BELEID - Grondlegger Europees klimaatbeleid Jos Delbeke stelt boek voor:

25 februari 2020

BELEID - Grondlegger Europees klimaatbeleid Jos Delbeke stelt boek voor: "Radicale ommezwaai blijft nodig"

Op 28 januari vond in de Leuvense zaal De Hoorn een lezing plaats van Jos Delbeke, die er zijn boek ‘Towards a climate neutral Europe - curbing the trend’ kwam voorstellen. Delbeke is één van de grondleggers van het klimaatbeleid van de Europese Commissie. Dat beleid heeft recent geleid tot de radicale milieu- en klimaatdoelstelling die Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aankondigde in de Green Deal: van Europa het eerste klimaatneutrale continent maken, tegen 2050. In het boek leggen Delbeke en een aantal co-auteurs uit hoe het Europese beleid gegroeid is. De boodschap is dat geen enkele maatregel op zichzelf de uitstoot van broeikasgassen omlaag kan halen. Het is de samenwerking van het beleid op alle niveaus en in alle sectoren die de enige garantie is op succes. 

Ondanks het feit dat er heel wat verwarring gezaaid wordt en een aantal spelers de discussie over de al dan niet door de mens veroorzaakte klimaatopwarming blijven opstoken, is het vanuit wetenschappelijk oogpunt duidelijk: sinds het begin van de temperatuurmetingen – 1750 à 1800, al naargelang het land – liggen de hoogst gemeten temperaturen allemaal in de laatste twee decennia. “Het is werkelijk uit de hand gelopen vanaf de jaren 50”, zegt Jos Delbeke. “De feiten zijn duidelijk en de wetenschappelijke consensus over de klimaatopwarming is algemeen, wat men daarover ook beweert.”

Klimaatverandering moeten we volgens hem bekijken vanuit geologische tijdschalen. Delbeke: “De recente verandering van het wereldwijde klimaatsysteem is ongezien in de afgelopen 800.000 jaar. Momenteel bevinden we ons geologisch in het Holoceen. Normaal gezien, volgens de natuurlijke opwarmings- en afkoelingsperiodes op aarde, zou de planeet nu moeten afkoelen, maar de laatste honderd jaar is de temperatuurcurve plots omgeslagen, en dat versnelt de jongste decennia alleen maar. Er is wetenschappelijke eensgezindheid over het feit dat de temperatuursverhoging plaatsvindt sinds het verbranden van fossiele grondstoffen door de mens: steenkool, aardolie, aardgas … Daarbij maakt het niet uit waar de uitstoot plaatsvindt: de ophoping van broeikasgassen wordt verspreid over de hele atmosfeer. Als we niets doen, dan komen we aan een opwarming van 5°C tegen 2100. Dat voedt ecologische veranderingen waarbij het voor wetenschappers niet altijd duidelijk is wat er precies zal gebeuren.”

Tegenwoordig spreekt men dan ook over een nieuw geologisch tijdperk: het Anthropoceen. Jos Delbeke: “Hierin staat de mens centraal. Omdat we met zo veel zijn, beïnvloeden we zelf de klimaattijdperken. Rond 1900 waren er 1 miljard mensen op aarde. Vandaag zijn er dat 6,5 miljard, in 2050 wordt het wellicht 10 miljard. Men is het erover eens dat de maximumgrens voor temperatuurstijging, ten opzichte van 1950, 2°C mag zijn. Daarboven worden onomkeerbare effecten op het klimaatsysteem en dus op het leven op aarde in gang gezet. En eigenlijk hebben we de ‘wetenschappelijke richtwaarde’ van 1,5 °C dan al opgetrokken. Vandaag zitten we aan 1,1 °C opwarming in vergelijking met zowat honderd jaar geleden. Alle indicaties wijzen erop dat de globale temperatuurcurves steeds verder afwijken van de ‘normale’ geologische cycli van afkoeling en opwarming.”

De rest van dit (uitgebreide!) artikel is voorbehouden voor abonnees.

       

De recente bosbranden in Australië zijn volgens Delbeke niet meer dan de oogst van wat we zaaiden. (Foto: Pixabay)

BELEID - Grondlegger Europees klimaatbeleid Jos Delbeke stelt boek voor:
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x