Stad Brussel en CO2logic werken samen aan nieuw klimaatplan

23 februari 2016

Stad Brussel en CO2logic werken samen aan nieuw klimaatplan

Ambitieuze inspanningen met het oog op EU-doelstellingen 2030

In samenwerking met de onafhankelijke adviesorganisatie CO2logic (met EcoRes) zet Stad Brussel binnenkort haar inspanningen tegen de klimaatsverandering kracht bij met een nieuw klimaatplan. Met dit plan hoopt onze hoofdstad grote stappen voorwaarts te zetten met het oog op de Europese energie- en klimaatdoelstellingen voor 2030.

 

Stad Brussel is bezorgd om haar leefmilieu en inwoners, en heeft besloten om haar inspanningen in de strijd tegen de klimaatsverandering op te voeren met een nieuw klimaatplan. Dit actieplan moet Brussel helpen de Europese energie- en klimaatdoelstellingen voor 2030 in te lossen.

“Brussel is zich erg bewust van deze problematiek”, vertelt burgemeester Yvan Mayeur. “De reductie van de broeikasgassen was dan ook een van de belangrijkste factoren in onze beslissing om de voetgangerszone rond de Grote Markt te vergroten van 28 tot 50 hectare. Omdat transport verantwoordelijk is voor ongeveer 25 procent van de broeikasgassen is het van belang om de verkeersdrukte in onze stad zo veel mogelijk te verminderen.”

Voor de uitwerking van het klimaatplan en verder advies en begeleiding doet de hoofdstad een beroep op het onafhankelijk adviesbureau CO2logic in samenwerking met Eco Res. Antoine Geerinckx, oprichter van CO2logic: “We zijn bijzonder fier dat Stad Brussel gekozen heeft voor de expertise en ervaring van CO2logic om haar bij te staan doorheen het volledige proces van dit ambitieuze klimaatplan.”

dreamstime_xxl_44614688.jpg

Doelstellingen

De belangrijkste missie van CO2Logic is om een inventaris te maken van de uitstoot van alle schadelijke gassen: de beruchte Brusselse koolstofbalans. Het klimaatplan, dat wordt opgesteld op basis van deze balans, moet een lokale energie- en klimaatpolitiek uitstippelen die de mogelijke pistes zal bepalen met het oog op de uitstootreductie. Ahmed El Ktibi, schepen van Energie: “Door haar huidige energieconsumptie te monitoren en haar gebouwen te isoleren, investeert de Stad Brussel reeds in het verminderen van de CO2-uitstoot. Ik kijk erg uit naar de resultaten van deze studie om zo een beroep te kunnen doen op nieuwe alternatieven om onze huidige inspanningen te versterken.”

Daarnaast zet het plan ook in op hernieuwbare energie en de mogelijkheden om deze op te wekken op het Brussels grondgebied. Ook moet er een meetsysteem ontwikkeld worden dat de verlaging van de CO2 –uitstoot door een verminderd energieverbuik en hernieuwbare energie in kaart brengt. Een laatste maar belangrijk onderdeel van het plan is de deelname van Brussel aan de Europese Adaptatiestrategie en de specifieke aanpak die moet inspelen op de lokale effecten van de klimaatsverandering.

Meer info via CO2Logic.

Schermafbeelding_2016-02-23_om_23.05_.04_.png

 

Stad Brussel en CO2logic werken samen aan nieuw klimaatplan
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x