MILIEU - Antwerpen proefstad voor project met luchtkwaliteitssensoren

10 juli 2020

MILIEU - Antwerpen proefstad voor project met luchtkwaliteitssensoren

In het kader van het Europese project SensEURcity komen in Antwerpen op verschillende plaatsen extra luchtkwaliteitssensoren. Het gaat om een proefproject met goedkopere meetinstrumenten, die het mogelijk moeten maken om een fijnmaziger netwerk op te zetten om de luchtkwaliteit te meten en analyseren. VITO Health coördineert het project. Met het proefproject krijgen we inzicht in de mogelijkheden van dergelijke sensornetwerken en kunnen we de datakwaliteit beoordelen en verbeteren.

Steeds vaker gaan steden op zoek naar manieren om een beeld te krijgen van de luchtkwaliteit in hun stad. Het grote probleem zijn de kosten: goedkope luchtkwaliteitssensoren hebben immers al te vaak een lage of zelfs onbekende datakwaliteit. Als de kwaliteit van de metingen op basis van goedkopere sensoren kan worden verbeterd, kunnen deze sensoren het grote verschil maken bij het monitoren van luchtvervuiling, verkeersmanagement, persoonlijke blootstelling en het effect op de gezondheid van die luchtvervuiling, maar ook voor burgerwetenschap of het monitoren van de luchtvervuiling in ontwikkelingslanden.

‘SensEURcity’ is een internationaal onderzoeksproject van de Europese Commissie waarbij sensornetwerken met goedkopere sensoren in Antwerpen, Oslo en Zagreb worden ingezet en geëvalueerd. Op die manier is het mogelijk om de geschiktheid van sensorsystemen te testen en na te gaan of en hoe ze klassieke luchtmonitoringstations en -netwerken kunnen aanvullen. Het Vlaamse kenniscentrum VITO coördineert het project. In samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en met ondersteuning van stad Antwerpen werd in de stad een fijnmazig netwerk opgebouwd.


Specifieke sensoren

Verschillende  soorten sensoren kunnen verschillende soorten vervuilende stoffen meten. Zo kunnen de sensorboxen met goedkopere luchtkwaliteitssensoren de polluenten fijnstof (PM10 en PM2.5), stikstofdioxide (NO2), stikstofmonoxide (NO), ozon (O3), koolstofmonoxide (CO), en koolstofdioxide (CO2) meten. Voor dit project worden zowel elektrochemische sensoren, optische deeltjestellers als optische sensoren gebruikt.

De rest van dit artikel is voorbehouden voor abonnees.
              

MILIEU - Antwerpen proefstad voor project met luchtkwaliteitssensoren
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x