BEDRIJF -  Naturalogic: “Wij willen de voordelen van de waardering van natuurlijk kapitaal aantonen”

23 juni 2020

BEDRIJF - Naturalogic: “Wij willen de voordelen van de waardering van natuurlijk kapitaal aantonen”

Natural Capital Accounting. Steeds meer bedrijven schenken er aandacht aan. NCA of natuurlijke kapitaalboekhouding houdt in dat bedrijven in hun jaarverslag hun impact op de totale voorraden en stromen van natuurlijke hulpbronnen in een bepaald ecosysteem of een bepaalde regio berekenen, in fysieke of monetaire termen. Waardevolle info waarmee ze vervolgens aan de slag kunnen om van een lineair businessmodel naar een meer circulair verdienmodel te evolueren. Daarmee nemen ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, want de overheid en consumenten houden steeds meer rekening met het milieuaspect in hun besluitvorming. Het Belgische Naturalogic helpt bedrijven in die oefening. “Onze missie is het aantonen van de voordelen van de waardering van het natuurlijk kapitaal”, vertelt Eric Dierckx, managing director.

Beeld (Pixabay): Een marmergroeve in Toscane. Steeds meer bedrijven worden er zich volgens Naturalogic van bewust dat bepaalde grondstoffen ooit uitgeput zullen zijn.

Naturalogic is een spin-off van CO2logic, dat bedrijven helpt CO2-neutraal te worden. Voor CO2logic was de oprichting van Naturalogic een logische volgende stap, omdat het streeft naar het grotere plaatje bedrijven helemáál klimaatneutraal te maken. Het minimaliseren of zelfs neutraliseren van de milieu-impact van een bedrijf gaat immers verder dan het beperken van zijn CO2-uitstoot. Iedereen weet dat de grondstoffenschaarste een steeds dreigender probleem wordt, niet alleen vanuit ecologisch, maar ook vanuit economisch standpunt. Steeds meer bedrijven worden zich bewust van die mogelijke uitputting van grondstoffen en willen daarom een andere koers gaan varen. Of ze dat dan vooral doen vanuit milieubewustheid en maatschappelijke verantwoordelijkheidszin of puur op basis van economische gronden, doet eigenlijk niet eens ter zake. Punt is dat er een positieve evolutie merkbaar is in de bedrijfswereld. Enter: natural capital accounting of het berekenen – in fysieke dan wel monetaire termen – van de totale voorraden en stromen van natuurlijke hulpbronnen in een bepaald ecosysteem of een bepaalde regio en de eigen impact daarop.


Pioniers

“Wij zijn pioniers in België op het vlak van wat men noemt environmental impact assessment en natural capital valuation”, begint managing director Eric Dierckx te vertellen. “Wij helpen onze klanten bij de waardering van hun milieu-impact. Dat kan voor hun activiteiten, hun product(en), hun supply chain … of voor het totale plaatje. Wat ons werk zo uniek maakt, is dat wij niet enkel de fysieke milieuvoetafdruk meten, maar ook de werkelijke kost ervan voor de samenleving, in euro. Waar CO2logic vooral focust op klimaat, doet Naturalogic dat dus op milieu. Toch hebben de twee problematieken met elkaar te maken. Een simpel voorbeeld: 50% van de CO2 die op onze planeet wordt uitgestoten, wordt geabsorbeerd door de zeeën en oceanen. Daardoor worden die zuurder, wat leidt tot minder plankton en minder vis. Door de opwarming van de aarde zijn er dan weer meer bosbranden, terwijl bomen sowieso al een bijzonder populaire grondstof zijn voor tal van producten. Bomen zijn dan nog een hernieuwbare grondstof – zij het heel traag – maar er bestaan ook grondstoffen die voorgoed dreigen te verdwijnen door onze manier van leven. Het is dus enkel door systeemdenken, dat we zullen leren en begrijpen hoe een onderneming zo min mogelijk impact kan hebben op het klimaat en het milieu.”


Zes categorieën

Natural Capital accounting vergt volgens Dierckx nog iets meer expertise dan het in kaart brengen van de CO2-uitstoot van een bedrijf. “Het CO2-probleem oplossen is, met lichte overdrijving, al bij al niet zo moeilijk. Voor de aanpak en vooral het in kaart brengen van andere milieu-impacten, ligt dat anders. Veel bedrijven hebben geen zicht op die milieu-impacten, laat staan dat ze die kunnen waarderen. Wij hebben de verschillende milieu-impacten die een bedrijf heeft, gecategoriseerd in zes grote groepen: luchtvervuiling – die doodt elk jaar wereldwijd zeven miljoen mensen – grondvervuiling, grondgebruik, watergebruik, afval en CO2-uitstoot, het domein van CO2logic. Middels een honderdtal milieu-indicatoren die we daaronder hebben gedefinieerd, geven we onze klanten een concreet beeld van hun milieu-impact op die domeinen. We hebben op die zes categorieën een bedrag in euro geplakt. Die waardering is gestoeld op verschillende wetenschappelijke studies. Alle milieueffecten worden dus gemonetariseerd. Zo tonen we bedrijven wat de werkelijke kost is van hun bedrijf, hun supply chain of hun product(en). We willen de boodschap finaal voor de eindgebruiker zo gemakkelijk mogelijk te interpreteren maken.”

De rest van dit artikel is voorbehouden voor abonnees.
             

BEDRIJF -  Naturalogic: “Wij willen de voordelen van de waardering van natuurlijk kapitaal aantonen”
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x