LEEFOMGEVING - Meer dan 43.000 hectare aan onbebouwde woonpercelen in Vlaanderen

20 april 2020

LEEFOMGEVING - Meer dan 43.000 hectare aan onbebouwde woonpercelen in Vlaanderen

Vlaanderen telt meer dan 43.000 hectare aan onbebouwde woonpercelen. Dat laat het Departement Omgeving weten in een persmededeling. Het gaat om 282.285 percelen. De cijfers geven de toestand van begin vorig jaar weer en bevatten naast percelen in woongebied of woonuitbreidingsgebied, ook zonevreemde kavels.

Het Vlaams Departement Omgeving verzamelde de cijfers op basis van verschillende gebiedsdekkende en uniforme bronnen. De statistiek maakt deel uit van het Vlaams statistisch programma dat goedgekeurd werd door de Vlaamse Regering en dat bepaalt welke statistieken door Vlaamse overheidsinstanties gepubliceerd worden.

Onbebouwde percelen zijn alle kadastrale percelen waarop geen gebouw aanwezig is, gelegen in woonzones van een gewestplan, van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of van een rechtsgeldig gemeentelijk plan van aanleg. Ook zonevreemde kavels in rechtsgeldige verkavelingen worden hierbij gerekend. Op basis van stedenbouwkundige voorschriften kan op bepaalde percelen wel een bouwverbod gelden.


Bronnen en rekenmethode

Door gebruik te maken van de ruimteboekhouding zoals opgenomen in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RBH RSV), de loten gelegen in goedgekeurde niet-vervallen verkavelingen uit de gemeentelijke vergunningenregisters, het grootschalig referentiebestand (GRB) in combinatie met kwantificeerbare rekenregels zoals voorgeschreven in de technische richtlijnen voor de opmaak van een register onbebouwde percelen komen specialisten van het Vlaams Departement Omgeving tot een gebiedsdekkende geodatalaag. Een opname in deze analyse betekent echter niet dat de grond zomaar beschikbaar is op de markt, en de ligging sluit niet altijd aan bij de ruimtelijke doelstellingen of de woningvraag. 

De rest van dit artikel is voorbehouden voor abonnees.

LEEFOMGEVING - Meer dan 43.000 hectare aan onbebouwde woonpercelen in Vlaanderen
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x