BELEID - Waar staat de SDG ‘Geen armoede’ voor?

18 augustus 2020

BELEID - Waar staat de SDG ‘Geen armoede’ voor?

Weldra is het vijf jaar geleden dat de algemene vergadering van de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (SDG’s) aannam als de nieuwe mondiale ontwikkelingsagenda voor 2030. De komende weken gaan we daarom in op elk van die 17 doelen, die allemaal samen de drie dimensies van duurzame ontwikkeling reflecteren: het economische, het sociale en het ecologische aspect. In dit artikel bespreken we de eerste SDG: 'Geen armoede'.

De SDG’s, van kracht van 2016 tot 2030, vervingen in september 2015 de millenniumdoelstellingen die dat jaar vervielen. De 17 SDG’s werden gekoppeld aan 169 onderliggende targets om de doelen te bereiken. De lidstaten moeten zelf zorgen voor vertaling in nationaal beleid. Het grotere doel is de mensheid bevrijden van armoede en de planeet duurzamer maken. De SDG’s kunnen onderverdeeld worden in vijf grote thema’s: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap.

Om de vooruitgang naar de verwezenlijking van de doelstellingen en de 169 subdoelstellingen te volgen, werd in maar 2016 een geheel van 242 globale indicatoren voorgesteld door UNSD. Daarbij worden verschillende indicatoren opgesplitst volgens relevante categorieën zoals geslacht, leeftijd, geografische ligging enzovoort. Voor bepaalde indicatoren bestaat er reeds ruime methodologische overeenstemming, terwijl voor andere indicatoren nog verder onderzoek verricht moet worden. De lijst zal in de toekomst dus zeker nog verder evolueren. Het is ook belangrijk te weten dat die indicatoren slechts een mondiale aanzet vormen; de lidstaten worden aangespoord om via verdere nationale verfijning meer nauwkeurigere metingen te verzekeren.


Armoede uitroeien

In dit artikel gaan we in op de eerste SDG: ‘Geen armoede’. Die SDG doet suggesties over hoe we tegen 2030 armoede kunnen beëindigen, overal en in al haar vormen, en formuleert ook enkele subdoelen. Die suggesties en subdoelen luiden:

1.1 Tegen 2030 extreme armoede uitroeien voor alle mensen wereldwijd, die met minder dan 1,25 dollar per dag moeten rondkomen.

1.2 Tegen 2030 het aandeel mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden die volgens de nationale definities in armoede leven in al haar dimensies, minstens tot de helft terugbrengen.

De rest van dit artikel is voorbehouden voor abonnees. 


BELEID - Waar staat de SDG ‘Geen armoede’ voor?
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x