KLIMAAT - Hoe kunnen we de methaanuitstoot efficiënt terugdringen?

23 juni 2020

KLIMAAT - Hoe kunnen we de methaanuitstoot efficiënt terugdringen?

Methaan (CH4) is na CO2 het broeikasgas dat het meest bijdraagt aan de klimaatopwarming. Indien we de opwarming van de aarde onder de 2°C willen houden, dan zullen we een oplossing moeten vinden voor de methaanemissies die door menselijke activiteit vrijkomen. Een studie, voor het eerst gepubliceerd in IOPscience, kijkt naar een aantal technische innovaties om de methaanuitstoot te verminderen.

De onderzoekers denken dat het technisch mogelijk is om tegen 2050 het niveau van de wereldwijde methaanemissie met 54% te verminderen. Het gaat dan om een hele waaier aan technische oplossingen om methaanemissie uit afval en afvalwater te reduceren maar ook uit de productie en het gebruik van fossiele brandstoffen. Voor het terugdringen van methaanemissie uit landbouw zijn de mogelijkheden beperkter, vooral wanneer het gaat om extensieve veehouderij in ontwikkelingslanden. Ze wijzen erop dat het snel reduceren van methaanemissie uit menselijke activiteiten er ook voor zal zorgen dat de arctische permafrost minder snel afsmelt. De permafrost slaat heel wat methaan op. Wanneer de permafrost smelt door de klimaatopwarming, komt er dan ook heel wat extra methaan van natuurlijke oorsprong in de atmosfeer terecht. Dat zal de opwarming van de aarde nog verder versnellen.


Techniek voorop

Verandering in beleid en gedrag kunnen de uitstoot van methaan ook verminderen maar hoewel de onderzoekers onderkennen dat dit nodig is, denken ze dat deze maatregelen langer de tijd zullen nemen om effect te geven. Ze stellen hun hoop dus vooral op technologische ontwikkelingen.

Hun bevindingen tonen dat het belang van de methaanbron afhankelijk is van de regio. In ontwikkelingslanden zal extensieve veehouderij bijvoorbeeld een belangrijke bron zijn, terwijl dat in westerse landen eerder energieproductie uit fossiele bronnen zal zijn. De mogelijkheden en kosten om methaan te reduceren, hangen af van de bron. Een intensieve centraal gelegen bron is eenvoudiger en kostenvriendelijker met technologie aan te pakken dan verspreide afgelegen bronnen.

De rest van dit artikel is voorbehouden voor abonnees.
             

KLIMAAT - Hoe kunnen we de methaanuitstoot efficiënt terugdringen?
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x