MILIEU - “Groot risico op legionellabesmettingen na opheffen lockdown”

11 mei 2020

MILIEU - “Groot risico op legionellabesmettingen na opheffen lockdown”

“Er bestaat een groot risico op legionellabesmettingen wanneer de lockdownmaatregelen ten gevolge van de coronacrisis worden opgeheven en het gewone leven herneemt.” Dat zeggen Holland Water en Normec, specialisten op het gebied van legionellapreventie- en bestrijding. Door de COVID 19-pandemie worden veel gebouwen niet of nauwelijks meer gebruikt, waardoor het water in de leidingen er vaak stilstaat en de kans op het groeien van de legionellabacterie aanzienlijk toeneemt. Een besmetting met legionella kan de veteranenziekte veroorzaken, een ernstige en in een aantal gevallen zelfs dodelijke vorm van longontsteking.

Holland Water en Normec vrezen voor grootschalige legionellabesmettingen in drinkwaterinstallaties en koeltorens als accommodaties weer in gebruik worden genomen. Zij constateren dat de kans op dergelijke uitbraken in gebouwen die (deels) buiten gebruik zijn, veelal wordt onderschat. Ondernemers blijken in veel gevallen te weinig aandacht aan preventieve maatregelen te besteden. Dat komt deels door onwetendheid omtrent de risico’s van legionella voor de volksgezondheid, maar veel ondernemers kampen door de gevolgen van de crisis ook met zware financiële tegenvallers. Daardoor krijgen preventieve maatregelen tegen legionella vaak geen prioriteit.  

De verslapte aandacht voor preventie leidt volgens Holland Water tot een ongekende legionellaontwikkeling. “Door de COVID-19-crisis worden veel gebouwen, zoals hotels, kantoren, sportscholen, campings, fitnesscentra, onderwijsinstellingen en accommodaties van sportverenigingen, op het ogenblik niet of nauwelijks gebruikt. Hierdoor komt het water in de leidingen vaak stil te staan”, zegt Leo de Zeeuw, oprichter en Directeur-grootaandeelhouder van Holland Water. ”Door de stijgende buitentemperaturen in de lente en de zomer loopt de temperatuur van het water op en ontstaat een biofilm in de leidingen. Daarin nestelt de legionellabacterie zich graag en ze kan er zich snel in vermenigvuldigen. De legionellakolonies die dan in het drinkwater ontstaan, leiden vroeg of laat tot besmettingen van de gebruikers van gebouwen. Maar die besmettingen zijn dus te voorkomen door adequate preventiemaatregelen te treffen. Dat betekent: de drinkwaterkwaliteit continu monitoren door het nemen van monsters om eventuele legionellavorming vast te stellen en het consequent periodiek doorspoelen van de drinkwaterinstallaties.”

De rest van dit artikels is voorbehouden voor abonnees.

MILIEU - “Groot risico op legionellabesmettingen na opheffen lockdown”
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x