ECODESIGN - Ecodesign als copiloot in een klimaatneutrale en circulaire economie

23 juni 2020

ECODESIGN - Ecodesign als copiloot in een klimaatneutrale en circulaire economie

De coronacrisis houdt de hele wereld dan wel in haar greep, we mogen niet vergeten dat de toekomst van de maatschappij niet alleen bedreigd wordt door COVID-19. Problemen als de uitputting van grondstoffen en de klimaatopwarming leiden tot natuurcatastrofes en economische en humanitaire drama’s die in omvang en op langere termijn veel ernstiger zijn dan de gevolgen van de coronacrisis. En voor die problemen bestaat geen vaccin. Ze vragen om een structurele verandering van ons economisch systeem. “In dat opzicht is de huidige reset van onze economie een opportuniteit”, zegt Karine Van Doorsselaer, hoofddocente ecodesign en materialenleer aan de Universiteit Antwerpen. Zij ziet in het economisch herstel immers waardevolle kansen voor ecodesign, volgens haar onontbeerlijk in de transitie naar een meer circulaire economie.

Figuur: De principes van de circulaire economie worden meestal voorgesteld door het butterflymodel van de Ellen MacArthur Foundation.

“Dat het klimaat opwarmt met catastrofes tot gevolg, behoeft geen betoog. De uitputting van de grondstoffen verdient misschien wel wat kadering”, begint Van Doorsselaer, die doceert in de masteropleiding productontwikkeling. “De exponentiële toename van de wereldbevolking – sinds halverwege de jaren zestig is die verdubbeld, van 3,5 miljard tot 7,7 miljard mensen vandaag – gekoppeld aan de ongebreidelde consumptiedrang, leidt tot die grondstofuitputting. Het voornaamste verdienmodel in de huidige take-make-waste-economie is immers gebaseerd op zo veel mogelijk goedkope producten verkopen die een zeer kort leven beschoren zijn. Onprettige bijkomstigheid: op Europees grondgebied zijn weinig essentiële grondstoffen aanwezig, waardoor economische afhankelijkheid van andere continenten dreigt.”

Het besef van de eindigheid van grondstoffen, de economische afhankelijkheid en de risico’s van de klimaatopwarming heeft in december 2019 geleid tot de Green Deal van de Europese Commissie. “Doel van dat akkoord is om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken tegen 2050”, legt Van Doorselaer uit. “Het Europese actieplan voor de circulaire economie vormt de motor in die ambitie. Een van de speerpunten in dat plan is het ontwerpen van duurzame producten. Het implementeren van ecodesign is immers een sleutel tot succes in de transitie naar de circulaire economie.”

De rest van dit artikel is voorbehouden voor abonnees.

ECODESIGN - Ecodesign als copiloot in een klimaatneutrale en circulaire economie
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x