Agenda

Waar naartoe voor opleidingen en interessante events? Wat duurzaam ondernemen betreft, surf je best eerst eens naar de agenda van ecoTips.

oktober

19 oktober - De wijziging van het Bodemdecreet - Sint-Denijs-Westrem

Programma

08u30: Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u00: Start van de opleiding (incl. koffiepauze)

Johan Ceenaeme (ingenieur – stafmedewerker bodembeleid, OVAM)

Recent onderging het Bodemdecreet een ingrijpende wijziging. Het wijzigingsdecreet trad gefaseerd, nl. op 12 februari en op 1 april 2018 in werking. De bepalingen bevatten enkele aanpassingen van het Vlaams bodembeleid. Zo komt er een verplicht bodemonderzoeksmoment voor nog niet onderzochte gronden en wordt de veralgemeende conformverklaring van bodemonderzoeken afgeschaft. Door deze wijzigingen wordt een belangrijke stap gezet om te garanderen dat de sanering van alle verontreinigde gronden in Vlaanderen tegen 2036 is opgestart.

De vier belangrijke, inhoudelijke wijzigingen voor het bodembeleid zijn:

  • de invoering van een verplicht bodemonderzoeksmoment voor nog niet onderzochte gronden met potentieel historische bodemverontreiniging met de mogelijkheid tot vrijstelling van de onderzoeksplicht voor particulieren;
  • de afschaffing van de veralgemeende conformverklaring van bodemonderzoeken en de invoering van een audit voor de erkende bodemsaneringsdeskundigen;
  • de versoepeling van de voorwaarden voor de sectorfondsen;
  • de inkanteling van het gebruik van bodemmaterialen in de regeling over het gebruik van uitgegraven bodem. Deze aanpassing vergt wel nog een wijziging van VLAREBO.

De opleiding brengt de krachtlijnen van het Bodemdecreet en het VLAREBO nog eens onder de aandacht. De docent, mede-auteur van de wijziging van het bodembeleid, zal in detail ingaan op de recente aanpassingen. Hij staat ook stil bij de gevolgen voor iedereen die betrokken is bij de bodemwetgeving.

12u30: Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus!

19 oktober 2018 - ISO 44001 – duurzame strategisch samenwerkingsverbanden - Antwerpen

19 oktober 2018 - ISO 44001 – duurzame strategisch samenwerkingsverbanden - Antwerpen

NBN Academy

22 oktober 2018 - ecoTips Bizzclub over Ethisch Beleggen

Op 22 oktober organiseert ecoTips een hele avond over Ethisch Beleggen (is voor iedereen).

Het volledige programma en de inschrijflink vind je hier.

22 oktober 2018 - ISO 14001:2015 Lead Auditor Training - Leuven

22 oktober 2018 - ISO 14001:2015 Lead Auditor Training - Leuven

Allanta

22 oktober 2018 - Stormschade - Lummen

22 oktober 2018 - Stormschade - Lummen

Centrum Duurzaam Groen

22 oktober 2018 - ISO 50501 - Masterclass innovatiemanagement - Brussel

22 oktober 2018 - ISO 50501 - Masterclass innovatiemanagement - Brussel

NBN Academy

23 oktober 2018 - ISO 9001-norm - Antwerpen

23 oktober 2018 - ISO 9001-norm - Antwerpen

Kluwer

23 oktober 2018 - MasterClass duurzaam aankopen - Gent

23 oktober 2018 - Start met duurzaam aankopen - Gent

Hoe kunnen we als organisatie, als aankoopmanager, als aankoopprofessional en als duuurzaamheidsexpert starten met het creëren van duurzame impact via de grootste hefboom van uw organisatie: koopkracht.

We gaan op zoek naar de antwoorden bij de nieuwe internationale standaard voor duurzaam aankopen: ISO 20400 en laten ons inspireren door de  ‘sustainable development goals’ (SDG’) rond duurzaam aankopen van de United Nations. Er bestaat geen twijfel over: duurzaam aankopen is een kracht voor impact en verandering.

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus!

24 oktober 2018 - Aandachtspunten bij de aanvraag van een omgevingsvergunning - Zwijnaarde

24 oktober 2018 - Aandachtspunten bij de aanvraag van een omgevingsvergunning - Zwijnaarde

SBM

25 oktober 2018 - Circulaire economie toegepast – Circulair aankopen en circulair bouwen - Gent

Je hebt al gehoord van grondstoffenschaarste, deeleconomie, Cradle2Cradle producten, leasingmodellen, production on demand, valorisatie van reststromen… maar je kan nog niet direct vatten wat dit voor jou zou betekenen? Dan is de Masterclass Circulaire Economie iets voor jou.

De Masterclass Circulaire Economie zoomt in op opkomende circulaire trends: welke business strategieën zitten hier achter? De circulaire economie – met als basisfilosofie verstandiger omgaan met grondstoffen – biedt je bedrijf verschillende ecologische en zakelijke opportuniteiten.

Al deze modellen spelen een rol binnen een economie die inzet op duurzamer materiaalgebruik. Het huidige materiaalverbruik legt een veel te hoge milieudruk op de aarde. Bovendien ontstaat voor veel materialen een bevoorradingsrisico voor Europese bedrijven: de mondiale vraag neemt toe, maar de productie stagneert. Om die reden moet ons materiaalverbruik en de daarbij horende productie- en consumptiepatronen drastisch herdacht worden. Door vindingrijkheid en innovatie kunnen we van deze omslag een economische opportuniteit en een internationaal concurrentieel voordeel maken.

Tijdens vier sessies van een halve dag, ontdek je welke kansen de circulaire economie biedt voor de toekomst. We kijken naar het hoe en wat, naar evoluties en beleid en welke key drivers belangrijk zijn om naar een circulaire economie (of een circulaire onderneming) te evolueren.

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus!

25 oktober 2018 - Biologische afvalwaterzuivering - Gent

25 oktober 2018 - Biologische afvalwaterzuivering - Gent

EPAS

25 oktober 2018 - De kostprijs van (afval)water in al zijn facetten - Kortrijk

25 oktober 2018 - De kostprijs van (afval)water in al zijn facetten - Kortrijk

SBM

25 oktober 2018 - Preventieadviseur niveau 3 ism Provikmo - Zwijnaarde

25 oktober 2018 - Preventieadviseur niveau 3 ism Provikmo - Zwijnaarde

SBM

25 oktober 2018 - Aquarama: TNAV-VMx Workshop - Leuven

25 oktober 2018 - Aquarama: TNAV-VMx Workshop - Leuven

VMx

november

6 november 2018 - Strategisch aan de slag met MVO - Gent

Een MVO beleid in een organisatie groeit stap voor stap. Wat vaak start met ad-hoc initiatieven en projecten leidt later tot een gestuctureerde aanpak en het formuleren van een MVO strategie.

Een strategie betekent keuzes maken, in dit geval rond welke duurzaamheidthema’s er gewerkt zal worden. De oplossing hiervoor is het bepalen van de ‘materialiteit’. Dit heeft betrekking op de belangrijke economische, milieu- en sociale effecten van de kernactiviteiten van een organisatie of bedrijf.

Ook andere vragen komen dan naar boven: hoe zorg ik ervoor dat mijn duurzaamheidbeleid niet naast de bestaande activiteiten valt maar er integraal deel van uitmaakt? Welke initiatieven neem ik nu en welke later? Hoe breng ik een coherent verhaal?

In deze training bepaal je je eigen ‘materiële’ thema’s en hoe deze te vertalen naar een MVO strategie.

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus!

6 november 2018 - ISO 20400 – nieuwe norm voor duurzaam inkopen toegelicht - Antwerpen

6 november 2018 - ISO 20400 – nieuwe norm voor duurzaam inkopen toegelicht - Antwerpen

NBN Academy

6 november - ISO 20400 - masterclass duurzaam aankopen - Brussel

6 november - ISO 20400 - masterclass duurzaam aankopen - Brussel

NBN Academy

6 november - Basisopleiding tot milieuzorgcoördinator - Kortrijk

6 november - Basisopleiding tot milieuzorgcoördinator - Kortrijk

SBM

6 november 2018 - Infomarkt Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit

Op 20 september ging de 'Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit' van start. En iets meer dan een maand later kunnen deelnemers al afzakken naar een eerste event. Daar kunnen ze heel wat opsteken, van specialisten te zake, en ook van elkaar. Deelnemen is voorbehouden aan de Green Deal-partners. Aansluiten is nog mogelijk tot eind 2018. 

Op 6 november kunnen de deelnemers van de Green Deal Biodiversiteit deelnemen aan een een infomarkt waar ze in contact kunnen komen met de ondersteunende partners (studiebureaus, aannemers, etc.). Zo kunnen de eerste plannen gemaakt worden om de engagementen in de praktijk te realiseren. Tevens kunnen ze van de gelegenheid gebruik maken om te netwerken met de andere deelnemers.

Aan de ondersteunende partijen wordt gevraagd om hun bedrijfsactiviteit door te geven en om een infostand te bemannen (tafels en stoelen worden voorzien). Eén week voor het event krijgen de deelnemende partijen een mail met alle ondersteunende partijen zodoende u kan voorbereiden met wie u graag wenst samen te zitten.

Praktisch

Dinsdag 6 november 2018, start om 9.30 u. - einde rond 12.00 u.

Ondersteunende partijen kunnen vanaf 9.00 u. een stand opzetten. Tafels, stoelen en elektriciteit worden voorzien.

Programma 

-    9.30u: ontvangst

-    10.00u: plenair deel met keynote + 2 inspirerende cases

-    10.30u: infomarkt + netwerkmoment

Waar

HoGent -Foyer gebouw D - Campus Schoonmeersen - Voskenslaan 270 - 9000 Gent. De campus is op wandelafstand (500m) van het station Gent-Sint-Pieters. Parkeren op de campus is moeilijk, er kan geparkeerd worden in de betaalparking onder het Gent  Sint-Pietersstation.  

Inschrijven

Schrijf hier in (ten laatste op maandag 22 oktober 2018).

8 november 2018 - Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten - Elewijt

8 november 2018 - Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten - Elewijt

Kluwer

8 november 2018 - Luchtverontreiniging en dioxines - Hasselt

Programma

08u30: Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u00: Start van de opleiding (incl. koffiepauze)

Korte inhoud weldra online!

12u30: Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus!

8 november 2018 - Asbest - eenvoudige handelingen - Kortrijk

8 november 2018 - Asbest - eenvoudige handelingen - Kortrijk

SBM

8 november 2018 - Opfrissingscursus: Afvalwaterzuivering in de praktijk - Gent

8 november 2018 - Opfrissingscursus: Afvalwaterzuivering in de praktijk - Gent

EPAS

8 november 2018 - Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten (inclusief ACTUA codextrein en omgevingsvergunning) - Elewijt

8 november 2018 - Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten (inclusief ACTUA codextrein en omgevingsvergunning) - Elewijt

Kluwer

12 november 2018 - Meten en registreren van milieuprestaties - Zwijnaarde

12 november 2018 - Meten en registreren van milieuprestaties - Zwijnaarde

SBM

12 november 2018 - Update bouw- en sloopafval - Sint-Niklaas

12 november 2018 - Update bouw- en sloopafval - Sint-Niklaas

SBM

13 november 2018 - Afvalwaterhergebruik en haalbaarheid tot nullozing in de praktijk - Gent

13 november 2018 - Afvalwaterhergebruik en haalbaarheid tot nullozing in de praktijk - Gent

EPAS

13 november 2018 - Omgevingslawaai en milieuzorg - Zwijnaarde

13 november 2018 - Omgevingslawaai en milieuzorg - Zwijnaarde

SBM

13 november 2018 - Milieuaspecten voor de facility manager - Zwijnaarde

13 november 2018 - Milieuaspecten voor de facility manager - Zwijnaarde

SBM

13 november 2018 - Preventieadviseur niveau 3 - Kortrijk

13 november 2018 - Preventieadviseur niveau 3 - Kortrijk

SBM

13 november 2018 - Dagopleiding Milieu voor niet milieucoördinatoren - Affligem

13 november 2018 - Dagopleiding Milieu voor niet milieucoördinatoren - Affligem

VMx

13 november 2018 - EHS due diligence: verschillende fases en verzekeringsoplossingen bij specifieke aansprakelijkheidsrisico’s - Edegem

13 november 2018 - EHS due diligence: verschillende fases en verzekeringsoplossingen bij specifieke aansprakelijkheidsrisico’s - Edegem

Programma

13u00: Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet

13u30: Start van de opleiding (incl. koffiepauze)

Dhr. Dominique Ranson (Practice lead M&A Benelux, Ramboll Environment)

In deze uiteenzetting zal nader worden ingegaan op wat due diligence precies betekent, welke de verschillende fasen zijn in de deal closing en welke verzekeringsoplossingen er bestaan voor het afdekken van specifieke aansprakelijkheidsrisico’s bij fusies en overnames, meer bepaald met betrekking tot milieu en veiligheid (EHS).

17u00: Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus!

13 november 2018 - 2de VLAMEX network herfst milieu event

Havenontwikkeling vs het klimaat, is het thema van het 2de Vlamex network herfstevent. Deze vindt plaatsin het Havenhuis in Antwerpen. op dinsdag 13 november van 15.30 u. tot 21.00 u.

Meer info via Vlamex

13 november 2018 - Waterhuishouding in de industrie: beheersing en optimalisatie - Edegem

Programma

08u30: Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u00: Start van de opleiding (incl. koffiepauze)

Ir. Hugo Desmet (groepsleider industriewater, Witteveen & Bos)
 
Water is in Vlaanderen een schaarse bron. Toch is in industriële processen heel wat water nodig. De aandacht voor het beheersen van het watergebruik steeds meer noodzakelijk en dit wordt weerspiegeld in vereisten in de wetgeving en de omgevingsvergunning. Tijdens deze opleidingssessie wordt specifiek ingegaan op een aantal aspecten rond waterbeheersing in de industrie. Er wordt ingegaan op waterbronnen en kwaliteitsparameters, op het opmaken van correcte waterbalansen, het beoordelen van verbruikers en hergebruik van water. De doelstelling is om de deelnemer een beter zicht te bieden op de strategieën om watergebruik te optimaliseren in een industriële context.

12u30: Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus!

14 november 2018 - Milieu voor niet-specialisten - Sint-Niklaas

14 november 2018 - Milieu voor niet-specialisten - Sint-Niklaas

SBM

14 november 2018 - Recente wijzigingen in veiligheid - Zwijnaarde

14 november 2018 - Recente wijzigingen in veiligheid - Zwijnaarde

SBM

15 november 2018 - VLARIP - Brussel

15 november 2018 - VLARIP - Brussel

Essenscia

15 november 2018 - Organiseren van de bedrijfsinterne milieuzorg volgens ISO 14001 - Zwijnaarde

15 november 2018 - Organiseren van de bedrijfsinterne milieuzorg volgens ISO 14001 - Zwijnaarde

SBM

16 november 2018 - De nieuwe Vlarem-trein - Sint-Denijs-Westrem

08u30: Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u00: Start van de opleiding (incl. koffiepauze)

Peter De Bruyne (Senior Consultant, Afval en Materialen – MER – Milieu – Omgevingsvergunning, M-tech)

12u30: Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus!

19 november 2018 - De Watertoets - Brugge

19 november 2018 - De Watertoets - Brugge

Escala

20 november 2018 - Succesvolle strategieën voor duurzaam aankopen - Gent

Kent u de 5 kritische succesfactoren om van duurzaam aankopen een succes te maken in uw organisatie? Draagvlak creëren voor duurzaam aankopen is alvast de eerste stap. Maar ook het bepalen van die strategische doelstellingen die cruciaal zijn voor de organisatie en het mee onderbouwen van de business case van duurzaam aankopen zijn van belang. Duurzaam aankopen is goed en efficiënt aankopen met méér waarde voor de organisatie en voor haar belangrijkste stakeholders.

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus!

20 november 2018 - Biologische afvalwaterzuivering - Gent

20 november 2018 - Biologische afvalwaterzuivering - Gent

EPAS

20 november 2018 - Thermografie: Hoe gebruik ik een warmtecamera? - Zwijnaarde

20 november 2018 - Thermografie: Hoe gebruik ik een warmtecamera? - Zwijnaarde

SBM

20 november 2018 - De 3 pijlers van energiebeheer: Meten-Loggen-Analyse - Zwijnaarde

20 november 2018 - De 3 pijlers van energiebeheer: Meten-Loggen-Analyse - Zwijnaarde

SBM

21 november 2018 - REACH in een notendop - Berchem

21 november 2018 - REACH in een notendop - Berchem

Agoria

22 november 2018 - Bodemwetgeving: basisopleiding - Berchem

22 november 2018 - Bodemwetgeving: basisopleiding - Berchem

Kluwer

22 november 2018 - Preventieadviseur niveau 3 ism Provikmo - Roeselare

22 november 2018 - Preventieadviseur niveau 3 ism Provikmo - Roeselare

SBM

22 november 2018 - Energiebesparingen in productie - Zwijnaarde

22 november 2018 - Energiebesparingen in productie - Zwijnaarde

SBM

22 november 2018 - Event voor milieu-adviseurs - Gent

22 november 2018 - Event voor milieu-adviseurs - Gent

VMx

22 november 2018 - Update Milieu II: Update van de meest recente wijzigingen - Nazareth

22 november 2018 - Update Milieu II: Update van de meest recente wijzigingen - Nazareth

Bova Enviro+

26 november 2018 - Energiebesparingstechnieken - initiatie - Zwijnaarde

26 november 2018 - Energiebesparingstechnieken - initiatie - Zwijnaarde

SBM

27 november 2018 - Interne energie auditor conform ISO 50001 - Antwerpen

27 november 2018 - Interne energie auditor conform ISO 50001 - Antwerpen

Amelior

27 november 2018 - Luchtdicht bouwen en bouwknopen - Zwijnaarde

27 november 2018 - Luchtdicht bouwen en bouwknopen - Zwijnaarde

SBM

28 november 2018 - Energiezuinig ondernemen - Zwijnaarde

28 november 2018 - Energiezuinig ondernemen - Zwijnaarde

SBM

28 november 2018 - ISO 45001 De nieuwe welzijnsnorm - Kortrijk

28 november 2018 - ISO 45001 De nieuwe welzijnsnorm - Kortrijk

SBM

29 november 2018 - Algemene principes van anaerobe vergisting - Gent

29 november 2018 - Algemene principes van anaerobe vergisting - Gent

EPAS

29 november 2018 - De milieuwetgeving in Brussel - Kortrijk

29 november 2018 - De milieuwetgeving in Brussel - Kortrijk

SBM

29 november 2018 - Basiscursus omgevingsrecht: algemeen overzicht milieurecht - Gent

29 november 2018 - Basiscursus omgevingsrecht: algemeen overzicht milieurecht - Gent

Escala

december

4 december 2018 - Update Milieuadministratie - Diegem

4 december 2018 - Update Milieuadministratie - Diegem

Kluwer

4 december 2018 - Asbest - eenvoudige handelingen - Zwijnaarde

4 december 2018 - Asbest - eenvoudige handelingen - Zwijnaarde

SBM

4 december 2018 - Keuzestress in de watertechnologie: ben ik nog mee? - Zwijnaarde

4 december 2018 - Keuzestress in de watertechnologie: ben ik nog mee? - Zwijnaarde

SBM

4 december 2018 - De nieuwe Vlarem-trein - Antwerpen

Programma

08u30: Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u00: Start van de opleiding (incl. koffiepauze)

Peter De Bruyne (Senior Consultant, Afval en Materialen – MER – Milieu – Omgevingsvergunning, M-tech)

12u30: Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus!

4 december - Een effectieve aanpak voor stakeholdersbetrokkenheid - Gent

Het betrekken van belanghebbenden is een centraal element van elke duurzaamheidstrategie. Het betekent rekening houden met de verwachtingen van de partijen die een belang hebben of beïnvloed worden door de organisatie.

Stakeholders kunnen op meerdere wijzen een belangrijke rol spelen in een duurzaamheidaanpak. Zo kunnen ze nuttige gegevens en ideeën aanbrengen voor de materialiteitsbepaling of de ontwikkeling van nieuwe producten. Hun betrokkenheid kan de gemeenschapssteun vergroten of de reputatie van het bedrijf verbeteren. Stakeholders kunnen dus deel uitmaken van zowel de opmaak als de uitvoering van een MVO-strategie.

Deze training levert  u een reeks praktische richtlijnen en “hands-on tools” om een effectief proces van stakeholderbetrokkenheid te plannen en beheren.

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus!

4 december 2018 - Update milieuadministratie - Diegem

4 december 2018 - Update milieuadministratie - Diegem

Kluwer

5 december - Wereld Bodemdag

5 december - Wereld Bodemdag

10 december 2018 - De Watertoets - Westerlo

10 december 2018 - De Watertoets - Westerlo

Escala

10 december 2018 - De milieuwetgeving in Wallonië - Kortrijk

10 december 2018 - De milieuwetgeving in Wallonië - Kortrijk

SBM

13 december 2018 - VLARIP - Brussel

13 december 2018 - VLARIP - Brussel

Essenscia

13 december 2018 - VMx studiedag De omgevingsvergunning: evaluatie na één jaar - Leuven

13 december 2018 - VMx studiedag De omgevingsvergunning: evaluatie na één jaar - Leuven

VMx

18 december 2018 - ISO 14001 - transitietraining naar de nieuwe milieunorm versie 2015 - Gent

18 december 2018 - ISO 14001 - transitietraining naar de nieuwe milieunorm versie 2015 - Gent

NBN Academy

18 december - De nieuwe Vlarem-trein - Hasselt

08u30: Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u00: Start van de opleiding (incl. koffiepauze)

Peter De Bruyne (Senior Consultant, Afval en Materialen – MER – Milieu – Omgevingsvergunning, M-tech)

12u30: Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Meer info over deze opleiding op de website van Confocus!

18 december 2018 - Toolbox duurzaam aankopen - Gent

Weet u dat aankopen op basis van prijs enkel het topje van de ijsberg is van de totale kosten die uw organisatie zal dragen voor de aangekochte goederen en diensten? Alternatieve kostbenaderingen zoals totale kost of levenscycluskost geven u een integraal beeld van de kosten en laten u toe om de juiste aankoopbeslissing te nemen.

Hoe kunnen uw leveranciers bewijzen dat zij u duurzame producten en diensten leveren? Labels, certificaten en managementsystemen zijn belangrijke tools in de uitbouw van een duurzaam aankoopbeleid voor de verschillende productgroepen van uw organisatie. Ze helpen u als aankoper om zicht te krijgen op complexe producteigenschappen en op duurzame praktijken in de keten.

Meer info over deze opleiding op de website van CSR Campus!

20 december 2018 - Update Milieu III: Update van de meest recente wijzigingen - Nazareth

20 december 2018 - Update Milieu III: Update van de meest recente wijzigingen - Nazareth

Bova Enviro+

20 december 2018 - Recente wijzigingen in de milieuwetgeving - Zwijnaarde

20 december 2018 - Recente wijzigingen in de milieuwetgeving - Zwijnaarde

SBM

Agenda

Agenda
Webdesign by

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x