MILIEU - ecobeton water technologies blaast 110 kaarsjes uit: “Voluit inzetten op efficiënter waterbeheer voor het te laat is”

26 september 2020

MILIEU - ecobeton water technologies blaast 110 kaarsjes uit: “Voluit inzetten op efficiënter waterbeheer voor het te laat is”

In het Kasteel van Ordingen bij Sint-Truiden vierde ecobeton water technologies op 2 september zijn 110-jarig bestaan. Doorheen de jaren breidde het bedrijf dat een antwoord wil bieden op de hedendaagse maatschappelijke vraagstukken rond de noodzaak aan regenwateropvang en -gebruik en proper water en het probleem van waterschaarste en -droogte, dat door de klimatologische veranderingen alleen maar groter wordt, zijn innovatief productgamma constant uit. “Als hydraulicus ben ik bijzonder gecharmeerd door de debietregelaar met poreuze betonplaat, een even eenvoudige als slimme oplossing”, pikte gastspreker en internationaal vermaarde waterexpert em. prof. ir. Jean Berlamont er één recente ontwikkeling uit.

Volgens de Verenigde Naties, de Europese Commissie en Unesco staat het vast dat de totale vraag naar water in de komende dertig jaar het huidige aanbod met meer dan 40% zal overschrijden door de combinatie van bevolkingsgroei, consumentisme en verstedelijking. Waterschaarste is volgens dezelfde instanties nu al een probleem op 11% van het Europese grondgebied en men verwacht een groei van dat percentage tot 30% in 2030. Vlaanderen scoort op drie na het slechtst op het vlak van waterduurzaamheid. Bevoegd Vlaams minister Zuhal Demir heeft daarom beslist actie te ondernemen en stelde alvast een eerste schijf van 75 miljoen euro ter beschikking om het tij te keren.

Door de bijkomende verharding van de ruimtes en de gevolgen van de klimaatwijzigingen daalt het grondwaterpeil in België en dus de beschikbare drinkwatervoorraden. De engineeringafdeling van ecobeton water technologies is daarom dag in dag uit op zoek naar klimaatadaptieve (beton)oplossingen om water – industrieel, stedelijk, regen- en afvalwater – efficiënter te beheren. “Dat is broodnodig, want België is één van de Europese landen die het zwaarst worden getroffen door extreme droogte, met korte neerslagpieken”, vertelt commercieel directeur Jill Aquilani. “Naast de onvoldoende beschikbaarheid van water, neemt omwille van de verstedelijking, industrie en de landbouwsector ook de waterkwaliteit af; er komen na hevige regenbuien steeds meer verontreinigende stoffen in onze waterlichamen terecht. En dan zijn er ook nog de overstromingen als gevolg van de langdurige droogte.” Gedelegeerd bestuurder Hilde Cuykx vult aan: “Als we morgen zonder grondwater zitten is dat even erg als een pandemie, en die gevolgen kennen we nu.”

Een van de gastsprekers in de tuin van het Kasteel van Ordingen was de internationaal vermaarde waterexpert em. prof. ir. Jean Berlamont, werkzaam aan de KULeuven. De man die onlangs nog de hoog aangeschreven William Dunbar Medal kreeg, die een bijzondere bijdrage aan toegepaste technische ontwikkeling op het gebied van afvalwater en afvalverwerking en – verwijdering erkent, zit de adviesraad van ecobeton water technologies voor en schetste het probleem van de klimaateffecten op het waterbeheer uitvoerig.


De rest van het artikel is voorbehouden voor abonnees


MILIEU - ecobeton water technologies blaast 110 kaarsjes uit: “Voluit inzetten op efficiënter waterbeheer voor het te laat is”
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x