IGEMO zoekt een deskundige milieu in regio Mechelen

2 februari 2017

1 deskundige milieu bij IGEMO te Mechelen

 

IGEMO is een intergemeentelijke vereniging die een duurzame ontwikkeling van de regio Mechelen tot doel heeft. IGEMO biedt diensten aan omtrent een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s (milieu, natuur, klimaat, ruimtelijke ordening, stedenbouw, erfgoed, mobiliteit, bedrijvigheid, huisvesting,…) die benaderd worden vanuit diverse invalshoeken waarbij een waaier aan instrumenten en methodieken wordt ingezet.

De medewerkers van IGEMO hebben een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:

 • Een uitdrukkelijke interesse voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak
 • 100 % inzet om de visie, de doelstellingen en ambities van IGEMO te verwezenlijken
 • De wil om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren

Het IGEMO-team “milieu, energie en duurzame ontwikkeling” biedt een diepgaande ondersteuning aan de  lokale besturen op vlak van milieu. Het betreft opdrachten die kaderen binnen zowel de klassieke domeinen van het milieubeleid (water, lucht, bodem, hinder, afvalvoorkoming …) als binnen het ruimer kader van een duurzaam gemeentelijk beleid. Op vraag van haar gemeentelijke vennoten startte IGEMO met een nieuwe intergemeentelijke dienstverlening voor het ondersteunen van lokale besturen inzake omgevingshandhaving (ruimtelijke ordening/stedenbouw en milieu).

IGEMO wenst zich te versterken met (m/v) een deskundige milieu

Jouw uitdaging

Je werkt als deskundige milieu in teamverband mee aan het realiseren van een dienstverlening voor lokale besturen inzake milieu en energie. Je bent verantwoordelijk voor 1) een professionele en deskundige dienstverlening i.v.m. omgevingsvergunningen en omgevingshandhaving (milieu- en stedenbouw) 2) het realiseren van projecten die kaderen binnen het klimaat- en energiebeleid van de lokale besturen (doelstellingen burgemeestersconvenant). 

Jouw taken

 • Je ondersteunt de lokale besturen bij het uitwerken en uitvoeren van een handhavingsbeleid inzake milieu en ruimtelijke ordening/stedenbouw.
 • Je voert diverse handhavingstaken inzake milieu en ruimtelijke ordening/stedenbouw (omgeving) uit in opdracht van lokale besturen. Dit omvat o.a. het uitvoeren van terreincontroles, het verstrekken van aanmaningen en waarschuwingen, het maken van vaststellingen (proces-verbaal), het uitwerken van bestuurlijke maatregelen, het vorderen van gerechtelijke maatregelen, het begeleiden van administratief- en strafrechtelijke procedures …
 • Je adviseert omgevingsaanvragen (cfr. milieuvergunning) en andere milieu- en ruimtelijke ordeningsdossiers.
 • Je organiseert en voert overleg met de betrokkenen in de aangesloten gemeenten. Je bevordert de contacten en de samenwerking tussen lokale overheden, politie, parket en andere gerechtelijke instanties op het vlak van handhavingsbeleid.
 • Je ondersteunt de lokale besturen bij het opvolgen en realiseren van de doelstellingen uit het actieplan Burgemeestersconvenant.
 • Je ondersteunt lokale besturen bij het besparen van energie binnen de eigen gemeentelijke diensten (uitvoeren energieaudits, opvolgen isolatiedossiers, opmaken EPC’s  …).
 • Je initieert en realiseert projecten die kaderen binnen het klimaat- en energiebeleid van de gemeenten door het uitvoeren van projecten en campagnes naar doelgroepen (cfr. renovatie-advies naar burgers,  communicatie en sensibilisatiecampagnes naar burgers, projecten met als doelstelling energiebesparing op scholen …).

Jouw profiel

 • Je hebt een goede kennis over de milieuwetgeving.
 • Je beschikt over het diploma lokale milieutoezichthouder of bent bereid om dit diploma binnen korte termijn te behalen.
 • Je beschikt minimum over een bachelordiploma.
 • Je bent ambitieus en ondernemend.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling).
 • Je neemt verantwoordelijkheid en bent diplomatisch.
 • Je bent assertief, contact- en bemiddelingsvaardig.
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je bent resultaatgericht.
 • Je kan planmatig en conceptueel denken en handelen.
 • Je bent snel van begrip en beschikt over een sterk analytisch vermogen.
 • Je betoont een grote betrokkenheid en zelfdiscipline.
 • Je bent flexibel en bereidt tot regelmatig avond- en weekendwerk.
 • Je bent vertrouwd met de werking van overheden.
 • Pluspunten zijn:
  • kennis inzake wetgeving ruimtelijke ordening en stedenbouw;
  • kennis m.b.t. energie-efficiëntie van gebouwen (EPC’s, energieaudits …);
  • kennis en/of ervaring m.b.t. woningbouw (vb. koop, renovatie, duurzaam bouwen …);
  • een andere bijkomende opleiding in de milieusector.

 Ons aanbod

 • Je krijgt een boeiende job met eigen verantwoordelijkheden en ondersteuning van collega’s.
 • Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur en een loon volgens de weddenschalen van de openbare sector (niveau B), met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, smartphone …). Nuttige, relevante werkervaring wordt opgenomen in de verloning.
 • Je komt terecht in een dynamisch en ambitieus team met een aangename werksfeer.
 • Je kan onmiddellijk in dienst treden.

Selectie

Je neemt - na selectie - deel aan een kennismakingsgesprek. Weerhouden kandidaten nemen deel aan een schriftelijke en mondelinge selectieproef, waarbij zowel deskundigheid als vaardigheden en competenties worden getest.

Interesse?

Stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met cv vóór 28 februari 2017 naar IGEMO, t.a.v. dhr. P. De Bruyne, algemeen directeur, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen of per e-mail via info@igemo.be.

Meer info?

Voor meer informatie neem je contact op met mevr. Anneleen Van Tendeloo, teammanager milieu, energie en duurzame ontwikkeling, op het nummer 015 44 84 71.

Meer info over IGEMO via deze website.

IGEMO zoekt een deskundige milieu in regio Mechelen

Meer items
by

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

x