MILIEU - Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid behaalt ISO 14001-certificaat

3 augustus 2020

MILIEU - Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid behaalt ISO 14001-certificaat

Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid slaagde recent voor de externe audit om een ISO 14001-certificaat voor milieumanagement binnen te halen voor al zijn afdelingen. Het neemt dan ook al een tijdje circulariteitsprincipes mee in zijn aankoopbeleid, bouwprojecten, vastgoedstrategie, energiebeheer en zijn mobiliteitsplan. Eerder behaalde Het Facilitair Bedrijf ook al het ISO 50001-certificaat. Volgens de eigen gegevens is de Vlaamse overheid in de Benelux de enige publieke overheid die over dat laatste certificaat beschikt.

Het Facilitair bedrijf is het dienstencentrum binnen de Vlaamse overheid voor ICT, vastgoed, facilities en overheidsopdrachten. Het heeft een doorgedreven visie over duurzaamheid. Om de intenties op vlak van milieumanagement te verankeren startte Het Facilitair Bedrijf een tijdje geleden een programma op om ISO 14001-gecertificeerd te worden. Die doelstelling heeft haar weerslag gehad op de hele organisatie. Milieu zit immers vervat in alle activiteiten.

De inspanningen hebben nu hun vruchten afgeworpen. Na een succesvolle externe audit is Het Facilitair Bedrijf in bezit van een ISO14001-certificaat voor zijn milieurelevante processen in al de afdelingen en alle hoofdkantoren in Brussel en de provincies.

Een milieumanagementsysteem garandeert dat milieubeheer geen eendagsvlieg is, maar grondig verweven zit in de bedrijfsstructuren. Het dwingt een bedrijf, organisatie of overheid om op basis van een context- en risicoanalyse vast te leggen op welke milieuthema’s wordt ingezet.

“Door ons te verbinden aan een standaard dringen we niet alleen onze bestaande en toekomstige milieu-impact structureel terug, maar leveren ook gestaag een positieve bijdrage en we worden aangezet om effectief voortdurend te verbeteren”, klinkt het. “Extern biedt een ISO 14001-certificaat onze klanten een aantal fundamentele garanties. Met de milieubeleidsverklaring maken we ons milieubeheer concreet in meetbare milieudoelstellingen en initiatieven. Bovendien is het een trigger voor externe partijen om met Het Facilitair Bedrijf zaken te willen doen, en kan Het Facilitair Bedrijf ook omgekeerd gefundeerde eisen stellen.”


ISO 14001 in de praktijk

Het Facilitair Bedrijf licht in een persbericht uitgebreid toe waaraan het de certificatie te denken heeft:

Energiebeheer

“We halen het energieverbruik al vele jaren drastisch omlaag in onze grote kantoorgebouwen. We gaan de klimaatverandering tegen door minder broeikasgassen uit te stoten en verlagen de energiekosten. De budgetten die hierdoor vrijkomen herinvesteren we in energiebesparende projecten. Het te herinvesteren budget voor 2020 wordt ingeschat op 1.850.000 euro.”

De rest van dit artikel is voorbehouden voor abonnees.

MILIEU - Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid behaalt ISO 14001-certificaat
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x