ECOREPORTAGE - Valipac formuleert aanpak voor toekomstige uitdagingen

23 juni 2020

ECOREPORTAGE - Valipac formuleert aanpak voor toekomstige uitdagingen

De recyclage-industrie van plastics, die al heel wat schade ondervond ten gevolge van het Chinese importverbod op afval, werd nu ook hard getroffen door de crisis veroorzaakt door het coronavirus. De prijs van aardolieproducten nam immers een gigantische duik. Het maakt het er Valipac en de hele industrie, die al voor enkele belangrijke uitdagingen stonden, niet bepaald gemakkelijker op. Valipac formuleert in dit artikel om welke uitdagingen het gaat en hoe het die wil aanpakken. Enkel een actieve samenwerking van alle spelers in de waardeketen kan oplossingen bieden. Voor ecodesign is alvast een belangrijke rol weggelegd.

Beeld: De uitdagingen die Valipac formuleerde voor de komende jaren, en hoe die aan te pakken.

Valipac, opgericht in 1997 op initiatief van het Belgische bedrijfsleven, is een dienstverlenend organisme dat bedrijven helpt bij hun wettelijke verplichtingen inzake bedrijfsmatige verpakkingen. De basisopdracht van Valipac bestaat erin bedrijven te informeren over hun wettelijke verplichtingen daarrond, hen te stimuleren om meer en beter te sorteren en te zorgen dat ze de vastgestelde percentages voor recyclage behalen. Valipac heeft nu enkele uitdagingen geformuleerd waarmee de organisatie en de hele recyclage-industrie van plastics de komende jaren te maken zullen krijgen en welke doelen het zichzelf en de hele waardenketen stelt om daarop een adequaat antwoord te bieden.


UITDAGING 1: HET RECYCLAGECIJFER VERHOGEN

Europa legt een verhoging op van de recyclagecijfers voor afval. De Europese richtlijn wordt momenteel omgezet in het Interregionaal Samenwerkingsakkoord, dat de problematiek van de huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen regelt voor de drie Belgische gewesten.

Die overeenkomst voorziet in het geleidelijk optrekken van de minimumdrempel voor de recyclage van bedrijfsmatige plastic verpakkingen: 50% bij de inwerkingtreding, 55% in 2023 en 65% in 2030. Wetende dat het cijfer in 2018 45,8% bedroeg, staat de recyclage-industrie van plastics een grote uitdaging te wachten en zullen alle partijen bij dit proces moeten worden betrokken.


Hoe pakt Valipac deze uitdaging aan?

Bij de verpakkingsverantwoordelijken

Door het opstellen van een Design 4 Recyclabilty-gids en de toepassing van de ecomodulatie om het gebruik van recycleerbare verpakkingen bij zijn klanten te bevorderen. Valipac wil hen aanmoedigen om samen te werken met de aangesloten ophalers (de opgehaalde tonnages zijn opgenomen in Valipacs resultaten) om zo nog meer verpakkingen te sorteren.

Bij de ontpakkers

Via diverse communicatieacties en operationele projecten wil Valipac ontpakkers aansporen om meer bedrijfsmatige verpakkingen te sorteren. Met gerichte acties, wil het ontpakkers aanmoedigen om samen te werken met de aangesloten ophalers.

Bij de ophalers

Door hen aan te zetten tot meer selectieve inzamelingen via de Insights-toepassing. Daarmee krijgen ophalers de mogelijkheid om marktinzichten te krijgen om onder andere het sorteerpotentieel bij hun klanten te verbeteren.


UITDAGING 2: DE TRACEERBAARHEID VERZEKEREN OM DE RECYCLAGE TE GARANDEREN

China was tot begin 2018 de belangrijkste afnemer van bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval. Toen China zijn grenzen sloot voor de invoer van afval, schoten de installaties om ons afval te verwerken in Zuidoost-Azië als paddenstoelen uit de grond, waardoor de traceerbaarheid afnam. In afwachting dat Europa de infrastructuur op poten zet die nodig is om zijn afval te verwerken, moeten we de traceerbaarheid naadloos kunnen garanderen.

De rest van dit artikel is voorbehouden voor abonnees.
               

ECOREPORTAGE - Valipac formuleert aanpak voor toekomstige uitdagingen
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x