERNE AUDITOR - Gent

De internationale norm ISO 9001:2015 stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Ze biedt organisaties een instrument waarbij de efficiëntie van een organisatie verhoogt.

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta.

24 mei 2018 - Interne veiligheidsaudit OHSAS 18001 - Vilvoorde

24 mei 2018 - Interne veiligheidsaudit OHSAS 18001 - Vilvoorde
Kluwer

30 mei 2018 - ISO 9001:2015-OPLEIDING KWALITEITSMANAGEMENT - Hasselt

De ISO 9001-cursus van Allanta is zinvol voor iedereen die betrokken is bij het invoeren en beheren van een kwaliteitsmanagement volgens de ISO 9001:2015-richtlijnen. Ook voor interne auditoren is deze training een absolute aanrader.

Tijdens de opleiding verkrijgt u kennis van de normeisen en een praktische invulling ervan, leert u de kwaliteitsprincipes beter kennen en ontdekt u de verschillen ten opzichte van de ISO 9001:2008-norm. Na deze cursus bent u in staat om eenkwaliteitssysteem toe te passen in uw organisatie en uw kwaliteitsmanagementsysteem om te vormen naar de eisen van de nieuwste norm (2015).

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta.

juni

5 juni 2018 - Bodemwetgeving: basisopleiding - Diegem

5 juni - Bodemwetgeving: basisopleiding - Diegem

Kluwer

6 juni 2018 - ISO 14001:2015-OPLEIDING - Gent

Een milieumanagementsysteem richt zich op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied en maakt bij voorkeur deel uit van het gangbare managementsysteem.

Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:

 • Voldoen aan wet- en regelgeving en beheersen van milieurisico's
 • Streven naar een permanente verbetering van milieuprestaties van uw organisatie

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta

13 juni 2018 - ISO 14001:2015 INTERNE AUDITOR TRAINING - Gent

Een milieumanagementsysteem is, bij voorkeur, een onderdeel van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij staan drie belangrijke uitgangspunten centraal: 

•    Aan wet- en regelgeving voldoen
•    Milieurisico’s beheersen
•    Permanente verbetering van de milieuprestaties nastreven

Interne milieuaudits evalueren de doeltreffendheid van het milieumanagementsysteem in uw organisatie. De diverse stappen in het auditproces zijn vastgelegd in de ISO 19011-norm. De resultaten van interne audits geven aanleiding tot structurele verbeteringen van het milieusysteem.

Bent u nog niet vertrouwd met de ISO 14001:2015-norm? Dan kunt u de opleiding volgen over het opzetten, implementeren en beheren van een milieumanagementsysteem. Wie wel vertrouwd is met ISO 14001, maar de laatste versie nog niet kent, is wellicht gebaat bij onze doelgerichte transitietraining. Ten slotte biedt Allanta een ISO 14001:2015-training voor Lead Auditors aan.

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta!

13 juni 2018 - ISO 9001:2015 INTERNE AUDITOR - Hasselt

De internationale norm ISO 9001:2015 stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Ze biedt organisaties een instrument waarbij de efficiëntie van een organisatie verhoogt.

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta.

20 juni 2018 - Milieuadministratie: de belangrijkste jaarlijkse aangiftes - Leuven

20 juni 2018 - Milieuadministratie: de belangrijkste jaarlijkse aangiftes - Leuven
Kluwer

september

5 september 2018 - ISO 9001:2015-OPLEIDING KWALITEITSMANAGEMENT - Hasselt

De ISO 9001-cursus van Allanta is zinvol voor iedereen die betrokken is bij het invoeren en beheren van een kwaliteitsmanagement volgens de ISO 9001:2015-richtlijnen. Ook voor interne auditoren is deze training een absolute aanrader.

Tijdens de opleiding verkrijgt u kennis van de normeisen en een praktische invulling ervan, leert u de kwaliteitsprincipes beter kennen en ontdekt u de verschillen ten opzichte van de ISO 9001:2008-norm. Na deze cursus bent u in staat om eenkwaliteitssysteem toe te passen in uw organisatie en uw kwaliteitsmanagementsysteem om te vormen naar de eisen van de nieuwste norm (2015).

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta.

11 september 2018 - ISO 14001norm - Vilvoorde

11 september 2018 - ISO 14001norm - Vilvoorde

Kluwer

13 september 2018 - Preventieadviseur: Multidisciplinaire basismodule - Gent

13 september 2018 - Preventieadviseur: Multidisciplinaire basismodule - Gent

Kluwer

25 september 2018 - Energiemanagement: ISO50001 in theorie en praktijk - Elewijt

25 spetember 2018 - Energiemanagement: ISO50001 in theorie en praktijk - Elewijt

Kluwer

13 september 2018 - Preventieadviseur: Multidisciplinaire basismodule - Gent

13 september 2018 - Preventieadviseur: Multidisciplinaire basismodule - Gent

Kluwer

oktober

9 oktober 2018 - Opslag gevaarlijke producten volgens Vlarem - Brussel Kluwer

9 oktober 2018 - Opslag gevaarlijke producten volgens Vlarem - Brussel

Kluwer

10 oktober 2018 - ISO 9001:2015 INTERNE AUDITOR - Hasselt

De internationale norm ISO 9001:2015 stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Ze biedt organisaties een instrument waarbij de efficiëntie van een organisatie verhoogt.

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta.

23 oktober 2018 - ISO 9001-norm - Antwerpen

23 oktober 2018 - ISO 9001-norm - Antwerpen

Kluwer

november

6-17 november - Klimaattop COP23 - Bonn

Alle info over deze klimaattop via de website van COP23.

17 november - Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten - Berchem

Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten

Kluwer

17 november - Installateur Hernieuwbare Energie - Zonthermische systemen: sanitair warm water - Oostende

PROGRAMMA

Module 1: Globaal kader voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie

Deze multidisciplinaire module geldt voor alle opleidingen die betrekking hebben op de installatie van technologieën voor de productie van hernieuwbare energie.

Het is de bedoeling om installateurs een overzicht te geven van de verschillende energiebronnen, alsook van de elementen in het energie- en milieubeleid die de ontwikkeling van bronnen voor de productie van hernieuwbare energie omkaderen en stimuleren.

De kennis die de installateur na dit deel van de opleiding zal hebben verworven, betreft hoofdzakelijk de productnormen, alsook de markering en certificering van de systemen voor de productie van hernieuwbare energie en van de installatiebedrijven, en heeft tot doel de algemene kwaliteit van de installaties voor de productie van hernieuwbare energie te verbeteren.

Module 2: Reglementering & ondersteuningsmechanismen

De tweede module geeft een overzicht van de reglementaire aspecten en van de subsidie- en ondersteuningsmechanismen voor de installatie van zonnewarmtesystemen in de drie gewesten.

Aan het eind van de opleiding moet de installateur de bouwheer kunnen informeren over de premies voor de installatie van een zonnesysteem (bedrag, toekenningscriteria ...) en over eventuele andere vormen van steun voor de installatie (of productie) in de residentiële woning.

Daarnaast moet de installateur ook op de hoogte zijn van de belangrijkste gewestelijke reglementeringen die zijn opgesteld ter omkadering van dit type installatie, in het bijzonder op stedenbouwkundig vlak.

Module 3: Introductie tot de technologie

Module 3 vat de basisprincipes samen van de werking van een huishoudelijke installatie voor de productie van sanitair warm water en dient als een introductie op de twee volgende modules, die het hoofddeel van de technische opleiding uitmaken:

Het doel van deze introductie is de basisprincipes te herhalen en enkele specifieke montagekenmerken eigen aan zonneboilers te overlopen, zonder in detail te treden.

Module 4: Ontwerp van de installatie

Module 4 is bedoeld om de vaardigheden van de installateur inzake ontwerp, dimensionering, afstelling en optimalisatie van de prestaties van zonnewarmtesystemen voor de productie van sanitair warm water te verbeteren.

Na deze module moeten de controleurs de vaardigheden en kennis beheersen die essentieel zijn voor het ontwerp en de afstelling, de dimensionering, alsook de beoordeling van de economische rendabiliteit en de impact op het milieu van een zonneboiler.

Module 5: uitvoering van de installatie

Dit opleidingsreferentiesysteem is bedoeld om de vaardigheden van de installateur inzake prognose, planning en beheer van de verschillende uitvoeringsfasen bij de installatie van een zonneboiler te verbeteren of te consolideren, en ook om bijkomende specifieke technische vaardigheden voor de montage van een zonneboiler te verwerven.

17 november - Module tot veiligheidscoördinator voor preventieadviseurs - Leuven

17 november - Module tot veiligheidscoördinator voor preventieadviseurs - Leuven

Prevent

17 november - praktische case vanuit SUEZ | digitalisering in afvalbeheer | materialendecreet - Hasselt

Programma

08u30: Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie
09u00: Praktische case vanuit SUEZ | digitalisering in afvalbeheer | materialendecreet

Praktische case vanuit SITA (SUEZ Recycling)
Dhr. Koen Van den Brande (Sales & Marketing Director, SUEZ Recycling & Recovery Belgium)
De Vlaamse afvalsector is in volle beweging. Niet alleen de wetgeving verandert regelmatig, maar ook nieuwe logistieke concepten en recyclagemogelijkheden leveren de laatste jaren veel opportuniteiten op in het afvalbeheer van bedrijven en instellingen. U krijgt een rondleiding in de nieuwste ontwikkelingen die de circulaire economie gestalte geven. En hoewel er alsmaar meer sectorspecifieke toepassingen geïmplementeerd worden, vindt u vast en zeker inspiratie voor uw situatie.

Digitalisering in afvalbeheer
Dhr. Koen Van den Brande (Sales & Marketing Director, SUEZ Recycling & Recovery Belgium)

Gaan wijzigingen in de afvalwetgeving de circulaire economie realiseren? 
Dhr. Werner Annaert (algemeen directeur Go4Circle)
In deze opleiding krijgt u een update van de recente wijzigingen aan de afvalwetgeving en wordt de link gelegd met het beleid dat de Vlaamse overheid ontwikkelt inzake de circulaire economie. VLAREMA, het uitvoeringsbesluit bij het materialendecreet heeft enkele nieuwigheden geïntroduceerd, maar ook structureel zijn er wijzigingen in het beleid. Zo ontstond ‘Vlaanderen Circulair’ en maakt de Vlaamse overheid verder werk van de transitie naar een circulaire economie. Hoe dat concreet gedaan wordt, krijgt u ook te horen.

12u30: Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

20 november - Opleiding Circulaire Economie - Berchem

20 november - Opleiding Circulaire Economie - Berchem

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

20 november - Update bouw en sloopafval - Gent

PROGRAMMA

Situering van de van toepassing zijnde wetgeving

 • Selectieve sloop en sortering.
 • Sloopinventaris en sloopdeskundigen.
 • Grondwijzer, Grondbank, Tracimat.
 • Transport van afval.
 • Voorwaarden bij verwerking van bouw- en sloopafval.

De praktijk

 • Plan van aanpak.
 • Checklists.
 • "Speciale" bouw- en sloopafval.
 • Erkenningen, registraties en vergunningen.
 • Onderaanneming en werken met derden.

Praktijkvoorbeelden

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

20 november - BA4 voor niet-elektriciens - Kortrijk

21 november - Veiligheidscoördinator, aanvullende module voor preventieadviseurs niveau 2 of niveau 1 - Sint-Michiels

PROGRAMMA

 • Algemene en specifieke risico's betreffende het welzijn op het werk op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en de reglementering terzake.
 • Coördinatietechnieken ontwerp en verwezenlijking.
 • De burgerrechtelijke aansprakelijkheid, de strafrechtelijke aansprakelijke verantwoordelijkheid en de bevoegdheden van de coördinator en van de andere tussenkomende partijen.
 • De algemene principes van de reglementeringen die een invloed kunnen hebben op de activiteiten op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, andere dan de reglementeringen betreffende het welzijn van de werknemers bij het uitoefenen van hun werk, inzonderheid:
  • De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten.
  • De reglementering betreffende de overeenkomsten en het opstellen van overeenkomsten.
  • De reglementeringen betreffende de wegsignalisatie.
  • De reglementeringen in verband met het leefmilieu.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

21 november - Club Preventieadviseurs - Sint-Michiels

PROGRAMMA

Module 1 dinsdag 17 oktober 2017 van 18u30 tot 21u30

Hoe ons brein ons bedriegt, waarom willen we onveilig handelen?

Ons brein bedriegt ons voortdurend. We nemen vaak foute beslissingen, zonder er zelf erg in te hebben. Leer enkele bedrieg- en verleidingsmanoeuvres van uw brein kennen!

Begrijp waarom mensen de veiligheidsvoorschriften niet steeds volgen, of welke factoren er spelen in het beslissingspatroon om onveilig te handelen. Leer waarom er niet altijd ethische beslissingen worden genomen, zonder dat beslissingsnemers er zelf erg in hebben of waarom je wellicht niet door hebt dat er "foute" dingen gebeuren.

Vanaf 18.30 uur: uiteenzetting door Prof. dr. Annick Van Rossem, KULeuven, Faculty of Economics and Business.

Vanaf 20.30 uur: netwerking en receptie.

Module 2 dinsdag 21 november 2017 van 18u30 tot 21u30

Gebruik van tablet en smartphone binnen het preventiebeleid

Het uitvoeren van het preventiebeleid, het opmaken en up-to-date houden van een risicoanalyse en het bijhouden van periodieke controles is een hele klus en vraagt heel wat tijd.

Smartphone en tablet bieden een aantal mogelijkheden om "on te spot" vaststellingen te doen, participatief de situatie te analyseren en later de nodige rapporteringen op te stellen. Deze nieuwe mogelijkheid moet zijn juiste plaats binnen het preventiebeleid nog vinden. Praktijkstudies wijzen uit dat er binnen preventie zeker een groeipotentieel aanwezig is.

Tijdens deze sessie gaan we op basis van concrete voorbeelden de mogelijkheden en moeilijkheden van het gebruik van mobiele toestellen binnen het veiligheidsbeleid onderzoeken. Een referentielijst van de besproken websites en apps is beschikbaar waardoor je zelf de toepasbaarheid binnen uw bedrijf kunt evalueren.

Vanaf 18.30 uur: uiteenzetting door Geert Asscherickx, preventieadviseur niveau 1. Geert heeft een uitgebreide ervaring als preventieadviseur bij Philips Brugge, later TP Vision Brugge.

Vanaf 20.30 uur: netwerking en receptie.

Module 3 dinsdag 16 januari 2018 van 18u30 tot 21u30

Actualiteit, een overzicht van nieuwe wetgeving (2017). Vooruitblik naar de nabije toekomst.

Het voorbije jaar waren er een aantal wetswijzigingen in het kader van het welzijn van de werknemers op het werk, met belangrijke gevolgen voor de bedrijven.

Ook in de nabije toekomst mogen we nog enkele wijzigingen verwachten.

Tijdens deze clubbijeenkomst geeft de gastspreker alvast op interactieve wijze een samenvatting van de voorbije periode alsook een overzicht van datgene dat we in de nabije toekomst mogen verwachten. Er is ruimte voor vraagstelling met aandacht voor mogelijke problemen en knelpunten.

Vanaf 18.30 uur: uiteenzetting door Jan Bouten, ingenieur en preventieadviseur niveau 1 bij Provikmo.

Vanaf 20.30 uur: netwerking en receptie.

Module 4 dinsdag 20 maart 2018 van 18u30 tot 21u30

Bedrijfsbezoek bij Daikin Europe NV

De uitwerking van een pro-actief preventiebeleid binnen een organisatie is voor iedere preventieadviseur een dagelijkse opdracht en een permanente uitdaging. Als men alle taken en verantwoordelijkheden van een preventieadviseur op een rijtje zet komt men aan een stevige lijst. Daarnaast is er vaak het gegeven van een snel groeiende en/ of veranderende organisatie, maatschappelijke context én wetgeving. Tenslotte werkt een preventieadviseur met mensen, van operatoren tot het management.

De gastspreker zal ons toelichten hoe ze hiermee omgaan bij Daikin.

Vanaf 18.30 uur: ontvangst en uiteenzetting door Patrick Snauwaert, intern preventieadviseur Daikin Europe NV gevolgd door een rondleiding.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

21 november - EPB - Verplicht pakket: wijzigingen vanaf 2018 - Wijnegem

EPB - Verplicht pakket: wijzigingen vanaf 2018

Oved

21 november - Veiligheidscoördinator - Brugge

PROGRAMMA

 • Algemene en specifieke risico's betreffende het welzijn op het werk op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en de reglementering terzake.
 • Coördinatietechnieken ontwerp en verwezenlijking.
 • De burgerrechtelijke aansprakelijkheid, de strafrechtelijke aansprakelijke verantwoordelijkheid en de bevoegdheden van de coördinator en van de andere tussenkomende partijen.
 • De algemene principes van de reglementeringen die een invloed kunnen hebben op de activiteiten op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, andere dan de reglementeringen betreffende het welzijn van de werknemers bij het uitoefenen van hun werk, inzonderheid:
  • De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten.
  • De reglementering betreffende de overeenkomsten en het opstellen van overeenkomsten.
  • De reglementeringen betreffende de wegsignalisatie.
  • De reglementeringen in verband met het leefmilieu.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

22 november - Interne milieuauditor - Gent

Basis milieuzorgsystemen en het auditproces

 • De soorten milieuaudits (organisatorische systeem audits, compliance audits, ISO, decretaal, EMAS, inspectie, audit)
 • De minimale eisen waaraan een systeem voor milieuzorg moet voldoen
 • Introductie ISO14001:2015 en EMAS
 • Het auditproces: wat is een audit, waarom auditen, doelstelling, wetgeving
 • Detecteren, inschatten en omgaan met afwijkingen en non-conformiteiten

Auditvaardigheden en vraagstelling tijdens het auditen

 • Hoe auditen
 • Manier van vraagstelling
 • Rapportering, deontologie
 • Omgaan met opmerkingen van collega's die geauditeerd worden
 • Taken van de interne milieuauditor

Inoefenen van de opgedane kennis via rollenspelen

Door middel van rollenspelen wordt het auditen ingeoefend.

Tijdens deze sessie krijgen de deelnemers de kans om een aantal attitudes en vaardigheden in te oefenen.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

23 november - ISO 26000-norm: Maatschappelijk verantwoord ondernemen - Leuven

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is hot. Toch heerst er nog veel onduidelijkheid over hoe u het precies aanpakt en waar de prioriteiten liggen. Het veld is ook voortdurend in beweging. Enkele hete hangijzers op dit moment zijn:

 • Is privacy het nieuwe groen?
 • Zijn de Vlaamse energiedoelstellingen een topic voor ondernemingen?
 • Is liefdadigheid nog wel van deze tijd?
 • Wat is een aantrekkelijke werkgever?
 • Is corruptiebestrijding enkel voor grote bedrijven?

Doelgericht nadenken over MVO, social responsibility en duurzaam ondernemen – met de eisen van ISO 26000 in het achterhoofd – is de beste garantie op een goed beleid en een sterker bedrijfsimago.

Meer over deze opleiding van Allanta.

23 november - EPB - Hoe haal je de strengere hernieuwbare energie-eisen vanaf 1/3/17 (en 2018)? - Vosselaar

EPB - Hoe haal je de strengere hernieuwbare energie-eisen vanaf 1/3/17 (en 2018)? 

Oved

23 november - Energiedeskundige A/B (vooropleiding) - Oostende

PROGRAMMA

1. Bouwfysica en warmteleer

 • bouwconstructies (hoe zijn onderdelen opgebouwd);
 • muren, vloerconstructies, platte en hellende daken, buitenschrijnwerk;
 • bouwmaterialen, beton en afgeleiden, keramische producten en afgeleiden;
 • natuursteen, bitumineuze stoffen, hout, kunststoffen, glas;
 • isolatiematerialen, warmteleer, warmtetransport (geleiding, convectie, straling);
 • vochttransport en ventilatie;
 • u-waarde (warmtedoorgangscoëfficiënt) en r-waarde (warmteweerstand).

2. Planlezen

 • van macro naar micro;
 • soorten plannen: van liggingsplan tot detailplan op schaal 1/1;
 • plannen leren lezen;
 • werken met schalen, symbolen en legendes.
 • opmeten on site

3. SketchUp

SketchUp is een intuïtief schetsmatig ontwerpprogramma dat toelaat om 3D-oppervlaktemodellen te creëren die kunnen worden aangevuld met texturen en animaties. De software laat ontwerpers met ontwerpen 'spelen'. De doorbraak van SketchUp is te danken aan de push-pulltechniek, waarmee je de vlakken van een 3D-model eenvoudig kunt induwen of uittrekken. Je leert de basisvaardigheden om 3D te modelleren en te visualiseren met tot in detail uitgewerkte oefeningen.

Kennismaking

 • software omschrijven en duiden tegenover gelijkaardige programma's;
 • werkruimte;
 • volume aanzetten en scherm-muisgewenning.

Basisvaardigheden

 • basis schetsmatig presenteren;
 • een woning tekenen;
 • conversie van een gerendeerd model naar jpg en overige.

4. Verwarming

In deze sessie worden basisbegrippen betreffende verwarmingssystemen meegegeven

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

23 november - BA4 - Kortrijk

PROGRAMMA

Begrippen

 • Arbeidsongevallen
 • Waarom ongevallen voorkomen en beroepsziekten
 • Gevaar - risico - causaliteitsprincipe
 • Evaluatie van risico's, methodieken
 • Beheersen van de risico's en methodieken

Structuur en toepassingsgebied van de wetgeving

 • ARAB - Codex
 • AREI

De gevaren van de elektrische stroom

 • De uitwerkingen op het lichaam
 • De effecten op de installaties

Beperkte bespreking van de residentiële elektrische netstructuur TT

Beperkte activiteiten van BA4

Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

23 november - Opleiding Circulaire Economie - Brugge

23 november - Opleiding Circulaire Economie - Brugge

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

23 november - Bijscholing milieucoördinator - Gent

PROGRAMMA

Sessie 1: De omgevingsvergunning: een lust of een last

Op 23 februari 2017 trad de omgevingsvergunning in werking. Tijdens deze sessie willen we ervaringen delen m.b.t. het uitwerken en het indienen van de aanvraag, én het opvolgen van de procedure. Hoe verloopt de adviesverlening, de zittingen van de nieuwe Omgevingsvergunningscommissie, ...?

In een tweede deel bekijken we de omschakeling van de lopende milieuvergunningen naar de omgevingsvergunning. Welke stappen moet ik hiertoe ondernemen? Dien ik de lopende bouwvergunningen of de stedenbouwkundige bestemming te controleren?

In een derde deel nemen we elementen onder de loupe die mogelijks kunnen zorgen voor extra studiekosten, vertraging of zelfs onmogelijkheid tot het bekomen van een vergunning. Natuur, mobiliteit, archeologie, MER screening, hemelwatertoets, ... domeinen waarmee de milieucoördinator vaak iets minder vertrouwd is, doch die van belang kunnen zijn in het vergunningentraject.

Docent: Wiels & Partners

Sessie 2: Milieuhandhaving en omgevingsvergunning: nieuwe regels en integratie binnen het Departement Omgeving

Sinds 2009 kunnen milieumisdrijven ook (alternatief) bestuurlijk worden beboet door de Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer.

Tevens werd een categorie van milieu-inbreuken gecreëerd die exclusief bestuurlijk kunnen beboet worden. Dit nieuwe systeem loopt intussen al meerdere jaren. We kunnen vaststellen dat de instroom van milieumisdrijven van het Parket naar AMMC "vlot" verloopt, en dat de bestuurlijke geldboetes aanzienlijk kunnen zijn.

Naar aanleiding van de nieuwe omgevingsvergunning wordt ook het landschap van de Handhaving hertekend: de bevoegde diensten worden "geïntegreerd" binnen het Departement Omgeving, en de regelgeving m.b.t; stedenbouwkundige misdrijven wordt geschoeid op dezelfde leest als de milieumisdrijven, inclusief de mogelijkheid tot het opleggen van alternatieve bestuurlijke geldboetes voor bouwmisdrijven en de creatie van een nieuwe categorie van stedenbouwkundige "inbreuken".

Hoe ziet deze nieuwe handhaving eruit in het landschap van de omgevingsvergunning? Wie heeft welke bevoegdheden? Welke diensten staan in voor welke materies? Trends in bestuurlijke handhaving en strafrechtelijke handhaving, met toelichting van een aantal interessante uitspraken van AMMC en MHHC.

Docent: Mario Deketelaere, advocaat (Baker McKenzie), docent aan de Karel de Grote Hogeschool, gastprofessor KU Leuven.

Sessie 3: Water en afvalwater, hemelwater, grondwater: normen, heffingen,

Het milieudomein "water" is een belangrijk onderdeel binnen een bedrijf: er wordt water opgenomen, er wordt afvalwater gezuiverd en geloosd, en er dienen heffingen betaald te worden op de opname en/of de lozing. De inspectiediensten volgen dit van heel nabij op. Vele PV's (en boetes) hebben dan ook betrekking op het niet respecteren van lozingsnormen. De VMM staat in voor de advisering van de aanvraag tot lozing, en volgt ook de vaststelling en de betaling van de heffingen op.

De voorbije jaren zien we de kost van water alleen maar toenemen. Tijdens deze sessie gaan we dieper in op dit hoofdstuk. Hoe ziet die waterfactuur er op heden uit? Hoe zal de heffing op afvalwater en grondwater verder evolueren? Welke alternatieven zijn er, en hoe start je aan een traject naar sanering en kostenbeperking? Hoe evolueren de normenkaders en hoe stel ik deze op voor mijn bedrijf?

Docent: Wiels & Partners

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

24 november - De praktijk van de milieucoördinator - Gent

 • 12u30 Registratie van de deelnemers en broodjeslunch
 • 13u00 De omgevingsvergunning uit de startblokken (incl. koffiepauze)

  Mr. Johan Joos (advocaat Eversheds)

  Het omgevingsvergunningsdecreet treedt op 23 februari 2017 in werking. Het is uitkijken naar hoe deze opstart verloopt en wat de eerste ervaringen zijn.

  We gaan in deze opleiding dieper in op de omgevingsvergunning en de daarin vervatte procedures en regels.

 • 16u30 Einde van de studienamiddag

Meer info over deze studienamiddag op de website van Confocus.

24 november - Warmteverliesberekening volgens de laatste nieuwe norm - Gent

PROGRAMMA

Op basis van de beschikbare EPB-gegevens zoals U-waarden en oppervlaktes, aangevuld met bijkomende informatie, wordt een warmteverliesberekening van een woning opgemaakt.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

24 november - Duurzaamheidsrapportering conform GRI - Leuven

Het is niet steeds eenvoudig om te weten hoe je aan een duurzaamheidsrapport begint, of hoe je je duurzaamheidsrapport verder verbetert. Wat zijn de onderwerpen die zeker wel, of net niet, in een duurzaamheidsrapport dienen te worden besproken? Tijdens deze workshop wordt duidelijk gemaakt wat de Best Available Practices zijn vanuit verschillende invalshoeken. 

Centraal staat de theoretische visie, vertolkt door het welbekende Global Reporting Initiative (GRI), dat een vrijwillige internationale standaard voor duurzaamheidsrapportering heeft uitgewerkt. Kortom, deze dag is gestoeld op een combinatie van theoretische kennis en een aantal concrete voorbeelden van excellente duurzaamheidsrapportering.

Meer over deze opleiding van Allanta.

24 november - BA5 - Leuven

PROGRAMMA

Begrippen, wetgeving, gevaren,...

Beperkte bespreking van de elektrische netstructuren TT, TN-C, TN-S, TN-C-S

 • Distributiecabine en transformatoren
 • Kortsluitingen op 3-fasig net, kortsluitvermogen, voorbeelden
 • Foutlussen,
 • Aardverbinding, aardwachter
 • Overstroombeveiliging
 • Smeltveiligheden, automatische schakelaars, differentieelschakelaars, selectiviteit
 • Aansluiten condensatoren cos fi

Persoonlijke beschermingsmiddelen en signalisatie

Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen

Werkzaamheden aan elektrische installaties voor personen met het bevoegdheidsniveau BA5 (wijzigingen in het AREI (art 266)

 • Definities en toepassingsgebied
 • Algemene voorschriften
 • Exploitatiewerkzaamheden: algemene regels, bevoegdheden en toekennen ervan, organisatie van de werken, werkplaats, meten van elektriciteit LS & HS
 • Werkprocedures: Spanningsloos werken en onder spanning werken, onderhoud van elektrische installaties, procedure vitale 5
 • Onderhoudswerkzaamheden
 • Van de vitale 5 naar de vitale 8

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

25 november - EPB - Verplicht pakket: wijzigingen vanaf 2018 - Mechelen

EPB - Verplicht pakket: wijzigingen vanaf 2018

Oved

27 november BA5 - Hasselt

PROGRAMMA

Begrippen, wetgeving, gevaren,...

Beperkte bespreking van de elektrische netstructuren TT, TN-C, TN-S, TN-C-S

 • Distributiecabine en transformatoren
 • Kortsluitingen op 3-fasig net, kortsluitvermogen, voorbeelden
 • Foutlussen,
 • Aardverbinding, aardwachter
 • Overstroombeveiliging
 • Smeltveiligheden, automatische schakelaars, differentieelschakelaars, selectiviteit
 • Aansluiten condensatoren cos fi

Persoonlijke beschermingsmiddelen en signalisatie

Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen

Werkzaamheden aan elektrische installaties voor personen met het bevoegdheidsniveau BA5 (wijzigingen in het AREI (art 266)

 • Definities en toepassingsgebied
 • Algemene voorschriften
 • Exploitatiewerkzaamheden: algemene regels, bevoegdheden en toekennen ervan, organisatie van de werken, werkplaats, meten van elektriciteit LS & HS
 • Werkprocedures: Spanningsloos werken en onder spanning werken, onderhoud van elektrische installaties, procedure vitale 5
 • Onderhoudswerkzaamheden
 • Van de vitale 5 naar de vitale 8

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

27 november - Werken op hoogte, gebruik van steigers - Brugge

PROGRAMMA

Deel 1:

 • Veiligheidsreglementering ivm werken in de hoogte en risico op vallen kennen en kunnen interpreteren
 • De verschillende soorten stellingen kennen
 • De definitie van werken in de hoogte en van het risico van vallen kennen
 • De voorzorgsmaatregelen kennen bij het risico waarbij personen of objecten vallen
 • De weersomstandigheden en de voorzorgsmaatregelen in geval van verandering van deze omstandigheden kennen
 • Definitie van toegelaten gewichten en de veiligheidsregels met betrekking tot deze gewichten kennen en kunnen toepassen
 • Weten hoe men een stelling veilig kan betreden en gebruiken
 • Voorschriften aangaande veiligheid, milieu en welzijn toepassen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen instellen en gebruiken

Deel 2:

 • Vragenlijst (maakt deel uit van het eindwerk)

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

27 november - Preventieadviseur niveau 3 - Roeselare

PROGRAMMA

 • Inleiding en kennismaking. Doelstelling van de cursus. Motivatie. Inleiding veiligheidskunde.
 • Reglementering:
  • ARAB
  • CODEX
  • AREI
  • VLAREM
  • Europese richtlijnen
  • Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk.
 • Beleid welzijn op het werk. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Overlegcomité.
 • Dynamische risicobeheersingssystemen:
  • risicoanalyse
  • GPP
  • JAP
  • Arbeidsongevallen (onderzoek, aangifte, maatregelen, statistieken).
 • Externe instanties, informatie- en documentatiebronnen, werken met derden en uitzendkrachten.
 • Brandpreventie en brandbestrijding.
 • Gevaarlijke stoffen en preparaten, asbestinventaris, persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Arbeidsmiddelen: specifi eke risico's, minimumeisen, CE-markering.
 • Installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen, bestel- en indienstnameprocedure, instructies.
 • Ergonomie: beeldschermwerk, zithouding, heffen en tillen.
 • Omgevingsfactoren (klimaat, lawaai, verlichting, ventilatie), arbeidsplaatsen, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Externe diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk, psychosociale belasting.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

28 november - Opleiding Circulaire Economie - Genk

28 november - Opleiding Circulaire Economie - Genk

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

28 november - Trending Milieutopics : Workshop Water - Nazareth

Trending Milieutopics : Workshop Water

Bova Enviro+

28 november - Normen en veiligheidseisen CERGA - Oostende

28 november - Bijscholing voor de veiligheidscoördinator - Kortrijk

PROGRAMMA

Sessie 1

Tijdens het bouwproces wordt er dikwijls gebruik gemaakt van als gevaarlijk geklasseerde gevaarlijke stoffen. Het herkennen van de eigenschappen van deze producten is niet steeds even gemakkelijk, gelet op de diverse indelingen en de vernieuwde CLP wetgeving. Tijdens deze sessie worden de verschillende indelingen van de gevaarlijke stoffen conform CODEX en ADR besproken. Er wordt ook even stil gestaan bij de interactie tussen de milieuwetgeving en het aspect gevaarlijke stoffen. Tevens wordt de vraag gesteld of er eventueel een noodzaak is tot het beschikken over een omgevingsvergunning voor een werf, en voor welke aspecten een omgevingsvergunning eventueel noodzakelijk kan zijn.

Sessie 2

Op complexe bouwplaatsen is de organisatie van een noodplan niet steeds evident. Tijdens deze sessie wordt er nagegaan hoe dit praktisch kan ingevuld worden, en met welke aspecten men allemaal dient rekening te houden.

Is brand enkel onderdeel van het noodplan, of dient men met nog andere aspecten rekening te houden? Op deze en vele andere vragen omtrent noodplanning krijgt u een antwoord tijdens deze sessie, net als het aspect EHBO.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

 

 

 

29 november - ISO 14001: 2015 Normtransitietraining - Hasselt

De norm ISO 14001 wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren. Door ISO 14001 te implementeren, kunnen organisaties aan hun management, werknemers en externe stakeholders garanderen dat de milieu-impact wordt gemeten én verbeterd.

Eind 2015 werd de hernieuwde versie van de ISO 14001-norm gepubliceerd. De toepassing van deze norm legt de lat voor vele organisaties opnieuw een stuk hoger. ISO 14001:2015 is gebaseerd op de ‘High-Level Structure’ (HLS) en vraagt meer aandacht voor de stakeholders en de context waarin organisaties opereren. De focus op producten en diensten vanuit een lifecycle-perspectief, de beheersing van uitbestede processen, opportuniteiten en risico’s zijn nieuwe aandachtsgebieden.

Meer info over deze opleiding van Allanta.

29 november - Veilig schakelen van hoogspanning - Nevele

PROGRAMMA

 • Risico's elektrische energie, in het bijzonder het schakelen op hoogspanning
 • Wettelijke verbodsbepalingen
  • ARAB
  • AREI
  • installatiematerieel
  • beveiligingstechnieken
 • Schakelprocedures en foutschema's
  • de vitale vijf
 • Toepassingen op zowel eenvoudige als complexe installaties, zowel wat betreft uitschakelen als inschakelen
  • collectieve beschermingsmiddelen
  • individuele beschermingsmiddelen
  • waarschuwing/opleiding
  • wetgeving en normen

We beschikken over een Hoogspanningscabine op laagstroom zodat we met de cursisten effectief kunnen schakelen.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

29 november - BA5 opfrissing veiligheid elektrische installaties - Gent

PROGRAMMA

 • Kort stuk herhaling van de theorie over BA5
 • Praktijkgerichte tips met eventuele rondleiding

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

30 november - Opleiding Circulaire Economie - Gent

30 november - Opleiding Circulaire Economie - Gent

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

30 november - Update milieuadministratie - Leuven

Update milieuadministratie

Kluwer

30 november - Duurzame gedragsverandering in de praktijk - Utrecht

30 november - Duurzame gedragsverandering in de praktijk - Utrecht

Impact Academy

30 november - EPB - Eerste hulp bij EPB: vermijd veelgemaakte fouten en krijg een antwoord op je vragen! - Duffel

EPB - Eerste hulp bij EPB: vermijd veelgemaakte fouten en krijg een antwoord op je vragen!

Oved

8 november 2018 - Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten - Elewijt

8 november 2018 - Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten - Elewijt

Kluwer

december

4 december - EPC - Workshop: vraag en antwoord over het nieuwe inspectieprotocol - Kuurne

EPC - Workshop: vraag en antwoord over het nieuwe inspectieprotocol

Oved

4 december - Asbest - eenvoudige handelingen - Brugge

PROGRAMMA

Deel 1:

 • Hoe kwam men vroeger in contact met asbest? Enkele voorbeelden
 • Opname van asbest
 • Uitbreiding gezondheidsrisico's
 • Opstelling blootstellingsregister
 • Uitbreiding asbesthoudende producten - hechtgebonden en losgebonden asbest
 • Wetgeving
 • Opstellen van een beknopt werkplan
 • Aanpassing veilige werkmethode
 • Asbest en milieuwetgeving in Vlaanderen, Brussels Gewest en Wallonië
 • Etikettering
 • Signalisatie asbestwerven
 • Aangepaste werkmethodes voor het verwijderen van golfplaten en leiën

Deel 2:

 • Herkenning van asbest

Deel 3:

 • Vragenlijst

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

4 december - Werken op hoogte: module 1 en 2 - gebruik en bouw van vaste steigers - Brugge

PROGRAMMA

1. Gebruik van vaste steigers (1/2de dag theorie)

Doelstellingen:

 • De maatregelen kennen ter preventie van de risico's dat personen of voorwerpen vallen.
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling kennen.
 • De voorwaarden inzake toelaatbare belasting kennen.

Opleidingsonderdelen:

 • Veiligheidsreglementering i.v.m. werken in de hoogte en risico op vallen kennen en kunnen interpreteren.
 • De verschillende soorten stellingen kennen.
 • De definitie van werken in de hoogte en van het risico van vallen kennen.
 • De voorzorgsmaatregelen kennen bij het risico waarbij personen of objecten vallen.
 • De weersomstandigheden en de voorzorgsmaatregelen in geval van verandering van deze omstandigheden kennen.
 • Definitie van toegelaten gewichten en de veiligheidsregels met betrekking tot deze gewichten kennen en kunnen toepassen.
 • Weten hoe men een stelling veilig kan betreden en gebruiken.
 • Voorschriften aangaande veiligheid en welzijn toepassen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen instellen en gebruiken.
2. Bouw van vaste steigers (1/2de dag praktijk)

Doelstellingen

   • Kunnen begrijpen van montage-, demontage- of ombouwschema van eenvoudige stellingen.
   • Kennen en kunnen interpreteren van de montage- en gebruiksregels voor het veilig monteren, demonteren of ombouwen van eenvoudige stellingtypes.
   • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling, kennen en kunnen interpreteren.
   • Ieder ander risico kennen dat montage-, demontage- of ombouwwerkzaamheden met zich kunnen meebrengen.

Opleidingsmethoden

  • De montage- en gebruiksregels kennen van eenvoudige stellingtypes: de voorzorgsmaatregelen die genomen dienen te worden voor de montage, de plaatsing, de stabiliteit, de sterkte, de weerstand, de toegang, de demontage en de opslag.
  • De montage- en gebruiksdocumenten (montageplan, proces-verbaal van oplevering, onderzoeksrapport) kunnen lezen en interpreteren.
  • Interpreteren van een eenvoudig stellingplan.
  • Kennis van ondergrond, klasse en stabiliteit in functie van het uit te voeren werk.
  • Kennis van eenvoudige svaste stellingen.
  • Kennis van het verankeren van een stelling.
  • De lastenverdeling op de stelling kennen.
  • Praktische toepassingen.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

4 december - Weg- en werfsignalisatie: plaatsen van signalisatie en opmaak signalisatieplannen - totaalpakket - Brugge

PROGRAMMA

 • Standaardbestek 250
 • Soorten signalisatie volgens de uit te voeren werkzaamheden
 • Kennis van de signalisatie (verkeersborden)
 • Opstellen van een signalisatieplan
 • Modelsignalisatie opstellen (praktijk)
 • Richtlijnen voor de individuele gebruiker
 • Veiligheid van de weggebruiker
 • Politiereglement
 • Bevoegdheden volgens het politiereglement
 • Toepassingsgebieden:
  • een straat verkeersvrij maken
  • wegdek herstellen
  • individuele veiligheid
  • reglementering
  • cases
 • Praktische mogelijkheden om minder hinder te veroorzaken of hinder te beperken bij bouwwerkzaamheden in de stad (integrale aanpak met bouwverplichtingen en het gasreglement bv plaatsing torenkraan bij optrekken van een appartementsgebouw)
 • Opmaak signalisatieplannen
 • Aangepaste oefeningen & cases

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

4 december - ISO 9001:2015-OPLEIDING KWALITEITSMANAGEMENT - Hasselt

De ISO 9001-cursus van Allanta is zinvol voor iedereen die betrokken is bij het invoeren en beheren van een kwaliteitsmanagement volgens de ISO 9001:2015-richtlijnen. Ook voor interne auditoren is deze training een absolute aanrader.

Tijdens de opleiding verkrijgt u kennis van de normeisen en een praktische invulling ervan, leert u de kwaliteitsprincipes beter kennen en ontdekt u de verschillen ten opzichte van de ISO 9001:2008-norm. Na deze cursus bent u in staat om eenkwaliteitssysteem toe te passen in uw organisatie en uw kwaliteitsmanagementsysteem om te vormen naar de eisen van de nieuwste norm (2015).

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta.

4 december - Weg- en werfsignalisatie: plaatsen van signalisatie - Brugge

PROGRAMMA

 • Standaardbestek 250
 • Soorten signalisatie volgens de uit te voeren werkzaamheden
 • Kennis van de signalisatie (verkeersborden)
 • Opstellen van een signalisatieplan
 • Modelsignalisatie opstellen (praktijk)
 • Richtlijnen voor de individuele gebruiker
 • Veiligheid van de weggebruiker
 • Politiereglement
 • Bevoegdheden volgens het politiereglement
 • Toepassingsgebieden:
  • een straat verkeersvrij maken
  • wegdek herstellen
  • individuele veiligheid
  • reglementering
  • cases

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

5 december - Wereldbodemdag

Op 5 december organiseren de Verenigde Naties World Soil Day of Wereldbodemdag.

5 december - VLAREM-trein en actuele VLAREM-topics - Hasselt

 • 08u30 Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet
 • 09u00 VLAREM-trein 2017 en actuele VLAREM-topics (incl. koffiepauze)

  Ir. Peter De Bruyne (Senoir Consultant Afval en Materialen – MER – Milieu-/Omgevingsvergunning, M-Tech)

  De korte inhoud wordt voor het einde van 2017 nog geüpdate aan de actualiteit van het onderwerp!

 • 12u15 Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Meer informatie over deze opleiding op de website van Confocus.

5 december - ISO 9001:2015 Lead Auditor - Antwerpen

Tijdens deze 5 of zes-daagse formule, leert u de rol van auditor en teamleider op u te nemen. De opleiding bestaat niet alleen uit het overbrengen van theoretische kennis, ook het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en interviewtechnieken komt aan bod. Dat gebeurt onder meer door middel van rollenspelen.

De opleiding is erkend door het IRCA (International Register of Certificated Auditors nr 17024). Dat betekent dat internationaal voor iedereen die aan deze opleiding deelneemt dezelfde theorie en toetsmomenten gelden. De docenten voor deze opleiding zijn officieel geregistreerd en gekwalificeerd door het IRCA. Zij zijn verplicht ieder jaar hun kwalificaties bij te houden en aan te tonen bij het IRCA. Daarnaast is iedere docent zelf Lead Auditor.

Uw kennis wordt getoetst gedurende de hele opleiding. Aan het eind van de cursus legt u een examen af. Krijgt u op alle onderdelen een positieve beoordeling, dan ontvangt u een officieel IRCA-certificaat waarmee u zich kunt registreren bij het IRCA. Slaagt u niet voor het examen, dan kunt u herexamen doen of de opleiding opnieuw volgen.

Meer info over deze opeleiding van Allanta.

5 december - Basisprincipes over industriële afvalwaterzuivering - Hasselt

 • 12u30: Registratie van de deelnemers en broodjeslunch
 • 13u00: Basisprincipes over industriële afvalwaterzuivering (incl. koffiepauze)

  Ir. Hugo Desmet (Ir. en groepsleider industriewater, Witteveen+Bos Belgium Nv)

  Afvalwaterzuivering is in de industrie in Vlaanderen een heel algemeen gegeven. Dit wordt voornamelijk gestuurd vanuit de heffingen op lozing van afvalwater en de milieuvergunning. Alhoewel de technieken vaak al lang toegepast worden, is de complexiteit van het zuiveringsvraagstuk in het voorbije decennium verder toegenomen door een steeds toenemend aantal kwaliteitsparameters die genormeerd worden en een tendens naar intensiever waterhergebruik.

  In deze opleiding wordt een overzicht geschetst van de basisprincipes van afvalwaterbehandeling in de industrie. Eerst wordt ingegaan hoe de relatie tussen verontreinigingsparameters en zuiveringstechnieken kan gelegd worden. Vervolgens worden in functie van de verontreiniging verschillende behandelingsschema’s besproken. Aan de hand van voorbeelden uit verschillende industriële toepassingen wordt ook aangegeven welke verontreinigingen verwijderd kunnen worden en welke lozingsnormen daarbij haalbaar zijn.

 •  16u30: Einde van de studienamiddag

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus.

5 december - MasterClass Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Gent

Deze MasterClass MVO bestaat uit drie modules die ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden:

 • Inleiding tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (0,5 dag)
 • Een effectieve aanpak voor stakeholdersbetrokkenheid (1 dag)
 • Strategisch aan de slag met MVO (1 dag)

Bijkomend kan je als deelnemer aan de MasterClass intekenen op 10u individuele coaching van een Sustenuto-expert aan een voordeeltarief.

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

5 december - Een effectieve aanpak voor stakeholdersbetrokkenheid - Gent

Programma

 • Via het door Sustenuto ontwikkelde Duurzaam Groeimodel gaan we in op het proces van opmaak en uitvoering van een duurzaamheidstrategie en de rol van stakeholders hierin.
 • Via praktijkvoorbeelden en vragen (eigen cases) van deelnemers gaan we in op de verschillende manieren om stakeholders te betrekken.
 • Praktische tips en instrumenten komen aan bod om de betrokkenheid zo efficiënt en effectief mogelijk te maken.

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

5 december - BA5 - Oostende

PROGRAMMA

Begrippen, wetgeving, gevaren,...

Beperkte bespreking van de elektrische netstructuren TT, TN-C, TN-S, TN-C-S

 • Distributiecabine en transformatoren
 • Kortsluitingen op 3-fasig net, kortsluitvermogen, voorbeelden
 • Foutlussen,
 • Aardverbinding, aardwachter
 • Overstroombeveiliging
 • Smeltveiligheden, automatische schakelaars, differentieelschakelaars, selectiviteit
 • Aansluiten condensatoren cos fi

Persoonlijke beschermingsmiddelen en signalisatie

Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen

Werkzaamheden aan elektrische installaties voor personen met het bevoegdheidsniveau BA5 (wijzigingen in het AREI (art 266)

 • Definities en toepassingsgebied
 • Algemene voorschriften
 • Exploitatiewerkzaamheden: algemene regels, bevoegdheden en toekennen ervan, organisatie van de werken, werkplaats, meten van elektriciteit LS & HS
 • Werkprocedures: Spanningsloos werken en onder spanning werken, onderhoud van elektrische installaties, procedure vitale 5
 • Onderhoudswerkzaamheden
 • Van de vitale 5 naar de vitale 8

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

5 december - Asbest - eenvoudige handelingen - Gent

PROGRAMMA

Deel 1:

 • Hoe kwam men vroeger in contact met asbest? Enkele voorbeelden
 • Opname van asbest
 • Uitbreiding gezondheidsrisico's
 • Opstelling blootstellingsregister
 • Uitbreiding asbesthoudende producten - hechtgebonden en losgebonden asbest
 • Wetgeving
 • Opstellen van een beknopt werkplan
 • Aanpassing veilige werkmethode
 • Asbest en milieuwetgeving in Vlaanderen, Brussels Gewest en Wallonië
 • Etikettering
 • Signalisatie asbestwerven
 • Aangepaste werkmethodes voor het verwijderen van golfplaten en leiën

Deel 2:

 • Herkenning van asbest

Deel 3:

 • Vragenlijst

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

5 december - Veilig gebruik van ladders en valnetten - Totaalpakket - Brugge

PROGRAMMA

Voormiddag

Deze opleiding is praktijkgericht met de nodige theoretische ondersteuning:

Deel 1

 • Wetgeving specifiek ladders en het K.B. van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte
 • Ongevallen: oorzaken
 • Veiligheidseisen van een ladder
 • Diverse types ladders: keuze materiaal & technische informatie:

- Huishoudtrap

- Reformladder

- Telescoop

- Mounter

- Varitrex plus

 • Het correct opstellen & gebuik van een ladder

Deel 2

Op het einde van de opleiding dient iedere cursist zowel een theoretische als een praktische proef af te leggen. Enkel personen die geslaagd zijn ontvangen een vervolmakingscertificaat.

Namiddag

Opleiding rond valnetten

 • Risico's
 • Veiligheidsnetten
 • EN 1263-1/-2
 • Collectieve beschermingsmiddelen
 • Voor we van start gaan
 • Montage van een veiligheidsnet (Personenopvangnet)
 • Hoogwerker
 • PBM's
 • Ladder
 • KB CBM

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

5 december - Veilig gebruik van valnetten - Brugge

PROGRAMMA

 • Risico's
 • Veiligheidsnetten
 • EN 1263-1/-2
 • Collectieve beschermingsmiddelen
 • Voor we van start gaan
 • Montage van een veiligheidsnet (Personenopvangnet)
 • Hoogwerker
 • PBM's
 • Ladder
 • KB CBM

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

5 december - Veilig gebruik van ladders - Brugge

PROGRAMMA

Deze opleiding is praktijkgericht met de nodige theoretische ondersteuning:

Deel 1

 • Wetgeving specifiek ladders en het K.B. van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte
 • Ongevallen: oorzaken
 • Veiligheidseisen van een ladder
 • Diverse types ladders: keuze materiaal & technische informatie:

- Huishoudtrap

- Reformladder

- Telescoop

- Mounter

- Varitrex plus

 • Het correct opstellen & gebuik van een ladder

Deel 2

Op het einde van de opleiding dient iedere cursist zowel een theoretische als een praktische proef af te leggen. Enkel personen die geslaagd zijn ontvangen een vervolmakingscertificaat.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

5 december - Opleiding Circulaire Economie - Berchem

5 december - Opleiding Circulaire Economie - Berchem

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

5-7 december - AlgaEurope

Met verschillende workshops, paneldiscussies en netwerksessies informeren vooraanstaande experts je over de laatste ontwikkelingen en technieken in algenonderzoek en de industriële implementatie. AlgaEurope is een unieke netwerkgelegenheid voor de academische wereld, de industrie en andere belanghebbenden.

Bekijk het programma en schrijf je in.

6 december - Met inzicht plannen en vergunnen - Gent

6 december - Met inzicht plannen en vergunnen - Gent
Die Keure

6 december - Creatief en probleemoplossend denken voor de preventieadviseur - Sint-Niklaas

PROGRAMMA

Tijdens deze workshop komen de volgende 4 stappen aan bod:

 • Focus en vraagstelling: we bepalen de uitdaging die we willen uitwerken.
 • Bouwen: de deelnemers bouwen hun 3D-model in Lego als antwoord op de vraag.
 • Delen: elke deelnemer deelt zijn/ haar verhaal: storytelling in een positieve sfeer.
 • Reflectie: we verduidelijken de modellen en bundelen sleutelideeên in een gemeenschappelijke oplossing.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

6 december - BA4 - Oostende

PROGRAMMA

Begrippen

 • Arbeidsongevallen
 • Waarom ongevallen voorkomen en beroepsziekten
 • Gevaar - risico - causaliteitsprincipe
 • Evaluatie van risico's, methodieken
 • Beheersen van de risico's en methodieken

Structuur en toepassingsgebied van de wetgeving

 • ARAB - Codex
 • AREI

De gevaren van de elektrische stroom

 • De uitwerkingen op het lichaam
 • De effecten op de installaties

Beperkte bespreking van de residentiële elektrische netstructuur TT

Beperkte activiteiten van BA4

Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

6 december - Elektrotechnisch installateur 1: werken op hoogte - Kortrijk

6 december - Aannemer binnenschrijnwerk 2 - Werken op hoogte, gebruik van steigers - Brugge

7 december - Procesbeheer van een biologische waterzuivering - Gent

Procesbeheer van een biologische waterzuivering

EPAS

7 december - Interne veiligheidsaudit OHSAS 18001 - Deinze

Interne veiligheidsaudit OHSAS 18001

Kluwer

7 december - De ISO 45001:201(8) opzetten en invoeren - Berchem

De ISO 45001:201(8) opzetten en invoeren

Kluwer

7 december - Werken op hoogte: module 1, 2 en 3 - vaste steigers - totaalpakket - Brugge

PROGRAMMA

Werken op hoogte: module 1 - gebruik van vaste steigers (1/2de dag theorie)

Doestellingen:

 • De maatregelen kennen ter preventie van de risico's dat personen of voorwerpen vallen
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderde weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling kennen
 • De voorwaarden inzake toelaatbare belasting kennen

Opleidingsonderdelen:

 • Veiligheidsreglementering i.v.m. werken in de hoogte en risico op vallen kennen en kunnen interpreteren
 • De verschillende soorten stellingen kennen
 • De definitie van werken in de hoogte en van het risico van vallen kennen
 • De voorzorgsmaatregelen kennen bij het risico waarbij personen of objecten vallen
 • De weersomstandigheden en de voorzorgsmaatregelen in geval van verandering van deze omstandigheden kennen
 • Definitie van toegelaten gewichten en de veiligheidsregels met betrekking tot deze gewichten kennen en kunnen toepassen
 • Weten hoe men een stelling veilig kan betreden en gebruiken
 • Voorschriften aangaande veiligheid en welzijn toepassen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen instellen en gebruiken

Werken op hoogte: module 2 - bouw van vaste steigers (1/2de dag praktijk)

Doelstellingen:

 • Kunnen begrijpen van het montage-, demontage- of ombouwschema van eenvoudige stellingen
 • Kennen en kunnen interpreteren van de montage- en gebruiksregels voor het veilig monteren, demonteren of ombouwen
 • van eenvoudige stellingtypes
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling, kennen en kunnen interpreteren
 • Ieder ander risico kennen dat de montage-, demontage- of ombouwwerkzaamheden met zich mee kan brengen

Opleidingsonderdelen:

 • De montage- en gebruiksregels kennen van de eenvoudige stellingtypes: de voorzorgsmaatregelen die genomen dienen te worden voor de montage, de plaatsing, de stabiliteit, de sterkte, de weerstand, de toegang, de demontage van de opslag
 • De montage- en gebruiksdocumenten (montageplan, proces-verbaal van de oplevering, onderzoeksrapport) kunnen lezen en interpreteren
 • Interpreteren van een eenvoudig stellingplan
 • Kennis van ondergrond, klasse en stabiliteit i.f.v. het uit te voeren werk
 • Kennis van eenvoudige vaste stellingen
 • Kennis van het verankeren van de stelling
 • De lastenverdeling op de stelling kennen
 • Praktische toepassingen

Werken op hoogte: module 3 - bevoegd persoon vaste steigers (1 dag theorie)

Doelstellingen:

 • De maatregelen ter preventie van de risico's dat personen of voorwerpen vallen, kunnen interpreteren, kunnen toepassen en kunnen doen toepassen.
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling, kunnen interpreteren, kunnen toepassen en kunnen doen toepassen.
 • De voorwaarden inzake toelaatbare beslissing kennen, kunnen interpreteren, kunnen toepassen en kunnen doen toepassen.
 • Weten waarom vanuit een risicoanalyse gekozen kan worden voor het gebruik van een stelling.
 • Weten hoe gecontroleerd moet worden of een stelling blijft beantwoorden aan de veiligheidsvoorschriften bepaald in het artikel 15 van het KB.
 • Weten dat de werknemers geen toegang hebben tot de gedeelten van de stelling die niet gebruiksklaar zijn.
 • Het montage-, demontage-, en ombouwschema van de stelling kunnen opstellen en kunnen aanpassen.

Opleidingsmethoden:

 • Definitie van werken in de hoogte en het risico van vallen.
 • Voorstelling van een stelling (klassen, essentiële delen)
 • Definitie van de 'bevoegde persoon' in overeenstemming met het A.R. van 31.08.2005
 • De voorzorgsmaatregelen voor het risico waarbij personen of objecten vallen.
 • De weersomstandigheden die de veiligheid van de stelling kunnen veranderen, bepalen.
 • De voorzorgsmaatregelen in geval van een verandering van weersomstandigheden met betrekking tot de veiligheid op de stelling.
 • Definitie van toegelaten gewichten en de veiligheidsregels met betrekking tot deze gewichten.
 • Voorstelling en uitleg van de berekeningsnota en de montage van de fabrikant en de voorstelling van de controlepunten.
 • Regels voor de montage en het gebruik (voorzorgsmaatregelen algemeen, plaatsing, stabiliteit, sterkte, weerstand)
 • Presentatie en uitleg van de handleiding van de fabrikant van de stelling.
 • Presentatie en uitleg van de berekeningsnota voor de weerstand en stabiliteit
 • Praktische toepassingen.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

7 december - Opleiding Circulaire Economie - Brugge

7 december - Opleiding Circulaire Economie - Brugge

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

7 december - Werken op hoogte: module 1 en 2 - gebruik en bouw van vaste steigers - Brugge

PROGRAMMA

1. Gebruik van vaste steigers (1/2de dag theorie)

Doelstellingen:

 • De maatregelen kennen ter preventie van de risico's dat personen of voorwerpen vallen.
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling kennen.
 • De voorwaarden inzake toelaatbare belasting kennen.

Opleidingsonderdelen:

 • Veiligheidsreglementering i.v.m. werken in de hoogte en risico op vallen kennen en kunnen interpreteren.
 • De verschillende soorten stellingen kennen.
 • De definitie van werken in de hoogte en van het risico van vallen kennen.
 • De voorzorgsmaatregelen kennen bij het risico waarbij personen of objecten vallen.
 • De weersomstandigheden en de voorzorgsmaatregelen in geval van verandering van deze omstandigheden kennen.
 • Definitie van toegelaten gewichten en de veiligheidsregels met betrekking tot deze gewichten kennen en kunnen toepassen.
 • Weten hoe men een stelling veilig kan betreden en gebruiken.
 • Voorschriften aangaande veiligheid en welzijn toepassen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen instellen en gebruiken.
2. Bouw van vaste steigers (1/2de dag praktijk)

Doelstellingen

 • Kunnen begrijpen van montage-, demontage- of ombouwschema van eenvoudige stellingen.
 • Kennen en kunnen interpreteren van de montage- en gebruiksregels voor het veilig monteren, demonteren of ombouwen van eenvoudige stellingtypes.
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling, kennen en kunnen interpreteren.
 • Ieder ander risico kennen dat montage-, demontage- of ombouwwerkzaamheden met zich kunnen meebrengen.

Opleidingsmethoden

 • De montage- en gebruiksregels kennen van eenvoudige stellingtypes: de voorzorgsmaatregelen die genomen dienen te worden voor de montage, de plaatsing, de stabiliteit, de sterkte, de weerstand, de toegang, de demontage en de opslag.
 • De montage- en gebruiksdocumenten (montageplan, proces-verbaal van oplevering, onderzoeksrapport) kunnen lezen en interpreteren.
 • Interpreteren van een eenvoudig stellingplan.
 • Kennis van ondergrond, klasse en stabiliteit in functie van het uit te voeren werk.
 • Kennis van eenvoudige svaste stellingen.
 • Kennis van het verankeren van een stelling.
 • De lastenverdeling op de stelling kennen.
 • Praktische toepassingen.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

7 december - Normen en veiligheidseisen EP - Oostende

7 december - Interne veiligheidsaudit OHSAS 18001 - Melle

7 december - Interne veiligheidsaudit OHSAS 18001 - Melle
Kluwer

7 december - Elektrotechnisch installateur 1: werken op hoogte - Brugge

8 december - ISO 9001:2015 WORKSHOP: CONTEXTANALYSE, STAKEHOLDER MANAGEMENT EN RISICOMANAGEMENT - Gent

ISO 9001 staat niet stil. In de jongste revisie, ISO 9001:2015, worden belangrijke bijkomende eisen gesteld rond de context van de organisatie, de stakeholders en het risicomanagement. Aspecten die u niet over het hoofd mag zien. Deze workshop rond ISO 9001:2015 brengt u helemaal ‘up to speed’!

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta.

11 december - Weg- en werfsignalisatie: opmaak van signalisatieplannen - Brugge

PROGRAMMA

 • Praktische mogelijkheden om minder hinder te veroorzaken of hinder te beperken bij bouwwerkzaamheden in de stad (integrale aanpak met bouwverplichtingen en het gasreglement bv plaatsing torenkraan bij optrekken van een appartementsgebouw)
 • Opmaak signalisatieplannen
 • Aangepaste oefeningen & cases

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

11 december - ISO 9001:2015 opleiding Kwaliteitsmanagement - Gent

De ISO 9001-cursus van Allanta is zinvol voor iedereen die betrokken is bij het invoeren en beheren van een kwaliteitsmanagement volgens de ISO 9001:2015-richtlijnen. Ook voor interne auditoren is deze training een absolute aanrader.

Tijdens de opleiding verkrijgt u kennis van de normeisen en een praktische invulling ervan, leert u de kwaliteitsprincipes beter kennen en ontdekt u de verschillen ten opzichte van de ISO 9001:2008-norm. Na deze cursus bent u in staat om eenkwaliteitssysteem toe te passen in uw organisatie en uw kwaliteitsmanagementsysteem om te vormen naar de eisen van de nieuwste norm (2015).

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta.

11 december - Installateur Hernieuwbare Energie - Warmtepompen EP - Oostende

11 december - Recente wijzigingen in de milieuwetgeving - Gent

PROGRAMMA

De volgende topics komen aan bod:

 • Wijzigingen in de omgevingswetgeving de zgn. "Vlaremtreinen".
 • Wijzigingen in de VLAREMA, VLAREL en VLAREBO reglementering.
 • Nieuwe regelgeving in verband met heffing afvalwater en grondwaterwinning.
 • Varia

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

12 december - ISO 9001:2015 Transitietraining - Hasselt

ISO 9001:2015, de nieuwste revisie van de norm, is opgebouwd volgens de nieuwe ‘High Level Structure’ (HLS) en houdt enkele grote veranderingen in. De bestaande kwaliteitsmanagementsystemen volgens de norm ISO 9001:2008 moeten de komende jaren aangepast worden aan de nieuwe eisen. Ook voor interne auditoren verandert er heel wat, want zij moeten gaan auditen volgens de inhoud van ISO 9001:2015.

Meer info over deze opleiding bij Allanta.

12 december - VLAREM-trein 2017 en actuele VLAREM-topics - Edegem

 • 08u30 Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet
 • 09u00 VLAREM-trein 2017 en actuele VLAREM-topics (incl. koffiepauze)

  Ir. Peter De Bruyne (Senoir Consultant Afval en Materialen – MER – Milieu-/Omgevingsvergunning, M-Tech)

  De korte inhoud wordt voor het einde van 2017 nog geüpdate aan de actualiteit van het onderwerp!

 • 12u15 Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Meer informatie over deze opleiding op de website van Confocus.

12 december - Basisprincipes over industriële afvalwaterzuivering - Edegem

 •  12u30: Registratie van de deelnemers en broodjeslunch
 •  13u00: Basisprincipes over industriële afvalwaterzuivering (incl. koffiepauze)

  Ir. Hugo Desmet (Ir. en groepsleider industriewater, Witteveen+Bos Belgium Nv)

  Afvalwaterzuivering is in de industrie in Vlaanderen een heel algemeen gegeven. Dit wordt voornamelijk gestuurd vanuit de heffingen op lozing van afvalwater en de milieuvergunning. Alhoewel de technieken vaak al lang toegepast worden, is de complexiteit van het zuiveringsvraagstuk in het voorbije decennium verder toegenomen door een steeds toenemend aantal kwaliteitsparameters die genormeerd worden en een tendens naar intensiever waterhergebruik.

  In deze opleiding wordt een overzicht geschetst van de basisprincipes van afvalwaterbehandeling in de industrie. Eerst wordt ingegaan hoe de relatie tussen verontreinigingsparameters en zuiveringstechnieken kan gelegd worden. Vervolgens worden in functie van de verontreiniging verschillende behandelingsschema’s besproken. Aan de hand van voorbeelden uit verschillende industriële toepassingen wordt ook aangegeven welke verontreinigingen verwijderd kunnen worden en welke lozingsnormen daarbij haalbaar zijn.

 •  16u30: Einde van de studienamiddag

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus.

12 december - Bodem, een huidige stand van zaken - Kortrijk

PROGRAMMA

 • Bodemsanering in Vlaanderen.
 • Krachtlijnen van de wetgeving rond bodem zoals terug te vinden in het Bodemdecreet en uitvoeringsbesluit VLAREBO.
 • De mogelijke oorzaken van verontreiniging.
 • De verschillende fasen van het bodemonderzoek en de bodemsanering.
 • De verplichtingen tot bodemonderzoek en -sanering.
 • De wetgeving in geval van verplaatsing van grondpartijen.
 • Het bodemattest en de regelgeving rond de overdracht van gronden.
 • De onderzoekstechnieken aan de hand van een case-study.
 • De concrete aandachtspunten voor de milieucoördinator in het kader van het bodembeleid.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

12 december - De vlaremtrein 2017 - Gent

"De Vlaremtrein 2015/ zomertrein is definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering.

De zogenaamde Vlaremtrein 2015 of zomertrein is eerder een update van de huidige reglementeringen in functie van recent goedgekeurde BBT's.

Dit besluit treedt in werking 10 dagen na publicatie en bevat diverse bepalingen die ingang zullen hebben per 1 januari 2017.

Belangrijke topics die voorzien zijn handelen over de implementatie van de nieuwe bepalingen omtrent het slopen zoals de sloopinventaris en de maatregelen om bij bouwwerken de hoeveelheid stof te verminderen (aanpassingen aan de Vlmarema), diverse aanpassingen omtrent nazicht en onderhoud aan centrale stooktoestellen alsook diverse maatregelen omtrent het verminderen van de geluidsbelasting bij laden en lossen van vrachtwagens.

Daarnaast werd op 18 maart 2016 het wijzigingsbesluit Vlarem III gepubliceerd. Dit betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor de sectoren voor het looien van huiden en vellen, de productie van cement, kalk en magnesiumoxide en de productie van chlooralkali, de productie van pulp, papier en karton en voor het raffineren van aardolie en gas.

Reden te over dus om stil te blijven staan bij al deze wijzigingen.

Wat biedt deze opleiding:

U zal voldoende inzicht krijgen in de wijzigingen en met een praktische vertaling naar de to do's.

De opleiding komt in aanmerking voor de jaarlijkse verplichte vorming van de milieucoördinator

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

12 december - Milieuadministratie: de belangrijkste jaarlijkse aangiftes - Elewijt

12 december - Milieuadministratie: de belangrijkste jaarlijkse aangiftes - Elewijt
Kluwer

12 december - Werken op hoogte: Rolsteigers - Brugge

PROGRAMMA

1. Deel 1: "Bevoegd persoon rolsteigers" (5 uren theorie)

Doelstellingen:

 • De maatregelen ter preventie van de risico's dat personen of voorwerpen vallen, kunnen interpreteren, kunnen toepassen en kunnen doen toepassen.
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling, kunnen interpreteren, kunnen toepassen en kunnen doen toepassen.
 • De voorwaarden inzake toelaatbare beslissing kennen, kunnen interpreteren, kunnen toepassen en kunnen doen toepassen.
 • Weten waarom vanuit een risicoanalyse gekozen kan worden voor het gebruik van een rolsteiger.
 • Weten hoe gecontroleerd moet worden of een stelling blijft beantwoorden aan de veiligheidsvoorschriften bepaald in het artikel 15 van het KB.
 • Weten dat de werknemers geen toegang hebben tot de gedeelten van de stelling die niet gebruiksklaar zijn.
 • Het montage-, demontage-, en ombouwschema van de stelling kunnen opstellen en kunnen aanpassen.

Opleidingsmethoden:

 • Definitie van werken in de hoogte en het risico van vallen.
 • Voorstelling van een rolsteiger (klassen, essentiële delen).
 • Definitie van de 'bevoegde persoon' in overeenstemming met het K.B. van 31.08.2005.
 • De voorzorgsmaatregelen voor het risico waarbij personen of objecten vallen.
 • De weersomstandigheden die de veiligheid van de rolsteiger kunnen veranderen, bepalen.
 • De voorzorgsmaatregelen in geval van een verandering van weersomstandigheden met betrekking tot de veiligheid op de rolsteiger.
 • Definitie van toegelaten gewichten en de veiligheidsregels met betrekking tot deze gewichten.
 • Voorstelling en uitleg van de berekeningsnota en de montage van de fabrikant en de voorstelling van de controlepunten.
 • Regels voor de montage en het gebruik (voorzorgsmaatregelen algemeen, plaatsing, stabiliteit, sterkte, weerstand, ...).
 • Presentatie en uitleg van de handleiding van de fabrikant van de rolsteiger.
 • Presentatie en uitleg van de berekeningsnota voor de weerstand en stabiliteit.
 • Praktische toepassingen.

2. Deel 2: "Rolsteigerbouwer" - het opbouwen van verschillende types rolsteigers op een veilige werkmethode (3 uren praktijk)

Doelstellingen:

 • Kunnen begrijpen van montage-, demontage- of ombouwschema van eenvoudige rolsteiger.
 • Kennen en kunnen interpreteren van de montage- en gebruiksregels voor het veilig monteren, demonteren of ombouwen van eenvoudige rolsteigertypes.
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de rolsteiger, kennen en kunnen interpreteren.
 • Ieder ander risico kennen dat montage-, demontage- of ombouwwerkzaamheden met zich kunnen meebrengen.

Opleidingsmethoden:

 • De montage- en gebruiksregels kennen van eenvoudige rolsteigers: de voorzorgsmaatregelen die genomen dienen te worden voor de montage, de plaatsing, de stabiliteit, de sterkte, de weerstand, de toegang, de demontage en de opslag.
 • De montage- en gebruiksdocumenten (montageplan, proces-verbaal van oplevering, onderzoeksrapport) kunnen lezen en interpreteren.
 • Interpreteren van een eenvoudig rolsteigerplan.
 • Kennis van ondergrond, klasse en stabiliteit in functie van het uit te voeren werk.
 • Kennis van eenvoudige rolsteigers.
 • Kennis van het gebruik van stabilisatoren en het verankeren van een rolsteiger.
 • De lastenverdeling op de rolsteiger kennen.
 • Praktische toepassingen.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

12 december - Opleiding Circulaire Economie - Genk

12 december - Opleiding Circulaire Economie - Genk

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

13 december - ISO 14001:2015-OPLEIDING - Geel

Een milieumanagementsysteem richt zich op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied en maakt bij voorkeur deel uit van het gangbare managementsysteem.

Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:

 • Voldoen aan wet- en regelgeving en beheersen van milieurisico's
 • Streven naar een permanente verbetering van milieuprestaties van uw organisatie

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta

13 december - BA4 - Hasselt

PROGRAMMA

Begrippen

 • Arbeidsongevallen
 • Waarom ongevallen voorkomen en beroepsziekten
 • Gevaar - risico - causaliteitsprincipe
 • Evaluatie van risico's, methodieken
 • Beheersen van de risico's en methodieken

Structuur en toepassingsgebied van de wetgeving

 • ARAB - Codex
 • AREI

De gevaren van de elektrische stroom

 • De uitwerkingen op het lichaam
 • De effecten op de installaties

Beperkte bespreking van de residentiële elektrische netstructuur TT

Beperkte activiteiten van BA4

Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

13 december - ISO 9001:2015 Interne auditor - Hasselt

De internationale norm ISO 9001:2015 stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Ze biedt organisaties een instrument waarbij de efficiëntie van een organisatie verhoogt.

Meer info over deze opleiding van Allanta.

13 december - Aannemer binnenschrijnwerk 2 - Asbest - eenvoudige handelingen - Brugge

14 december - Opleiding Circulaire Economie - Gent

14 december - Opleiding Circulaire Economie - Gent

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

14 december - BA5 - Gent

PROGRAMMA

Begrippen, wetgeving, gevaren,...

Beperkte bespreking van de elektrische netstructuren TT, TN-C, TN-S, TN-C-S

 • Distributiecabine en transformatoren
 • Kortsluitingen op 3-fasig net, kortsluitvermogen, voorbeelden
 • Foutlussen,
 • Aardverbinding, aardwachter
 • Overstroombeveiliging
 • Smeltveiligheden, automatische schakelaars, differentieelschakelaars, selectiviteit
 • Aansluiten condensatoren cos fi

Persoonlijke beschermingsmiddelen en signalisatie

Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen

Werkzaamheden aan elektrische installaties voor personen met het bevoegdheidsniveau BA5 (wijzigingen in het AREI (art 266)

 • Definities en toepassingsgebied
 • Algemene voorschriften
 • Exploitatiewerkzaamheden: algemene regels, bevoegdheden en toekennen ervan, organisatie van de werken, werkplaats, meten van elektriciteit LS & HS
 • Werkprocedures: Spanningsloos werken en onder spanning werken, onderhoud van elektrische installaties, procedure vitale 5
 • Onderhoudswerkzaamheden
 • Van de vitale 5 naar de vitale 8

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

14 december - Werken op hoogte: module 3 - bevoegd persoon vaste steigers - Brugge

PROGRAMMA

Doelstellingen

 • De maatregelen ter preventie van de risico's dat personen of voorwerpen vallen, kunnen interpreteren, kunnen toepassen en kunnen doen toepassen.
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling, kunnen interpreteren, kunnen toepassen en kunnen doen toepassen.
 • De voorwaarden inzake toelaatbare beslissing kennen, kunnen interpreteren, kunnen toepassen en kunnen doen toepassen.
 • Weten waarom vanuit een risicoanalyse gekozen kan worden voor het gebruik van een stelling.
 • Weten hoe gecontroleerd moet worden of een stelling blijft beantwoorden aan de veiligheidsvoorschriften bepaald in het artikel 15 van het KB.
 • Weten dat de werknemers geen toegang hebben tot de gedeelten van de stelling die niet gebruiksklaar zijn.
 • Het montage-, demontage-, en ombouwschema van de stelling kunnen opstellen en kunnen aanpassen.

Opleidingsmethoden

 • Definitie van werken in de hoogte en het risico van vallen.
 • Voorstelling van een stelling (klassen, essentiële delen)
 • Definitie van de 'bevoegde persoon' in overeenstemming met het A.R. van 31.08.2005
 • De voorzorgsmaatregelen voor het risico waarbij personen of objecten vallen.
 • De weersomstandigheden die de veiligheid van de stelling kunnen veranderen, bepalen.
 • De voorzorgsmaatregelen in geval van een verandering van
 • weersomstandigheden met betrekking tot de veiligheid op de stelling.
 • Definitie van toegelaten gewichten en de veiligheidsregels met betrekking tot deze gewichten.
 • Voorstelling en uitleg van de berekeningsnota en de montage van de
 • fabrikant en de voorstelling van de controlepunten.
 • Regels voor de montage en het gebruik (voorzorgsmaatregelen algemeen, plaatsing, stabiliteit, sterkte, weerstand)Presentatie en uitleg van de handleiding van de fabrikant van de stelling.
 • Presentatie en uitleg van de berekeningsnota voor de weerstand en stabiliteit
 • Praktische toepassingen.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

14 december - Installateur Hernieuwbare Energie - Zonthermische systemen: combi - Oostende

PROGRAMMA

Module 1: Globaal kader voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie

Deze multidisciplinaire module geldt voor alle opleidingen die betrekking hebben op de installatie van technologieën voor de productie van hernieuwbare energie.

Het is de bedoeling om installateurs een overzicht te geven van de verschillende energiebronnen, alsook van de elementen in het energie- en milieubeleid die de ontwikkeling van bronnen voor de productie van hernieuwbare energie omkaderen en stimuleren.

De kennis die de installateur na dit deel van de opleiding zal hebben verworven, betreft hoofdzakelijk de productnormen, alsook de markering en certificering van de systemen voor de productie van hernieuwbare energie en van de installatiebedrijven, en heeft tot doel de algemene kwaliteit van de installaties voor de productie van hernieuwbare energie te verbeteren.

Module 2: Ontwerp van een gecombineerde zonnewarmte-installatie

Deze module vat de basisprincipes samen van de werking van combisysteem bestemd ter ondersteuning van de verwarming en voor de productie van sanitair warm water.

Het is bedoeld om de vaardigheden van de verwarmingsinstallateur inzake ontwerp, dimensionering, afstelling en optimalisatie van de prestaties van gecombineerde huishoudelijke zonnewarmte-installaties ter ondersteuning van de verwarming en voor de productie van sanitair warm water te verbeteren en te consolideren.

Module 3: Uitvoering van een gecombineerde zonnewarmte-installatie

De derde module is bedoeld om de vaardigheden van de verwarmingsinstallateur inzake prognose, planning en beheer van de verschillende uitvoeringsfasen bij de installatie van een zonneboiler aan te vullen, en ook om bijkomende specifieke technische vaardigheden voor de montage van een gecombineerd zonnesysteem (COMBI) te verwerven

MODULE 4: Praktijk combisystemen

Module 4 is bedoeld om de praktische vaardigheden van de installateur aan te scherpen in ons competentiecentrum in Oostende. Aan de hand van concrete cases gaan we gecombineerde zonneboilersystemen opbouwen.

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

14 december - ISO 14001:2015 INTERNE AUDITOR TRAINING - Geel

Een milieumanagementsysteem is, bij voorkeur, een onderdeel van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij staan drie belangrijke uitgangspunten centraal: 

•    Aan wet- en regelgeving voldoen
•    Milieurisico’s beheersen
•    Permanente verbetering van de milieuprestaties nastreven

Interne milieuaudits evalueren de doeltreffendheid van het milieumanagementsysteem in uw organisatie. De diverse stappen in het auditproces zijn vastgelegd in de ISO 19011-norm. De resultaten van interne audits geven aanleiding tot structurele verbeteringen van het milieusysteem.

Bent u nog niet vertrouwd met de ISO 14001:2015-norm? Dan kunt u de opleiding volgen over het opzetten, implementeren en beheren van een milieumanagementsysteem. Wie wel vertrouwd is met ISO 14001, maar de laatste versie nog niet kent, is wellicht gebaat bij onze doelgerichte transitietraining. Ten slotte biedt Allanta een ISO 14001:2015-training voor Lead Auditors aan.

Meer info over de opleiding van Allanta.

15 december - Installateur Hernieuwbare Energie - Warmtepompen EP - Oostende

15 december - VLAREM-trein 2017 en actuele VLAREM-topics - Gent

 • 08u30 Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet
 • 09u00 VLAREM-trein 2017 en actuele VLAREM-topics (incl. koffiepauze)

  Ir. Peter De Bruyne (Senoir Consultant Afval en Materialen – MER – Milieu-/Omgevingsvergunning, M-Tech)

  De korte inhoud wordt voor het einde van 2017 nog geüpdate aan de actualiteit van het onderwerp!

 • 12u15 Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Meer informatie over deze opleiding op de website van Confocus.

15 december - De omgevingsvergunning uit de startblokken! - Gent

 •  12u30: Registratie van de deelnemers en broodjeslunch
 •  13u00: De omgevingsvergunning uit de startblokken (incl. koffiepauze)

  Mr. Bram Vandromme (advocatenkantoor Bram Vandromme)

  Het omgevingsvergunningsdecreet treedt op 23 februari 2017 in werking. Het is uitkijken naar hoe deze opstart verloopt en wat de eerste ervaringen zijn.

  We gaan in deze opleiding dieper in op de omgevingsvergunning en de daarin vervatte procedures en regels.

 •  16u30: Einde van de studienamiddag

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus.

18 december - ISO 9001:2015 INTERNE AUDITOR - Gent

De internationale norm ISO 9001:2015 stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Ze biedt organisaties een instrument waarbij de efficiëntie van een organisatie verhoogt.

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta.

18 december - aansprakelijkheden van de milieucoördinator - Leuven

Programma

13u00: Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet
13u30: Aansprakelijkheden van de milieucoördinator 

Mr. Tom Swerts (Advocaat-vennoot GD&A)

Juridische uiteenzetting over de aansprakelijkheid van de milieucoördinator met praktische cases en voorbeelden.

17u00: Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

18 december - Installateur Hernieuwbare Energie: fotovoltaïsche systemen - Oostende

PROGRAMMA

Module 1: Algemeen kader hernieuwbare energie [2u theorie]

 • Doelstellingen van de opleiding
 • Kennis van de hernieuwbare energiebronnen
 • De verschillende elementen van het energie- en milieubeleid
 • Normalisering, markering, labels & certificering

Module 2: Wet- en regelgeving en steunmaatregelen [4u theorie]

 • De stedenbouwkundige voorschriften kennen betreffende fotovoltaïsche intallaties in het gewest waar de monteur werkzaam is
 • De impact van de fotovoltaïsche technologie in de wetgeving betreffende het Energieprestatiecertificaat (EPC)
 • Inlichtingen kunnen geven over de hulpen en subsidies voor de PV-installaties en de steun voor het opwekken van elektriciteit in het gewest waar de monteur werkzaam is.
 • De afschrijving en de opbrengst van een PV-installatie kunnen berekenen in het gewest waar de monteur werkzaam is.

Module 3: Introductie tot de fotovoltaïsche technologie [6u theorie]

 • De verschillende soorten fotovoltaïsche cellen kunnen herkennen en de vervaardiging en het werkingprincipe van elk soort kennen.
 • De verschillende soorten fotovoltaïsche panelen die op de markt zijn kennen en de vervaardiging, het rendement en de bescherming ervan kennen.
 • De verschillende soorten fotovoltaïsche installaties kennen
 • De wattpiek en de hoeveelheid opgewekte energie kennen en kunnen uitleggen in functie van het geïnstalleerde vermogen en de positie van de fotovoltaïsche installatie.
 • Het verschil kennen tussen de piek nullastgelijkspanning en de kortsluitstroom. De spanning kunnen berekenen in functie van de temperatuur.

Module 4: Ontwerp van een PV installatie [16 theorie+ 8u praktijk]

 • Kennen alle apparatuur die nodig is voor een fotovoltaïsch systeem
 • De onderdelen van een netwerk geconnecteerd fotovoltaïsch systeem, kunnen dimensioneren
 • Voldoende kennis bezitten over de solar tracker.
 • Kosten en winstgevendheid van een PV-systeem kunnen analyseren en een offerte kunnen maken.
 • De milieu-impact van een fotovoltaïsch systeem bepalen.

Module 5: Implementatie van een PV installatie [4 theorie+ 12u praktijk]

 • De beperkingen van het gebouw te beoordelen en de verschillende componenten van de installatie kunnen plaatsen.
 • Zorgen voor de montage van modules en hun integratie en de elektrische aansluiting van de verschillende componenten.
 • Regeling met betrekking tot de ontvangst en de inbedrijfstelling van een fotovoltaïsch systeem kennen.
 • Zorgen voor de installatie. Dit omvat : Overbrengen naar de klant. Het onderhoud en de instandhouding van de installatie. De diagnose van mogelijke problemen in de installatie.

Examen [4u]

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

19 december - Milieurecht in een notendop - Mechelen

19 december - Milieurecht in een notendop - Mechelen
Die Keure

19 december - ISO 9001:2015 INTERNE AUDITOR - Hasselt

De internationale norm ISO 9001:2015 stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Ze biedt organisaties een instrument waarbij de efficiëntie van een organisatie verhoogt.

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta.

19 december - Installateur Hernieuwbare Energie: fotovoltaïsche systemen - Gent

PROGRAMMA

Module 1: Algemeen kader hernieuwbare energie [2u theorie]

 • Doelstellingen van de opleiding
 • Kennis van de hernieuwbare energiebronnen
 • De verschillende elementen van het energie- en milieubeleid
 • Normalisering, markering, labels & certificering

Module 2: Wet- en regelgeving en steunmaatregelen [4u theorie]

 • De stedenbouwkundige voorschriften kennen betreffende fotovoltaïsche intallaties in het gewest waar de monteur werkzaam is
 • De impact van de fotovoltaïsche technologie in de wetgeving betreffende het Energieprestatiecertificaat (EPC)
 • Inlichtingen kunnen geven over de hulpen en subsidies voor de PV-installaties en de steun voor het opwekken van elektriciteit in het gewest waar de monteur werkzaam is.
 • De afschrijving en de opbrengst van een PV-installatie kunnen berekenen in het gewest waar de monteur werkzaam is.

Module 3: Introductie tot de fotovoltaïsche technologie [6u theorie]

 • De verschillende soorten fotovoltaïsche cellen kunnen herkennen en de vervaardiging en het werkingprincipe van elk soort kennen.
 • De verschillende soorten fotovoltaïsche panelen die op de markt zijn kennen en de vervaardiging, het rendement en de bescherming ervan kennen.
 • De verschillende soorten fotovoltaïsche installaties kennen
 • De wattpiek en de hoeveelheid opgewekte energie kennen en kunnen uitleggen in functie van het geïnstalleerde vermogen en de positie van de fotovoltaïsche installatie.
 • Het verschil kennen tussen de piek nullastgelijkspanning en de kortsluitstroom. De spanning kunnen berekenen in functie van de temperatuur.

Module 4: Ontwerp van een PV installatie [16 theorie+ 8u praktijk]

 • Kennen alle apparatuur die nodig is voor een fotovoltaïsch systeem
 • De onderdelen van een netwerk geconnecteerd fotovoltaïsch systeem, kunnen dimensioneren
 • Voldoende kennis bezitten over de solar tracker.
 • Kosten en winstgevendheid van een PV-systeem kunnen analyseren en een offerte kunnen maken.
 • De milieu-impact van een fotovoltaïsch systeem bepalen.

Module 5: Implementatie van een PV installatie [4 theorie+ 12u praktijk]

 • De beperkingen van het gebouw te beoordelen en de verschillende componenten van de installatie kunnen plaatsen.
 • Zorgen voor de montage van modules en hun integratie en de elektrische aansluiting van de verschillende componenten.
 • Regeling met betrekking tot de ontvangst en de inbedrijfstelling van een fotovoltaïsch systeem kennen.
 • Zorgen voor de installatie. Dit omvat : Overbrengen naar de klant. Het onderhoud en de instandhouding van de installatie. De diagnose van mogelijke problemen in de installatie.

Examen [4u]

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

19 december - Installateur Hernieuwbare Energie - Zonthermische systemen: sanitair warm water - Oostende

PROGRAMMA

Module 1: Globaal kader voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie

Deze multidisciplinaire module geldt voor alle opleidingen die betrekking hebben op de installatie van technologieën voor de productie van hernieuwbare energie.

Het is de bedoeling om installateurs een overzicht te geven van de verschillende energiebronnen, alsook van de elementen in het energie- en milieubeleid die de ontwikkeling van bronnen voor de productie van hernieuwbare energie omkaderen en stimuleren.

De kennis die de installateur na dit deel van de opleiding zal hebben verworven, betreft hoofdzakelijk de productnormen, alsook de markering en certificering van de systemen voor de productie van hernieuwbare energie en van de installatiebedrijven, en heeft tot doel de algemene kwaliteit van de installaties voor de productie van hernieuwbare energie te verbeteren.

Module 2: Reglementering & ondersteuningsmechanismen

De tweede module geeft een overzicht van de reglementaire aspecten en van de subsidie- en ondersteuningsmechanismen voor de installatie van zonnewarmtesystemen in de drie gewesten.

Aan het eind van de opleiding moet de installateur de bouwheer kunnen informeren over de premies voor de installatie van een zonnesysteem (bedrag, toekenningscriteria ...) en over eventuele andere vormen van steun voor de installatie (of productie) in de residentiële woning.

Daarnaast moet de installateur ook op de hoogte zijn van de belangrijkste gewestelijke reglementeringen die zijn opgesteld ter omkadering van dit type installatie, in het bijzonder op stedenbouwkundig vlak.

Module 3: Introductie tot de technologie

Module 3 vat de basisprincipes samen van de werking van een huishoudelijke installatie voor de productie van sanitair warm water en dient als een introductie op de twee volgende modules, die het hoofddeel van de technische opleiding uitmaken:

Het doel van deze introductie is de basisprincipes te herhalen en enkele specifieke montagekenmerken eigen aan zonneboilers te overlopen, zonder in detail te treden.

Module 4: Ontwerp van de installatie

Module 4 is bedoeld om de vaardigheden van de installateur inzake ontwerp, dimensionering, afstelling en optimalisatie van de prestaties van zonnewarmtesystemen voor de productie van sanitair warm water te verbeteren.

Na deze module moeten de controleurs de vaardigheden en kennis beheersen die essentieel zijn voor het ontwerp en de afstelling, de dimensionering, alsook de beoordeling van de economische rendabiliteit en de impact op het milieu van een zonneboiler.

Module 5: uitvoering van de installatie

Dit opleidingsreferentiesysteem is bedoeld om de vaardigheden van de installateur inzake prognose, planning en beheer van de verschillende uitvoeringsfasen bij de installatie van een zonneboiler te verbeteren of te consolideren, en ook om bijkomende specifieke technische vaardigheden voor de montage van een zonneboiler te verwerven.

20 december - Gecertificeerd installateur van hernieuwbare energie - Biomassa EP - Oostende

21 december - Platform wetgeving voor de Milieucoördinator: Update III - Nazareth

Platform wetgeving voor de Milieucoördinator: Update III

Bova Enviro+

21 december - Installateur Hernieuwbare Energie - Zonthermische systemen: sanitair warm water - Oostende

PROGRAMMA

Module 1: Globaal kader voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie

Deze multidisciplinaire module geldt voor alle opleidingen die betrekking hebben op de installatie van technologieën voor de productie van hernieuwbare energie.

Het is de bedoeling om installateurs een overzicht te geven van de verschillende energiebronnen, alsook van de elementen in het energie- en milieubeleid die de ontwikkeling van bronnen voor de productie van hernieuwbare energie omkaderen en stimuleren.

De kennis die de installateur na dit deel van de opleiding zal hebben verworven, betreft hoofdzakelijk de productnormen, alsook de markering en certificering van de systemen voor de productie van hernieuwbare energie en van de installatiebedrijven, en heeft tot doel de algemene kwaliteit van de installaties voor de productie van hernieuwbare energie te verbeteren.

Module 2: Reglementering & ondersteuningsmechanismen

De tweede module geeft een overzicht van de reglementaire aspecten en van de subsidie- en ondersteuningsmechanismen voor de installatie van zonnewarmtesystemen in de drie gewesten.

Aan het eind van de opleiding moet de installateur de bouwheer kunnen informeren over de premies voor de installatie van een zonnesysteem (bedrag, toekenningscriteria ...) en over eventuele andere vormen van steun voor de installatie (of productie) in de residentiële woning.

Daarnaast moet de installateur ook op de hoogte zijn van de belangrijkste gewestelijke reglementeringen die zijn opgesteld ter omkadering van dit type installatie, in het bijzonder op stedenbouwkundig vlak.

Module 3: Introductie tot de technologie

Module 3 vat de basisprincipes samen van de werking van een huishoudelijke installatie voor de productie van sanitair warm water en dient als een introductie op de twee volgende modules, die het hoofddeel van de technische opleiding uitmaken:

Het doel van deze introductie is de basisprincipes te herhalen en enkele specifieke montagekenmerken eigen aan zonneboilers te overlopen, zonder in detail te treden.

Module 4: Ontwerp van de installatie

Module 4 is bedoeld om de vaardigheden van de installateur inzake ontwerp, dimensionering, afstelling en optimalisatie van de prestaties van zonnewarmtesystemen voor de productie van sanitair warm water te verbeteren.

Na deze module moeten de controleurs de vaardigheden en kennis beheersen die essentieel zijn voor het ontwerp en de afstelling, de dimensionering, alsook de beoordeling van de economische rendabiliteit en de impact op het milieu van een zonneboiler.

Module 5: uitvoering van de installatie

Dit opleidingsreferentiesysteem is bedoeld om de vaardigheden van de installateur inzake prognose, planning en beheer van de verschillende uitvoeringsfasen bij de installatie van een zonneboiler te verbeteren of te consolideren, en ook om bijkomende specifieke technische vaardigheden voor de montage van een zonneboiler te verwerven.

21 december - Normen en veiligheidseisen EP - Kortrijk

4 december 2018 - Update Milieuadministratie - Diegem

4 december 2018 - Update Milieuadministratie - Diegem

Kluwer


Agenda
Webdesign by

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

x