ECOKNOWLEDGE - Circubuild: naslagwerk over circulair bouwen

23 juni 2020

ECOKNOWLEDGE - Circubuild: naslagwerk over circulair bouwen

Redactiebureau Palindroom bracht met Circubuild een boek uit voor ontwerpers en bouwprofessionals die circulair (willen) (ver)bouwen. Circulair bouwen is een vernieuwend bouwprincipe dat de grondstoffenketen wil sluiten door volop in te zetten op hergebruik van materialen en producten en verlenging van de levensduur ervan om de dreigende grondstoffenschaarste, het steeds groter wordend ruimtebeslag door gebouwen en de CO2-uitstoot te counteren. Ecodesign en circulair bouwen gaan dus hand in hand. 

De bouwsector is wereldwijd verantwoordelijk voor 40% van het geproduceerde afval. En hoewel de gebouwde omgeving de laatste jaren minder CO2 uitstoot, is de bouwsector zelf, door de productie van bouwmaterialen en het aan de sector gerelateerde transport, nog steeds verantwoordelijk voor een aanzienlijk percentage van de wereldwijde CO2-uitstoot. Om beide redenen hebben we dus alleen maar baat bij het sluiten van de kringloop van grondstoffen- en materialen die in een gebouw zitten. De aarde is immers een gesloten systeem. Circulair bouwen is niet iets dat enkel moet worden toegepast bij nieuwbouwprojecten. Er moet ook worden gekeken naar het bestaande patrimonium. Aangezien een groot deel van onze ruimte bebouwd is, beschikken we over een schat aan bouwmaterialen.

Redactiebureau Palindroom, gespecialiseerd in het schrijven van teksten voor en over de architectuur- en bouwsector en drijvende kracht achter de websites architectura.be, intsite.be en circubuild.be bracht recent in het verlengde van die laatste website een boek uit rond circulair bouwen. 

De rest van dit artikel is voorbehouden voor abonnees.

ECOKNOWLEDGE - Circubuild: naslagwerk over circulair bouwen
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x