KMO portefeuille wijzigt tijdelijk indieningstermijn

KMO portefeuille wijzigt tijdelijk indieningstermijn

Budget KMO-portefeuille 2015 volledig gereserveerd op 15 december

Sinds 15 december 2015 is het subsidiebudget van de kmo-portefeuille voor het kalenderjaar 2015 volledig gereserveerd. Dit heeft als gevolg dat sommige ondernemingen voor hun opleidingen of adviezen die in december gestart zijn geen steunaanvraag meer konden indienen na deze datum.

Voor het kalenderjaar 2016 is er opnieuw budget voorzien en kunnen ondernemingen vanaf 1 januari 2016 terug steunaanvragen indienen. Zoals je weet kunnen steunaanvragen ingediend worden tot ten laatste 14 kalenderdagen na de start van de prestaties.

Oplossing voor bedrijven die na 15 december KMO-portfeuille reserveerden

Om de ondernemingen van wie de prestaties gestart zijn in december 2015 en die door uitputting van het budget niet konden indienen alsnog de kans te geven hiervoor een steunaanvraag in te dienen, heeft Vlaams minister van Economie Philippe Muyters bij wijze van uitzondering beslist om gedurende de maand januari 2016 de indieningstermijn te verlengen van 14 kalenderdagen naar 40 kalenderdagen. Hierdoor kunnen dossiers gestart in december die wilden indienden na uitputting van het budget dus nog indienen begin januari (termijn 40 dagen vanaf start prestaties). Voor steunaanvragen vanaf 1 februari 2016 geldt opnieuw de gebruikelijke 14-dagen termijn. Het persoonlijk subsidiebudget van de kmo voor het kalenderjaar 2016 zal gebruikt worden voor deze aanvragen.

Wijziging persoonlijk subsidiebudget vanaf 1 april 2016

Vanaf 1 april 2016 wijzigt het persoonlijk subsidiebudget in functie van de grootte van de onderneming. Meer informatie over de vereenvoudigde kmo-portefeuille vind je via de website van de KMO-portefeuille

(bron: Agentschap Ondernemen)

KMO portefeuille wijzigt tijdelijk indieningstermijn
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x