MILIEU - Proefrijstroken in Nederland testen bioasfalt

12 mei 2020

MILIEU - Proefrijstroken in Nederland testen bioasfalt

Kunnen we straks op grote schaal asfalt op plantaardige basis gebruiken? De aanleg van proefrijstroken met bioasfalt in Nederland moet daarvoor de noodzakelijke kennis opleveren. Het fossiele bestanddeel van asfalt, bitumen, wordt daarbij vervangen door lignine, een belangrijk bestanddeel van planten en bomen. Hierdoor vergroent de wegenbouw en worden we weer een stukje minder afhankelijk van aardolie. Het proefproject, onder de naam CHAPLIN-XL, krijgt een forse subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

CHAPLIN staat voor Collaboration in aspHalt Applications with LIgniN: een consortium dat een bijdrage wil leveren aan vergroening van de wegenbouw. De lignine voor dit project wordt gedeeltelijk in Nederland gemaakt door chemiebedrijf Avantium. De asfaltproducerende partners van CHAPLIN-XL gaan de processen in hun asfaltcentrales verbeteren waardoor de technologie van op lignine gebaseerd asfalt opgeschaald kan worden tot TRL 6/7 (TRL staat voor Technology Readiness Level, een schaal die aangeeft hoe dicht een technologie bij exploitatie staat, red.). Naast de conventionele lignineproductie zal ook gerecycled asfalt in combinatie met lignine verwerkt worden in de proefstroken. In diverse lagen van het wegdek worden verschillende samenstellingen gebruikt. Deze varianten worden vervolgens uitgebreid getest op ARBO- en milieutechnische aspecten. Door uitgebreide levenscyclusanalyses zal de milieuprestatie en de klimaatwinst over de hele keten in kaart worden gebracht. Ook wordt de techno-economische haalbaarheid geanalyseerd.


Minimaal vier proefstroken

Voor het project moeten asfaltcentrales worden omgebouwd en er worden minimaal vier proefstroken aangelegd met daarin minimaal 10 ton lignine. Een kostbare investering, zeker ook door het benodigde onderzoek- en ontwikkelingswerk. Daarom was een subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland nodig om met CHAPLIN-XL te starten. RVO stimuleert duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Het CHAPLIN-programma past daar naadloos in. RVO tekende daarom voor 1,5 miljoen euro subsidie. Het consortium rond het programma CHAPLIN investeert de overige ruim 2 miljoen euro.


Testresultaten eind 2020 verwacht

In binnen- en buitenland is veel belangstelling voor biobased asfalt. Martin Junginger, hoogleraar biobased economy aan de Universiteit Utrecht en projectcoördinator van CHAPLIN XL: “De kansen die bioasfalt biedt, worden nationaal en internationaal erkend. Omdat Nederland vooroploopt...

De rest van dit artikel is voorbehouden voor abonnees.
               

MILIEU - Proefrijstroken in Nederland testen bioasfalt
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x