Energiebarometer

21 maart 2017

UPDATE OKTOBER 2017

Elektriciteit

De elektriciteitsprijzen op de langetermijnmarkt blijven voorlopig sterk toenemen:

elektriciteitsprijzen België oktober 2017

 • Elektriciteit [1]: van ca. 33,65 euro/MWh in week 12, naar ca. 40,95 euro/MWh in week 43 (stijging van 21,7%)

Gas 

Daarnaast kennen ook de aardgasprijzen op de langetermijnmarkt een stijgende trend, maar hier gaat het om een eerder gestage toename:

Gasprijzen België oktober 2017 

 • Aardgas [2]: van ca. 15,75 euro/MWh in week 25, naar ca. 17,13 euro/MWh in week 43 (stijging van 8,7%)

De stijgende termijnprijzen voor elektriciteit volgen voornamelijk uit de opwaartse beweging van de steenkoolprijs. De vraag naar steenkool blijft echter hoog, en dit mede door aanhoudende beperkingen in steenkoolproductie.

 

Voor aardgas fluctueren de prijzen op de langetermijnmarkt niet heel sterk. Het licht toenemende effect dat de laatste maanden kan worden waargenomen, is in hoofdzaak gerelateerd aan productiebeperkingen in een aantal olieproducerende landen. Hiermee volgen de gasprijzen de algemene tendens op de brandstofmarkt. 

[1] ICE Endex termijnmarkt n+1 (2018)

[2] ICE Endex termijnmarkt n+1 (2018) 

Meer weten over energiecontracten en prijzen? Contacteer Kristof Van den Bergh (Profex) op +32 485 03 24 71 of via kvdb@profex.be

 

Vorige updates

UPDATE AUGUSTUS 2017

Een toename in elektriciteitsprijzen op de langetermijnmarkt, merkbaar vanaf april 2017, zette zich door in de zomermaanden:

 

 • Elektriciteit [1]: van ca. 33,65 euro/MWh in week 12, naar ca. 37,97 euro/MWh in week 35 (stijging van 12,8 procent)


Het verloop van de aardgasprijzen op de langetermijnmarkt is sinds januari 2017 licht dalend:

 

 • Aardgas [2]: van ca. 17,8 euro/MWh in week 01, naar ca. 16,32 euro/MWh in week 35 (daling van 9,0 procent)

De stijging van termijnprijzen voor elektriciteit kan onder meer verklaard worden door de toename in steenkoolprijs. Deze toename is het gevolg van de hoge steenkoolvraag, alsook van een aantal beperkingen in aanbod. De daling in gasprijzen zorgde enigszins nog voor een remmend effect m.b.t. de stijgende elektriciteitsprijzen.

De prijzen voor gas op de langetermijnmarkt kenden afgelopen periode een daling, als reactie op het grote aanbod aan olie op de wereldmarkt. Echter zou de nakende winter kunnen zorgen voor een toename in gasvraag.

[1] ICE Endex termijnmarkt n+1 (2018)

[2] ICE Endex termijnmarkt n+1 (2018)

Meer weten over energiecontracten en prijzen? Contacteer Kristof Van den Bergh (Profex) op +32 485 03 24 71 of via kvdb@profex.be

 

Update energie mei 2017

De globale stijging van de elektriciteits- en aardgasprijs, die zich voordeed van het tweede tot het laatste kwartaal van 2016, werd bij de start van het jaar 2017 een halt toegeroepen. Dit uitte zich in een lichte daling van de prijzen die aanhield tot het begin april 2017. De prijzen van zowel elektriciteit als aardgas stegen vervolgens zeer licht gedurende een aantal weken en zijn momenteel op terugweg. De lichte daling van het moment weerspiegelt zich als volgt op de termijnmarkt:

 • Elektriciteit [1]: van ca. 34,28 euro/MWh in week 18, naar ca. 33,85 euro/MWh in week 19 (daling van 1,4%)
 • Aardgas [2]: van ca. 16,62 euro/MWh in week 18, naar ca. 16,24 euro/MWh in week 19 (daling van 2,3%)

De daling van de elektriciteitsprijzen op de langetermijnmarkt kan toegewezen worden aan de huidige, relatief lage prijzen voor fossiele brandstoffen. De prijzen voor fossiele brandstoffen (o.a. aardgas en steenkool) liggen niet al te hoog vanwege een groot aanbod.

Meer weten over energiecontracten en prijzen?
Contacteer Kristof Van den Bergh (Profex) op +32 485 03 24 71 of via kvdb@profex.be

 

Update energie maart 2017

De globale stijging van de elektriciteits- en gasprijzen die zich in het tweede kwartaal van 2016 heeft ingezet, lijkt voor zowel aardgas als elektriciteit gestopt te zijn. De laatste maanden heeft zich voor zowel gas als elektriciteit een lichte daling voorgedaan. Deze werd op de jaarwisseling ingezet.

 • Elektriciteit[1]: van ca. 35,44 euro/MWh in week 02, naar ca. 34,44 euro/MWh in week 02 (-2,8%)
 • Aardgas[2]: van ca. 17,75 euro/MWh in week 02 naar ca. 16,22 euro/MWh in week 02 (-9,1 %)

Meer weten over energiecontracten en prijzen? Contacteer Kristof Van den Bergh (Profex) op +32 485 03 24 71 of via kvdb@profex.be

 [1] ICE Endex n+1 (2018)

[2] ICE Endex n+1 (2018)

 

Update energie januari 2017

De globale stijging van de elektriciteits- en gasprijzen die zich in het tweede kwartaal van 2016 heeft ingezet, lijkt nog altijd door te gaan. De laatste maand heeft zich voor zowel gas als elektriciteit een sterkere stijging voorgedaan die op de jaarwisseling gevolgd werd door een matige daling om in beide gevallen te eindigen op een netto prijsstijging van om en bij de 8,5 procent sinds week 49.

Het effect van de stilstand van verschillende kernreactoren in zowel Frankrijk als België (Q4 2016) is hierdoor nog steeds niet verdwenen in beide markten.

 • Elektriciteit[1]:         van ca. 32,61 euro/MWh in week 49, naar ca. 35,44 euro/MWh in week 02 (+8,7%)
 • Aardgas[2]:             van ca. 16,44 euro/MWh in week 49, naar ca. 17,75 euro/MWh in week 02  (+8,0 %)

Meer weten over energiecontracten en prijzen? Contacteer Kristof Van den Bergh (Profex) op +32 485 03 24 71 of via kvdb@profex.be[1] ICE Endex n+1 (2018)

[2] ICE Endex n+1 (2018)

 

 

Update december

Na de drastisch stijging van de elektriciteitsprijzen de afgelopen 2 maanden (+ 11€/MWh tussen week 36 en week 44), zijn de prijzen de afgelopen 4 weken gedaald tot 40€/MWh. Hiermee volgen ze de lagere prijzen voor steenkolen (groot aanbod) en CO2-rechten.

De grote gasvraag voor stroomproductie zet druk op de Europese gasvoorraden met een licht stijging van de gasprijs als gevolg. Hierdoor bleef een daling van de stroomprijzen beperkt.

 • Elektriciteit (ICE Endex n+1): van ca. 42 euro/MWh in week 45, naar ca. 40 euro/MWh in week 48 (-4.8 procent)
 • Aardgas (ICE Endex n+1): van ca. 16,8 euro/MWh in week 45 naar ca.  17 euro/MWh in week 48 (+1,2 procent)

Meer weten over energiecontracten en prijzen? Contacteer Kristof Van den Bergh op +32 485 03 24 71 of via kvdb@profex.be

 

Update november

De elektriciteitsprijs steeg drastisch de afgelopen weken, al ligt het jaargemiddelde voor 2016 nog altijd onder het laagste prijsniveau van 2013, 2014 en 2015.
De productiecapaciteit van Belgische en Franse kerncentrales was beperkt. Ook het aanbod van hernieuwbare energie was vrij laag. De toenemende elektriciteitsvraag in de kouder wordende maanden zorgde ervoor dat België veel stroom uit Nederland importeerde.

Ook de gasprijs steeg de afgelopen weken. Bovenop een grotere gasvraag zorgde de beperkte productiecapaciteit van de kerncentrales voor een bijkomende grotere gasvraag voor de gasgestookte elektriciteitscentrales.

 • Elektriciteit: van ca. 32 euro/MWh in week 37, naar ca. 42 euro/MWh in week 45 (+31,25 procent)
 • Aardgas: van ca. 15,5 euro/MWh in week 37 naar ca. 16,8 euro/MWh in week 45 (+8,3 procent)
Meer weten over energiecontracten en prijzen? Contacteer Kristof Van den Bergh (Profex) op +32 485 03 24 71 of via kvdb@profex.be
Update september

Na de uitzonderlijk lage energieprijzen begin 2016 en de daaropvolgende toename van de elektriciteits- en aardgasprijzen, hebben de prijzen zich deze zomer gestabiliseerd. Sinds begin augustus zien we terug een licht dalende trend.

De Nederlands gasvoorraad heeft een recordhoogte bereikt, hierdoor zakt de gasprijs zodat producenten van gasgestookte elektriciteitscentrales hun productiekosten zien dalen. De lage elektriciteit- en gasprijzen krijgen tegengewicht door de verdere stijging van de olieprijs.

 • Elektriciteit: van ca. 32 euro/MWh naar ca. 32 euro/MWh (+0 procent)
 • Aardgas: van ca. 15,5 euro/MWh naar ca. 15,5 euro/MWh (+0 procent)

Na de tijdelijke stijging dit voorjaar, maakt de nieuwe prijsdaling het opnieuw interessanter om langetermijncontracten af te sluiten. Zeker in verhouding tot het gemiddelde prijsniveau van de voorbije jaren. 

Update mei

De eerste maanden van 2016 noteerden we uitzonderlijk lage energieprijzen door de verhoging van de productiecapaciteit van elektriciteit en de lage prijzen op de brandstofmarkten.

Door een toename van de globale grondstofvraag en een daling van het aanbod zijn de brandstofprijzen ondertussen opnieuw begonnen aan een klim. En ook voor de CO2-emissierechten is er een prijsstijging merkbaar. Deze prijsevoluties resulteren in een toename van de elektriciteits- en aardgasprijzen op de langetermijnmarkt sinds de tweede helft van april:

 • Elektriciteit: van ca. 28 euro/MWh naar ca. 32 euro/MWh (+15 procent)
 • Aardgas: van ca. 13,5 euro/MWh naar ca. 15,5 euro/MWh (+15 procent)


De prijzen zijn wel nog steeds veel lager dan die van de voorgaande jaren. Het vastleggen van langetermijncontracten blijft dus voorlopig nog interessant.

Meer weten over energiecontracten en prijzen? Contacteer Kristof Van den Bergh (Profex) op +32 485 03 24 71 of via kvdb@profex.be

De energiebarometer in maart 2016

De energiemarkten zijn de laatste maanden in vrije val. Sinds eind 2015 merken we een zeer sterke daling van de elektriciteitsprijzen. De verhoogde nucleaire capaciteit door de indienstname van de scheurtjesreactoren en de verlenging van de kleine reactoren in Doel, hebben het aanbod aan elektriciteit stevig doen toenemen in België.

Daarnaast zijn de olieprijzen en de prijzen voor CO2-emissierechten ook sterk verlaagd, wat resulteert in een verdere daling van de elektriciteitsprijzen. Ook de aardgasprijzen kenden een stevige daling. Door de zachte winter was er een lagere vraag eind 2015. Daarnaast heeft ook de dalende olieprijs ervoor gezorgd dat de marktprijs een stevige daling kende, waardoor zelfs de winterprikken geen stijging van de aardgasmarkt veroorzaakt hebben.

Maar een consensus tussen de olieproducerende landen en het juridisch of accidenteel stilleggen van de kernreactoren kunnen ervoor zorgen dat de energieprijzen opnieuw gaan toenemen. Hierdoor is het zowel voor elektriciteit als voor aardgas interessant om nu prijzen op lange termijn vast te leggen!

 

Meer weten over energiecontracten en prijzen? Contacteer Kristof Van den Bergh (Profex) op +32 485 03 24 71 of via kvdb@profex.be

 

Energiebarometer

Meer items
Webdesign by

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

x