Tweede principiële goedkeuring VLAREM-trein 2015

Tweede principiële goedkeuring VLAREM-trein 2015

In het voorjaar van 2015 keurde de Vlaamse Regering de ontwerpbesluiten “VLAREM-trein 2015” en “Zomertrein” voor de eerste keer goed. Beide teksten werden nadien samengevoegd tot één nieuw ontwerp. Na advies van de SERV, de MiNaraad en de SALV werd deze tekst op 22 januari 2016 voor de tweede maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Over dit wijzigingsbesluit wordt nu advies van de Raad van State ingewonnen.

De VLAREM-treinen regelen een hele lijst van wijzigingen en aanvullingen van VLAREM (en bijlagen) en VLAREL, het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu. De aanpassingen zijn gebaseerd op nieuwe BBT-studies, evoluties van technieken, nieuwe Europese richtlijnen en op vragen vanuit de sector.

De volledige teksten vind je op de website van LNE.

 

BBT-studies opgenomen in de trein:

  • verwerking van externe bedrijfsafvalwaters
  • verf-, lak-, drukinkt- en lijmproductie
  • grafische sector
  • asfaltcentrales
  • oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen

 

Bevindingen PIEK-projecten

Elke dag worden supermarkten bevoorraad met talloze voedingswaren en goederen. Heel wat vrachtwagens rijden steden en gemeenten in en uit. Om de impact van deze laad- en losactiviteiten op onder andere geluidshinder en verkeersveiligheid in te perken, werd in 2010 gestart met de PIEK-projecten. Op basis van de bevindingen tijdens deze onderzoeken werd specifiek voor laad- en losverrichtingen (bij de supermarkten ingedeeld als hinderlijke inrichting) een nieuw kader van geluidsnormen uitgewerkt.

 

Wijzigingen aan het VLAREL

VLAREL bevat de erkenningen met betrekking tot het leefmilieu. Verschillende erkenningen werden geëvalueerd en bijgestuurd. Zo zal het certificaat voor koeltechnici voor onbepaalde duur gelden, met als gebruikseis het vijfjaarlijks slagen voor een actualisatie-examen. 

 

Na de definitieve goedkeuring en de publicatie in het Belgisch Staatsblad zullen de wijzigingen vermoedelijk nog voor de zomer in werking treden.

Tweede principiële goedkeuring VLAREM-trein 2015
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x