Stadslandbouw in Europa: Wat het is en wat het kan of moet worden

Stadslandbouw in Europa: Wat het is en wat het kan of moet worden

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en de Universiteit Gent ontvangen op dinsdag 23 februari wetenschappers en andere professionelen uit 21 EU-landen in Brussel om een stand van zaken op te maken van onderzoek en beleid inzake stadslandbouw. Het evenement vormt de afsluiting van een vierjarig Europees onderzoeksproject, een zogenaamde COST-actie, die de verschillende invalshoeken, kansen en valkuilen van het fenomeen in kaart heeft gebracht.

De laatste jaren staat stadslandbouw flink in de kijker. Op het terrein starten allerlei initiatieven op onder de noemer stadslandbouw: van volkstuinen over verticale landbouw en dakboerderijen tot professionele online boerenmarkten en al dan niet coöperatieve zelfpluksystemen. Lokale zelfvoorziening en sociale aspecten komen vaak terug als drivers.

De Belgische partners van de COST Action – Charlotte Prové (ILVO) en Michiel Dehaene (UGent) - zijn tevreden over de intensieve dialoog die Europees werd opgestart. Prové: “We staan eerder op een begin- dan op een eindpunt. Stadslandbouw groeide op korte tijd uit tot een verzamelnaam voor een erg heterogene set aan ideeën en praktijken. De agenda’s die onder de noemer stadslandbouw worden ontwikkeld, lopen niet gelijk. De breuklijnen die zich binnen het veld van de stadslandbouw aftekenen, tussen agro-ecologische benaderingen en meer traditionele landbouwmodellen, tussen sociale en economische doelstellingen, tussen professionele en niet-professionele landbouw vragen een grondig maatschappelijk debat.”

Dehaene voegt hieraan toe dat stadslandbouw de niet geringe verdienste heeft om één en ander scherp te stellen, wat relevant is voor de conventionele landbouw. Voedselproductie is geformuleerd als een stedelijk vraagstuk. Het debat nodigt uit tot nieuwe voedselproductieparadigma’s eerder dan tot kant-en-klare recepten. Het enige mogelijke antwoord op deze onzekerheid zijn gerichte experimenten die een collectief leerproces kunnen schragen. Net via concrete initiatieven ontstaat een intelligent en gedifferentieerd beleid. Met andere woorden, het echte werk moet nog beginnen.

Het boek 'Urban Agriculture Europe' is geschreven door de COST-partners uit de verschillende landen. Het boek is te bestellen via de website van de RWTH Aachen University:Urban agriculture Europe

Meer informatie: website VILT - Vlaams infocentrum land- en tuinbouw 

Bron: ILVO | VILT

 

Stadslandbouw in Europa: Wat het is en wat het kan of moet worden
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x