BIZZCLUB bezoek aan bodemsaneringsproject

13 juni 2018

We organiseren dit jaar niet 1 maar 2 ecoTips Bizzclubs. De Bizzclub op 22/10 is een symposium over ethisch beleggen. Die op 27/9 is een bezoek aan een bodemsaneringswerf, ism OVAM.

ecoTips Bizzclub: bezoek aan sanering Winterbeek Tessenderlo-Zichem

De sanering van de Winterbeek is 1 van de eerste projecten waarin een waterbodem gesaneerd wordt over verschillende kilometers: 17 km in totaal. Na uitgebreid onderzoek in de afgelopen jaren bleek dat de beek, de oevers en het overstromingsgebied verontreinigd zijn met chloriden (zouten) en zware metalen (cadmium en radium). Dit is grotendeels het gevolg van vroegere lozingen door Tessenderlo Chemie (historische verontreiniging). 

Omdat de beek doorheen landbouw- en natuurgebied stroomt, drong een sanering zich op. De vallei van de Winterbeek is van uitzonderlijk belang voor het natuurbehoud en de biodiversiteit in Vlaanderen.

De sanering is gestart in 2017 en zal tot 2021 duren. Zowel Tessenderlo Chemie, OVAM als de VMM zijn erbij betrokken. Het project wordt in fasen aangepakt:

  • Deelgebied 1: Schoeters Vliet en Meilrijk: sanering afgerond (duur 1,5 jaar)
  • Deelgebied 2: Rietbroek en Dassenaarde: sanering gestart in mei (tot april 2019)
  • Deelgebied 3: Molenstede en Kraanrijk: in voorbereiding
  • Deelgebied 4: Kloosterbeemden en Demerbroeken

Saneringsaanpak Winterbeek

De vervuilde beekbodem wordt volledig verwijderd. Op verschillende plaatsen langsheen het traject worden slibvangen gemaakt waar bodemdeeltjes kunnen bezinken en nadien afgevoerd worden.

Verder zijn er ontwateringszones om het opgegraven slib en ondergrond te ontwateren. Daarna gaat het overblijvend materiaal naar de site Kepkensberg waar het opgeslagen wordt op een veilige manier. 

Zo werden in deelgebied 1 bijvoorbeeld 2 bijkomende slibvangen geïnstalleerd (er zijn er nu 3 in totaal in dit deelgebied). In totaal werd er 25.000 ton waterbodem en 32.000 ton oevers afgegraven. Waar nodig werd de beekbodem opnieuw aangevuld om een te grote waterpeildaling en oeverafkalving te voorkomen.

Meer info over het project via deze link

Slibvang Winterbeek

Nu inschrijven voor ecoTips Bizzclub Winterbeek

We gaan op 27 september een bezoek brengen aan de sanering in deelgebied 2. De exacte locatie wordt nog doorgegeven.

We verzamelen om 12 u. ter plaatse (regio Diest - Tessenderlo).

We krijgen een uiteenzetting van OVAM over het project, het belang en de aanpak. We gaan daarna met eigen ogen de sanering bekijken en krijgen praktische uitleg op het terrein.

Voor iedereen die een bijzondere sanering eens van dichtbij wil meemaken, een must!

Opgelet! Om praktische redenen is het aantal plaatsen voor deze Bizzclub beperkt tot max. 30 personen

Inschrijven doe je via deze link.

Je inschrijving is pas definitief wanneer we het bedrag van 50 euro (60,5 euro incl. btw) ontvangen hebben. Abonnees van ecoTips nemen gratis deel aan 1 ecoTips Bizzclub per jaar.

Opgelet: wanneer je als abonnee inschrijft maar niet komt opdagen, rekenen we je een bedrag aan van 60,5 euro omwille van de gemaakte kosten.

Interesse in de Bizzclub die we op 22 oktober organiseren? Klik hier!

BIZZCLUB bezoek aan bodemsaneringsproject

Meer items
Webdesign by

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x