Agenda

Waar naartoe voor opleidingen en interessante events? Wat duurzaam ondernemen betreft, surf je best eerst eens naar de agenda van ecoTips.

maart

13 maart 2018 - Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten - Aalst

13 maart - Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten - Aalst

Kluwer

13 maart 2018 - ISO 9001:2015 TRANSITIETRAINING - Gent

ISO 9001:2015, de nieuwste revisie van de norm, is opgebouwd volgens de nieuwe ‘High Level Structure’ (HLS) en houdt enkele grote veranderingen in. De bestaande kwaliteitsmanagementsystemen volgens de norm ISO 9001:2008 moeten de komende jaren aangepast worden aan de nieuwe eisen. Ook voor interne auditoren verandert er heel wat, want zij moeten gaan auditen volgens de inhoud van ISO 9001:2015.

Meer info over deze opleiding bij Allanta.

13 maart 2018 - Veiligheid, milieu en kwaliteit Documentenbeheer voor de preventieadviseur - Diegem

13 maart 2018 - Veiligheid, milieu en kwaliteit Documentenbeheer voor de preventieadviseur - Diegem

Kluwer

13 maart 2018 - New innovation processes - Brussel

Flux50 organises this informative session on the new VLAIO support tools & financing for your project. The new instrumentarium is set up to simplify the access to Flemish funding opportunities.

 • What’s in it for you? Hear about new funding opportunities
 • When? Tuesday 13 March (9.30 - 13h), Tech Lane Ghent Science Park- Zwijnaarde
 • Participation is free of charge for Flux50-members. Non-members: €150

Check the event-site for registrationgeneral info and agenda

15 maart 2018 - ISO 14001:2015-OPLEIDING - Hasselt

Een milieumanagementsysteem richt zich op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied en maakt bij voorkeur deel uit van het gangbare managementsysteem.

Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:

 • Voldoen aan wet- en regelgeving en beheersen van milieurisico's
 • Streven naar een permanente verbetering van milieuprestaties van uw organisatie

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta

18 maart - Global Recycling Day

Een nieuwe themadag is geboren: 18 maart is vanaf nu Global Recycling Day!

20 maart 2018 - Preventieadviseur niveau 2 - Kortijk

PROGRAMMA

In deze opleiding spitsen we ons toe op enerzijds technische kennis , maar evenzeer ook op de sociale vaardigheden en organisatorische competenties die nodig zijn voor de functie van preventieadviseur.

Multidisciplinaire basisvorming (120 uur)

 • Inleiding tot preventie
 • Algemeen wettelijk kader
 • Anatomie, fysiologie en psychologie
 • Juridische en economische aspecten
 • Risicoanalysetechnieken, arbeidsanalyse, studie werkomstandigheden
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Fysieke, psychosociale en mentale belasting
 • Arbeidshygiëne, ergonomie en psychosociale aspecten
 • Arbeidsmiddelen, brandpreventie, elektrische risico's
 • Structuur in het preventiebeleid
 • Taken, verantwoordelijkheden, statuut en deontologie van de verschillende actoren
 • Gegevensverzameling

Multidisciplinaire specialisatie (90 uur)

 • Strategieën voor risico's, evaluatie en beheer
 • Logistieke aspecten: beheer van de preventiedienst, aankoop en indienststelling
 • Mechanische en elektrische risico's
 • Gevaarlijke stoffen
 • Noodplanning
 • Veiligheid in de procesindustrie
 • Brand, brandpreventie en explosiegevaar
 • Mechanishe transportmiddelen
 • De Europese machinerichtlijn
 • Lawaai en trillingen
 • Veiligheid bij bouwwerken en werven
 • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Veiligheid van gebouwen

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

20 maart 2018 - Expertday Circulair bouwen - Zaventem

Het streven naar gebouwen die efficiënt zijn in hun energieverbruik is inmiddels een wijdverspreid gedachtengoed binnen de bouwsector. Als we verder kijken dan de gebruiksfase zien we dat er nog heel wat verbetering mogelijk is.

CIRCULAIR BOUWEN gaat uit van het principe dat een gebouw tijdens zijn levensduur gemakkelijk aanpasbaar is en uiteindelijk ook eenvoudig te demonteren, zodat herbruik van integrale onderdelen mogelijk wordt. Zo worden natuurlijke hulpbronnen niet onnodig uitgeput, wordt onze leefomgeving niet onnodig vervuild en wordt ook heel wat energieverbruik vermeden. Deze manier van werken kan de bouwsector revolutioneren!

Op 20 maart organiseert Pixii een EXPERT DAY CIRCULAIR BOUWEN. Je leert hier alles over dit vernieuwende principe: van ontwerp tot aanbesteding en van financiering tot uitvoering. 

21 maart - Internationale dag van de bossen

21 maart - Internationale dag van de bossen

22 maart - Wereld water dag

22 maart - Wereld water dag

21 maart 2018 - ISO 9001:2015 INTERNE AUDITOR - Hasselt

De internationale norm ISO 9001:2015 stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Ze biedt organisaties een instrument waarbij de efficiëntie van een organisatie verhoogt.

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta.

22 maart 2018 - Preventieadviseur niveau 2 - Kortrijk

PROGRAMMA

In deze opleiding spitsen we ons toe op enerzijds technische kennis , maar evenzeer ook op de sociale vaardigheden en organisatorische competenties die nodig zijn voor de functie van preventieadviseur.

Multidisciplinaire basisvorming (120 uur)

 • Inleiding tot preventie
 • Algemeen wettelijk kader
 • Anatomie, fysiologie en psychologie
 • Juridische en economische aspecten
 • Risicoanalysetechnieken, arbeidsanalyse, studie werkomstandigheden
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Fysieke, psychosociale en mentale belasting
 • Arbeidshygiëne, ergonomie en psychosociale aspecten
 • Arbeidsmiddelen, brandpreventie, elektrische risico's
 • Structuur in het preventiebeleid
 • Taken, verantwoordelijkheden, statuut en deontologie van de verschillende actoren
 • Gegevensverzameling

Multidisciplinaire specialisatie (90 uur)

 • Strategieën voor risico's, evaluatie en beheer
 • Logistieke aspecten: beheer van de preventiedienst, aankoop en indienststelling
 • Mechanische en elektrische risico's
 • Gevaarlijke stoffen
 • Noodplanning
 • Veiligheid in de procesindustrie
 • Brand, brandpreventie en explosiegevaar
 • Mechanishe transportmiddelen
 • De Europese machinerichtlijn
 • Lawaai en trillingen
 • Veiligheid bij bouwwerken en werven
 • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Veiligheid van gebouwen

Meer info over deze opleiding op de website van SBM Opleidingen.

22 maart 2018 - ISO 14001:2015 INTERNE AUDITOR TRAINING - Hasselt

Een milieumanagementsysteem is, bij voorkeur, een onderdeel van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij staan drie belangrijke uitgangspunten centraal: 

•    Aan wet- en regelgeving voldoen
•    Milieurisico’s beheersen
•    Permanente verbetering van de milieuprestaties nastreven

Interne milieuaudits evalueren de doeltreffendheid van het milieumanagementsysteem in uw organisatie. De diverse stappen in het auditproces zijn vastgelegd in de ISO 19011-norm. De resultaten van interne audits geven aanleiding tot structurele verbeteringen van het milieusysteem.

Bent u nog niet vertrouwd met de ISO 14001:2015-norm? Dan kunt u de opleiding volgen over het opzetten, implementeren en beheren van een milieumanagementsysteem. Wie wel vertrouwd is met ISO 14001, maar de laatste versie nog niet kent, is wellicht gebaat bij onze doelgerichte transitietraining. Ten slotte biedt Allanta een ISO 14001:2015-training voor Lead Auditors aan.

Meer info over de opleiding van Allanta.

22 maart 2018 - Bodemwetgeving: basisopleiding - Berchem

22 maart - Bodemwetgeving: basisopleiding - Berchem

Kluwer

29 maart 2018 - ISO 9001:2015 TRANSITIETRAINING - Hasselt

ISO 9001:2015, de nieuwste revisie van de norm, is opgebouwd volgens de nieuwe ‘High Level Structure’ (HLS) en houdt enkele grote veranderingen in. De bestaande kwaliteitsmanagementsystemen volgens de norm ISO 9001:2008 moeten de komende jaren aangepast worden aan de nieuwe eisen. Ook voor interne auditoren verandert er heel wat, want zij moeten gaan auditen volgens de inhoud van ISO 9001:2015.

Meer info over deze opleiding bij Allanta.

april

7 april - Wereldgezondheidsdag

7 april - Wereldgezondheidsdag

16 april 2018 - ISO 9001:2015-OPLEIDING KWALITEITSMANAGEMENT - Gent

De ISO 9001-cursus van Allanta is zinvol voor iedereen die betrokken is bij het invoeren en beheren van een kwaliteitsmanagement volgens de ISO 9001:2015-richtlijnen. Ook voor interne auditoren is deze training een absolute aanrader.

Tijdens de opleiding verkrijgt u kennis van de normeisen en een praktische invulling ervan, leert u de kwaliteitsprincipes beter kennen en ontdekt u de verschillen ten opzichte van de ISO 9001:2008-norm. Na deze cursus bent u in staat om eenkwaliteitssysteem toe te passen in uw organisatie en uw kwaliteitsmanagementsysteem om te vormen naar de eisen van de nieuwste norm (2015).

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta.

17 april 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Berchem

17 april 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Berchem

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

19 april 2018 - De nieuwe omgevingsvergunning - Leuven

19 april - De nieuwe omgevingsvergunning - Leuven

Kluwer

19 april 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Brugge

19 april 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Brugge

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

19 april 2018 - De omgevingsvergunning - Leuven

19 april 2018 - De omgevingsvergunning - Leuven

Kluwer

19 april 2018 - Het ABC van de SDG's - Ottignies-Louvain-la-Neuve

Via een nieuwe reeks workshops helpt The Shift zijn leden bij het verwerken van de SDG’s in hun strategie, het ontwikkelen van een actieplan en het opstellen van concrete objectieven voor de realisatie van deze duurzaamheidsdoelstellingen.

21 April - Werelddag voor creativiteit en innovatie

21 April - Werelddag voor creativiteit en innovatie

22 april - Internationale Moeder Aarde Dag

22 april - Internationale Moeder Aarde Dag

24 april 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Genk

24 april 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Genk

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

24 april 2018 - Workshop Science Based Targets -

Werkt jouw bedrijf met het internationale Science Based Targets om jullie klimaatbeleid af te stemmen op wat de wetenschap voorschrijft? Dan kun je tijdens deze bijeenkomst ervaringen uitwisselen en nieuwe trends oppikken.

26 april 2018 - Opslag gevaarlijke producten volgens Vlarem - Leuven

26 april 2018 - Opslag gevaarlijke producten volgens Vlarem - Leuven

Kluwer

26 april 2018 - Opslag gevaarlijke producten volgens Vlarem - Leuven

26 april - Opslag gevaarlijke producten volgens Vlarem - Leuven

Kluwer

26 april 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Gent

26 april 2018 - Opleiding Circulaire Economie - Gent

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus.

28 april - Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

28 april - Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

mei

10 mei 2018 - Milieuadministratie: basisopleiding - Leuven

10 mei - Milieuadministratie: basisopleiding - Leuven

Kluwer

21-25 mei 2018 - EU Green Week

De EU Green Week heeft dit jaar als thema: Green Cities for a greener future

EU Green Week

22 mei 2018 - ISO 9001:2015 INTERNE AUDITOR - Gent

De internationale norm ISO 9001:2015 stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Ze biedt organisaties een instrument waarbij de efficiëntie van een organisatie verhoogt.

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta.

22 mei - Internationale dag voor biologische diversiteit

22 mei - Internationale dag voor biologische diversiteit

24 mei 2018 - Interne veiligheidsaudit OHSAS 18001 - Vilvoorde

24 mei 2018 - Interne veiligheidsaudit OHSAS 18001 - Vilvoorde
Kluwer

30 mei 2018 - ISO 9001:2015-OPLEIDING KWALITEITSMANAGEMENT - Hasselt

De ISO 9001-cursus van Allanta is zinvol voor iedereen die betrokken is bij het invoeren en beheren van een kwaliteitsmanagement volgens de ISO 9001:2015-richtlijnen. Ook voor interne auditoren is deze training een absolute aanrader.

Tijdens de opleiding verkrijgt u kennis van de normeisen en een praktische invulling ervan, leert u de kwaliteitsprincipes beter kennen en ontdekt u de verschillen ten opzichte van de ISO 9001:2008-norm. Na deze cursus bent u in staat om eenkwaliteitssysteem toe te passen in uw organisatie en uw kwaliteitsmanagementsysteem om te vormen naar de eisen van de nieuwste norm (2015).

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta.

juni

5 juni - Wereld Milieu dag

5 juni - Wereld Milieu dag

5 juni 2018 - Bodemwetgeving: basisopleiding - Diegem

5 juni - Bodemwetgeving: basisopleiding - Diegem

Kluwer

5/6 Juni 2018 - Cogen Europe Annual Conference - The Power of Heat - Brussel

The Power of Heat


The European Union is embarking on an ambitious transition towards a low-carbon energy system. Decarbonising the power and heating sector will be key for implementing the Paris Agreement. How can we do this if we want to keep the lights on and our homes warm at affordable prices? This question will be at the centre of COGEN Europe’s 2018 Power of Heat Conference. We are gathering industry representatives, policymakers and stakeholders to present their views and solutions for a secure, affordable and climate-friendly energy system.

Our conference will in particular focus on how cogeneration can play an important role in delivering energy savings, reducing CO2 emissions, creating jobs, boosting the competitiveness of European industry and facilitating the uptake of more intermittent renewables. These are all key objectives of the EU Energy Union and are at the heart of the current negotiations on the Clean Energy Package. Cogeneration generates today 15% of the EU’s heat and 10.5% of the EU's electricity. There is potential to increase these numbers and help Europe to achieve its climate goals.

The Power of Heat Conference is the largest annual event for the cogeneration sector in Europe. It is organised by COGEN Europe in Brussels. In 2018, the conference will take place in the Steigenberger Hotel on 5 and 6 June.

Join us for two days of stimulating debate on the future of the energy system and the role of power and heat in Europe!

Meer info

6 juni 2018 - ISO 14001:2015-OPLEIDING - Gent

Een milieumanagementsysteem richt zich op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied en maakt bij voorkeur deel uit van het gangbare managementsysteem.

Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:

 • Voldoen aan wet- en regelgeving en beheersen van milieurisico's
 • Streven naar een permanente verbetering van milieuprestaties van uw organisatie

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta

8 juni - Wereld Oceaan dag

8 juni - Wereld Oceaan dag

13 juni 2018 - ISO 14001:2015 INTERNE AUDITOR TRAINING - Gent

Een milieumanagementsysteem is, bij voorkeur, een onderdeel van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij staan drie belangrijke uitgangspunten centraal: 

•    Aan wet- en regelgeving voldoen
•    Milieurisico’s beheersen
•    Permanente verbetering van de milieuprestaties nastreven

Interne milieuaudits evalueren de doeltreffendheid van het milieumanagementsysteem in uw organisatie. De diverse stappen in het auditproces zijn vastgelegd in de ISO 19011-norm. De resultaten van interne audits geven aanleiding tot structurele verbeteringen van het milieusysteem.

Bent u nog niet vertrouwd met de ISO 14001:2015-norm? Dan kunt u de opleiding volgen over het opzetten, implementeren en beheren van een milieumanagementsysteem. Wie wel vertrouwd is met ISO 14001, maar de laatste versie nog niet kent, is wellicht gebaat bij onze doelgerichte transitietraining. Ten slotte biedt Allanta een ISO 14001:2015-training voor Lead Auditors aan.

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta!

13 juni 2018 - ISO 9001:2015 INTERNE AUDITOR - Hasselt

De internationale norm ISO 9001:2015 stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Ze biedt organisaties een instrument waarbij de efficiëntie van een organisatie verhoogt.

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta.

20 juni 2018 - Milieuadministratie: de belangrijkste jaarlijkse aangiftes - Leuven

20 juni 2018 - Milieuadministratie: de belangrijkste jaarlijkse aangiftes - Leuven
Kluwer

september

5 september 2018 - ISO 9001:2015-OPLEIDING KWALITEITSMANAGEMENT - Hasselt

De ISO 9001-cursus van Allanta is zinvol voor iedereen die betrokken is bij het invoeren en beheren van een kwaliteitsmanagement volgens de ISO 9001:2015-richtlijnen. Ook voor interne auditoren is deze training een absolute aanrader.

Tijdens de opleiding verkrijgt u kennis van de normeisen en een praktische invulling ervan, leert u de kwaliteitsprincipes beter kennen en ontdekt u de verschillen ten opzichte van de ISO 9001:2008-norm. Na deze cursus bent u in staat om eenkwaliteitssysteem toe te passen in uw organisatie en uw kwaliteitsmanagementsysteem om te vormen naar de eisen van de nieuwste norm (2015).

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta.

11 september 2018 - ISO 14001norm - Vilvoorde

11 september 2018 - ISO 14001norm - Vilvoorde

Kluwer

13 september 2018 - Preventieadviseur: Multidisciplinaire basismodule - Gent

13 september 2018 - Preventieadviseur: Multidisciplinaire basismodule - Gent

Kluwer

25 september 2018 - Energiemanagement: ISO50001 in theorie en praktijk - Elewijt

25 spetember 2018 - Energiemanagement: ISO50001 in theorie en praktijk - Elewijt

Kluwer

13 september 2018 - Preventieadviseur: Multidisciplinaire basismodule - Gent

13 september 2018 - Preventieadviseur: Multidisciplinaire basismodule - Gent

Kluwer

oktober

9 oktober 2018 - Opslag gevaarlijke producten volgens Vlarem - Brussel Kluwer

9 oktober 2018 - Opslag gevaarlijke producten volgens Vlarem - Brussel

Kluwer

10 oktober 2018 - ISO 9001:2015 INTERNE AUDITOR - Hasselt

De internationale norm ISO 9001:2015 stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Ze biedt organisaties een instrument waarbij de efficiëntie van een organisatie verhoogt.

Meer info over deze opleiding op de website van Allanta.

23 oktober 2018 - ISO 9001-norm - Antwerpen

23 oktober 2018 - ISO 9001-norm - Antwerpen

Kluwer

november

8 november 2018 - Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten - Elewijt

8 november 2018 - Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten - Elewijt

Kluwer

december

4 december 2018 - Update Milieuadministratie - Diegem

4 december 2018 - Update Milieuadministratie - Diegem

Kluwer

5 december - Wereld Bodemdag

5 december - Wereld Bodemdag


Agenda
Webdesign by

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

x