MOBILITEIT - Nieuw controlesysteem om emissiefraude bij vrachtwagens efficiënter op te sporen

3 augustus 2020

MOBILITEIT - Nieuw controlesysteem om emissiefraude bij vrachtwagens efficiënter op te sporen

Vrachtwageneigenaars die de emissiewetgeving overtreden, zijn maar beter gewaarschuwd. Het Vlaams Departement Omgeving kocht een nieuw apparaat aan dat controles op frauduleus uitgeschakelde uitstootsystemen bij vrachtwagens veel efficiënter maakt. Na een test in de zomer van 2019, gaan politie en wegeninspecteurs er nu mee aan de slag. Het toestel werd op 23 juni 2020 gedemonstreerd samen met de Nationale Politieacademie (ANPA) tijdens een controlecampagne bij vrachtwagens. Voertuigemissies zijn de belangrijkste bron van stikstofoxiden in onze lucht. Het aanpakken van emissiefraude is één van de maatregelen uit het Vlaamse Luchtbeleidsplan om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Het overgrote deel van de vrachtwagens heeft een dieselmotor. Om schadelijke uitstoot te beperken, zijn ze uitgerust met apparaten om de uitlaatlucht zuiverder te maken. De meeste vrachtwagens die momenteel rondrijden in Vlaanderen hebben, naast een roetfilter, ook een zogenaamde SCR-katalysator, waarbij SCR staat voor Selective Catalytic Reduction. Wanneer de katalysator correct werkt, slaagt die erin om de uitstoot van schadelijke stikstofoxiden (NOX) met meer dan 90 procent te verminderen. Tijdens dit proces maakt de katalysator gebruik van een ureum-oplossing, verkocht onder de merknaam AdBlue. Het nieuwe detectietoestel werd ontwikkeld om fraude met de katalysator op te sporen.


Illegale praktijken om kosten te besparen

Defecten kunnen de werking van de katalysator verminderen of hem helemaal doen uitvallen. Daarnaast schakelen eigenaars soms bewust hun emissiebeheersystemen uit, meestal uit kostenoverwegingen of om de prestaties van hun voertuigen te wijzigen. Dat is illegaal, we spreken dan van emissiefraude. Bij eigenaars van vrachtwagens is die praktijk in heel Europa helaas in opmars. Op basis van emissiemetingen uitgevoerd in 2019 in opdracht van het Departement Omgeving is de omvang van dit probleem ingeschat. Hieruit blijkt dat ongeveer 10 procent Euro V-vrachtwagens een gemanipuleerde of defecte katalysator heeft, bij Euro VI-vrachtwagens is dat ongeveer 5 procent. Eén defect of gemanipuleerd voertuig stoot naar schatting evenveel uit als 3,5 normale vrachtwagens in het geval van Euro V en zelfs evenveel als 15 normale voertuigen in het geval van Euro VI.  

De rest van dit artikel is voorbehouden voor abonnees.
               

MOBILITEIT - Nieuw controlesysteem om emissiefraude bij vrachtwagens efficiënter op te sporen
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x