DUURZAAMHEID - Overzicht subsidies en (para)fiscale voordelen gericht op duurzame mobiliteit

2 september 2020

DUURZAAMHEID - Overzicht subsidies en (para)fiscale voordelen gericht op duurzame mobiliteit

Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) gaf in zijn nieuwsbrief een overzicht van een aantal subsidies en (para)fiscale voordelen voor ondernemers, gericht op het verduurzamen van mobiliteit. Wij nemen het bericht uiteraard graag over op onze website.

Duurzaam Woon-werkverkeer

Fiscale aftrek voor kosten vervoer verplaatsing personeel

Zelfstandigen kunnen genieten van een verhoogde aftrek van 120% voor kosten die specifiek zijn gedaan of gedragen om het gebruik van de fiets door de personeelsleden voor hun verplaatsingen tussen hun woonplaats en hun plaats van tewerkstelling aan te moedigen. Voor deze categorie komen de kosten in aanmerking in de mate dat ze gedaan of gedragen zijn om:

  • een onroerend goed te verwerven, te bouwen of te verbouwen, bestemd voor het stallen van (elektrische) fietsen of speed pedelecs (high speed e-bike) tijdens de werkuren van de personeelsleden of voor een kleedruimte of sanitair, al dan niet met douches;

  • (elektrische) fietsen of speed pedelecs (high speed e-bike) en hun toebehoren te verwerven, te onderhouden en te herstellen, die ter beschikking worden gesteld van de personeelsleden.

Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank:Fiscale aftrek voor kosten vervoer-verplaatsing personeel


(Para)fiscale vrijstellingen voor het gebruik van de (bedrijfs)fiets

Werkgevers kunnen een vergoeding uitbetalen aan werknemers die (een deel van) hun woon-werkverkeer met de fiets (al dan niet elektrisch aangedreven of de speed pedelec) afleggen. De werkgever beslist zelf of hij een fietsvergoeding toekent. Het is dus een gunst en geen verplichting, tenzij dit vastligt in een CAO van je sector.
Het bedrag van de fietsvergoeding tot € 0,24 (inkomstenjaar 2019/aanslagjaar 2020) per kilometer mag de werkgever inbrengen als 100% aftrekbare bedrijfskost, waardoor de bedrijfswinst en de daarop toegepaste vennootschapsbelasting daalt. De vergoeding is RSZ-vrij.

Ook de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets door de werkgever in het voordeel van zijn werknemer geniet van een vrijstelling van belasting.

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de RSZ en website van FOD Financiën.


Pendelfonds

Het Pendelfonds van de Vlaamse overheid subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds. Momenteel loopt er geen oproep.

Op de website van het Pendelfonds zijn een reeks eerder ingediende projecten terug te vinden. In elke provincie staat daarnaast een Provinciaal MobiliteitsPunt ter beschikking van bedrijven en private instellingen die te maken hebben met problemen van woon-werkverkeer of die het woon-werkverkeer op een duurzamere manier willen organiseren.


De Testkaravaan: duurzame vervoersmiddelen uittesten 

Zowel de provincies West-Vlaanderen als Oost-Vlaanderen kennen het initiatief 'De Testkaravaan'. Hiermee kunnen bedrijven en hun werknemers gratis verschillende duurzame vervoersmiddelen uitproberen gedurende 3 weken. Voorbeelden hiervan zijn een speed pedelec, elektrische fiets, plooifiets, bakfiets of fietskar. Ook deelfietsen kunnen worden uitgetest. Meer informatie is te vinden via de respectievelijke linken. Inschrijven kan nog tot maart 2021. Vlaams-Brabant biedt met 'de Fietstest' een soortgelijk initiatief voor pendelaars.


Gecombineerd vervoer

Terugbetaling jaarlijkse verkeersbelasting gecombineerd vervoer

Bij gecombineerd vervoer worden de goederen deels over de weg (voor het eerste of het laatste deel van het traject), deels over het spoor of het water vervoerd vanuit of naar een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
Bedrijven die voldoen aan bepaalde voorwaarden kunnen een terugbetaling tot maximum 100 % van de verschuldigde jaarlijkse verkeersbelasting krijgen.

Meer informatie over deze steunmaatregel kan je raadplegen op belastingen.vlaanderen.be/VKB_terugbetaling-jaarlijkse-verkeersbelasting-gecombineerd-vervoer.


Vergroening Voertuigenpark

Clean Power for Transport (CPT)

De Clean Power for Transport (CPT) is een projectsubsidie...

De rest van dit artikel is voorbehouden voor abonnees.
               

DUURZAAMHEID - Overzicht subsidies en (para)fiscale voordelen gericht op duurzame mobiliteit
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x