MOBILITEIT - Burgerwetenschap laat mobiliteitseffecten van COVID-19 zien

7 juli 2020

MOBILITEIT - Burgerwetenschap laat mobiliteitseffecten van COVID-19 zien

Het project Telraam, opgezet in 2019 om met de hulp van burgers verkeersgegevens te verzamelen, bracht recent de effecten van de coronacrisis op de mobiliteit in Brussel en Vlaanderen in kaart. De initiatiefnemers van het project, delen die resultaten nu in een artikel.  

Telraam is een slimme telsensor waarmee burgers de verschillende verkeersstromen in hun straat kunnen kwantificeren, om vervolgens aanpassingen voor de stellen voor het plaatselijke mobiliteitsbeleid. Het project werd in 2019 gelanceerd door Transport & Mobility Leuven (TML), Mobiel 21 en Waanz.in, met financiële steun van Smart Mobility Belgium. In eerste instantie richtte het zich enkel op Kessel-Lo (Leuven).

Telraam vertrouwt op een goedkope geautomatiseerde sensor die tijdens de daguren permanent vier verschillende verkeersstromen kan tellen. Het toestel is uniek in die zin dat burgers een sleutelrol spelen in het dataverzamelingsproces. Ze hebben toegang tot data van hun eigen Telraam en de data van andere Telramen. Op die manier spelen ze een belangrijke rol in de analyse, interpretatie en het beslissingsproces. De apparaten worden door de burger achter een raam op de eerste verdieping geïnstalleerd en moeten worden aangesloten op het elektriciteitsnet en het wifi-netwerk in huis om gegevens naar het centrale platform te sturen.

Door gebruik te maken van de standaard hardware Raspberry Pi, de wifi-verbinding en stroomvoorziening van de deelnemende burgers worden de kosten van de gegevensverzameling sterk gereduceerd ten opzichte van traditionele technieken zoals slangentellingen. Hierdoor is een groot, dens netwerk van telpunten mogelijk, veel fijnmaziger dan de bestaande technologieën voor het tellen van het verkeer. Bovendien kunnen Telraamapparaten een onderscheid maken tussen voorbijrijdende verkeersmodi: auto's, fietsers, voetgangers en zwaar verkeer en kunnen ze ook een indicatie geven van de gemiddelde snelheid van auto’s op dagbasis. Hoewel het systeem beperkingen heeft, is de output van voldoende kwaliteit om trends in de mobiliteitspatronen te detecteren. Dat werd intussen meermaals geverifieerd en gevalideerd in samenwerking met lokale actoren.


50 tot 60% minder auto’s op de baan

In maart van dit jaar hebben lokale, regionale en nationale overheden in heel Europa en daarbuiten drastische maatregelen moeten nemen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Die maatregelen omvatten de gedeeltelijke of volledige sluiting van scholen, bedrijven, winkels, parken en openbare diensten. Op een bepaalde moment waren alleen nog voedingswinkels en apotheken open. Een andere expliciete maatregel was het verbod tot niet-essentiële verplaatsingen. Het is duidelijk dat deze maatregelen grote gevolgen hebben gehad voor de mobiliteit, met name in de steden of stedelijke agglomeraties, omdat mensen gedwongen werden om binnen te blijven.

Qua mobiliteitsmonitoring zijn er tot dusver verschillende analyses om het exacte effect van de COVID-19- maatregelen op onze mobiliteit in te schatten. Dankzij verschillende technologieën hebben we een uniek en bijna ‘real time’-beeld van de mobiliteitsimpact van COVID-19. Dat geeft ons nieuwe inzichten in ons mobiliteitsgedrag. Apple en Google hebben projecten geïnitieerd om de mobiliteitsimpact bij te houden, gebaseerd op gegevens die zijn verzameld met mobiele apparaten. De bevindingen van Google omvatten een vermindering van 64% van het verkeer in de transitzones en een toename van 25% van het thuisblijven in België. Op dezelfde manier schat Apple de vermindering van het aantal auto's in de stad Brussel op ongeveer 53% en zelfs tot 63% voor het aantal voetgangers.

Continue verkeersmonitoringsystemen met camera's of inductieve lussen geven eveneens inzicht in het totale verkeersvolume. In Vlaanderen heeft het continu-monitoringsysteem van het Vlaams Verkeerscentrum een daling van ongeveer 20% in het vrachtverkeer en 55% in het passagiersverkeer op de snelwegen laten zien.

De rest van dit artikel is voorbehouden voor abonnees.
             

MOBILITEIT - Burgerwetenschap laat mobiliteitseffecten van COVID-19 zien
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x