MILIEU - Vlaamse personenwagens geleidelijk aan milieuvriendelijker

18 mei 2020

MILIEU - Vlaamse personenwagens geleidelijk aan milieuvriendelijker

De vergroening van het Vlaamse wagenpark zette zich in 2019 voort. De globale ecoscore of milieuscore van de 3.525.000 personenwagens in Vlaanderen steeg daardoor ook in 2019. Dat blijkt uit een persmededeling van het Departement Omgeving, dat alle acties rond groene mobiliteit coördineert en in dat kader rapporteert over de ecoscore van Vlaamse voertuigen. De stijging van de ecoscore is vooral te danken aan het feit dat er steeds meer bezinewagens op onze wegen rijden en alternatieve voertuigen geleidelijk aan meer succes kennen. Een negatieve trend is wel dat het aantal SUV's op Vlaamse wegen de laatste jaren opvallend gestegen is, waardoor de ecoscore niet dermate sterk stijgt. 

De ecoscore is een milieuscore voor voertuigen die een indicatie geeft van de globale milieuvriendelijkheid van een voertuig. Hoe hoger de score, hoe milieuvriendelijker het voertuig. Verschillende schade-effecten worden mee in rekening gebracht zoals  klimaatverandering (broeikaseffect), luchtkwaliteit (gezondheidseffecten en effecten op natuur) en geluidshinder.


Particulieren kopen milieuvriendelijkere voertuigen

De laatste jaren stijgt de gemiddelde ecoscore van het Vlaamse personenwagenpark met ongeveer 1 punt per jaar. Die trend zette zich ook in 2019 verder door. De gemiddelde ecoscore van het totale aantal personenwagens ingeschreven in Vlaanderen is 62,2. De cijfers gaan enkel over personenwagens. Bestelwagens of vrachtwagens zijn hierin niet opgenomen.

Kijken we enkel naar de inschrijvingen van nieuwe wagens, dan ligt de ecoscore een stuk hoger (68,6). Particulieren kopen nog steeds de meest milieuvriendelijke voertuigen (69,8). Voor leasewagens (67,7) en bedrijfswagens (67,9) ligt de ecoscore merkelijk lager.


Het aantal benzinewagens blijft toenemen

De gemiddelde ecoscore van een dieselwagen is met 57,2 veruit de laagste. Dat is bijna 10 punten lager dan de gemiddelde ecoscore voor benzinewagens (66,4). De elektrische voertuigen hebben de hoogste gemiddelde ecoscore (84,3), gevolgd door de waterstofvoertuigen  (79,0), en voertuigen op aardgas (CNG) (77,6).

Er zijn in 2019 nog maar net iets meer dieselwagens (49 procent) dan benzinewagens (48 procent) ingeschreven In Vlaanderen. De ontdieseling is het meest zichtbaar bij de inschrijvingen van nieuwe wagens, waar al 60 procent van de aangekochte wagens met een benzinemotor is uitgerust en slechts 32 procent met een dieselmotor.

Het valt op dat de ontdieseling bij leasewagens minder sterk is: 46 procent van de nieuwe leasewagens is met een benzinemotor uitgerust, terwijl dit bij de particulieren 83 procent is. Dat verschil valt te verklaren doordat de fiscale maatregelen  (lagere belasting op inverkeerstelling - BIV) niet gelden voor leasewagens. 

De rest van dit artikel is voorbehouden voor abonnees.
            

MILIEU - Vlaamse personenwagens geleidelijk aan milieuvriendelijker
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x