23 februari 2016

Besluit omgevingsvergunning verschenen in het Staatsblad op 23 februari 2016

Het besluit vd Vlaamse Regering tot uitvoering vh decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, verscheen op 23 februari 2016 in het Staatsblad.

Het besluit werd goedgekeurd op 27 november 2015. Het was wachten op de publicatie in het Staatsblad, om te weten wanneer deze omgevingsvergunning in voege zal gaan. Dit is in principe één jaar na de publicatie in het Staatsblad, dus op 23 februari 2017:

"Art. 798. Dit besluit treedt in werking één jaar na de datum van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van artikel 173, dat in werking treedt op 1 januari van het tweede kalenderjaar dat volgt op de datum van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad."

Het uitzonderingsartikel hierboven vermeld, handelt over de evaluatie van GPBV-installaties.

Het aftellen naar het in werking treden van de omgevingsvergunning, is begonnen. 

De nieuwe omgevingsvergunning integreert de stedenbouwkundige en de milieuvergunning tot één procedure, wat tot administratieve vereenvoudiging zal leiden.

Meer over de praktische invoering van de eengemaakte omgevingsvergunning lees je in de komende edities van ecoTips.

Schermafbeelding_2016-02-23_om_15.35_.48_.png

 

Besluit omgevingsvergunning verschenen in het Staatsblad op 23 februari 2016
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x